Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A mbasador AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, czyli rola Koordynatora Szkolnego w programie 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A mbasador AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, czyli rola Koordynatora Szkolnego w programie 2015."— Zapis prezentacji:

1 A mbasador AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, czyli rola Koordynatora Szkolnego w programie 2015

2 Co przed nami? Kilka słów o AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Czym jest AKADEMIA? Czym jest Kolegium? Kim jest Lider i Tutor? Rola Koordynatora Szkolnego Kim jest Koordynator Szkolny? Akademia - szkoła – koordynator: relacje i odpowiedzialności Pierwsze wyzwanie! Rekrutacja dzieci

3 AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolski program Stowarzyszenia WIOSNA, który od 12 lat realizuje ideę mądrej pomocy, przeprowadzając dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Angażuje w swoje działania ponad 2000 tutorów i 2000 darczyńców rocznie.

4 MISJA AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Misja AKADEMII pozostaje niezmieniona od 12 lat: inspirujemy do wzrastania, by każdy wygrywał w życiu. „Miarą indywidualności człowieka jest największe wyzwanie, które podjął i wygrał” Ks. Jacek WIOSNA Stryczek, założyciel Stowarzyszenia WIOSNA, pomysłodawca AKADEMII PRZYSZŁOŚCI „Akademię tworzą ludzie otwarci na wyzwania, inspirujący siebie i innych.” Łukasz Miszon, Dyrektor AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i Programów Społecznych

5 Co jest ważne w naszej pracy z dzieckiem? Wzmacniamy w dziecku poczucie własnej wartości Pomagamy mądrze – poznajemy przyczyny trudności i szukamy najlepszych rozwiązań Działamy impulsowo, tam gdzie pomoc ma sens, gdzie dziecko i rodzic chcą podjąć wysiłek Uczymy mentalności wędkarza, zaradności i samodzielności Uczymy pracy i współpracy w zespole Pokazujemy dziecku kim może się stać (spotkania z inspirującymi ludźmi, poznawanie świata niedostępnego na co dzień) Patrzymy z dzieckiem w przyszłość, stawiamy cele i wyzwania – dzięki temu zaczyna mu się chcieć! Pracujemy z dzieckiem w sposób indywidualny (1 tutor + 1 dziecko)

6 Jak pracujemy? System Motywatorów Zmiany

7 Kto wygrywa w AKADEMII? Dziecko które przezwycięża bariery i zaczyna mu się chcieć! Wygrywa w szkole i w życiu! Lider który zdobywa cenne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i ludźmi. Pracuje tak, by pomóc innym realizować ich wyzwania, realizować wspólne cele. Tutor który współtworzy kolegium podejmując wyzwania. Spędza czas w inspirującym środowisku i rozwija najbardziej cenione na rynku pracy kompetencje. Koordynator szkolny i szkoła która dołącza do ogólnopolskiego programu poszerza swoją ofertę o nowy wymiar pracy z dziećmi, a tym samym pełniejsze realizowanie swojej misji. Koordynator szkolny, który organizuje zaplecze AKADEMII w szkole i ma bezpośredni wpływ na dziecko, które będzie w programie. Rodzice naszych dzieci, których inspirujemy, by stawali się doskonalszymi rodzicami. Radzimy, szkolimy, wspieramy. Darczyńca który współtworzy system pomnażania dobra – buduje relacje z tutorem, przekracza siebie, by pomagać wygrywać dziecku.

8 Kolegium to miejsce, w którym dzieci uczą się jak wygrywać w życiu. Kolegium pracuje przy szkole, która razem z nami współtworzy AKADEMIĘ. To działania i rozwój – tutorów, darczyńców, dzieci, rodziców, szkoły: koordynatorów szkolnych, nauczycieli, dyrekcji, pracowników. To relacje pomiędzy ludźmi, którzy współtworzą program.. Tutorzy Darczyńcy Szkoła miejsce, społeczność Dzieci Rodzice Partnerzy KOLEGIUM łączy innych wokół dziecka

9 Lider bierze odpowiedzialność za dobro, jakim jest KOLEGIUM Lider ma za zadanie pomnożyć dobro, które jest owocem dotychczasowych relacji między dziećmi, rodzicami, szkołą, lokalną społecznością, a dodatkowo także tutorami i darczyńcami.

10 Lider bierze odpowiedzialność za dobro, jakim jest KOLEGIUM Lider współpracuje z Koordynatorem Szkolnym – biorą wspólną odpowiedzialność za realizację AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w szkole. Praca lidera to cykl kolejno podejmowanych - i wygrywanych – wyzwań. Osobą wspierającą i szefem lidera jest Koordynator Wojewódzki, który realizuje AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI w województwie.

11 Kim jest tutor? Tutor jest wolontariuszem Stowarzyszenia WIOSNA, zrekrutowanym i wdrożonym do pracy w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Tutor jest w stałym kontakcie z rodzicem dziecka, aby wymieniać się informacjami, wspólnie szukać najlepszych rozwiązań i cieszyć się sukcesami dziecka. W kontakcie z rodzicem dziecka wspiera go koordynator szkolny, który jest merytorycznym wsparciem. Wspólnie z dzieckiem i rodzicami uczestniczy w wydarzeniach (np. Inauguracja czy Gala Sukcesów) Pokazuje dziecku kim może się stać, patrzy z nim w przyszłość, uczy stawiać cele i dążyć do nich Tutor zakochuje w dziecku darczyńcę, budując i dbając o relacje z darczyńcą, dzieli się z nim postępami dziecka

12 Tutoring w AKADEMII Tutoring to relacja z osobistym tutorem – kluczowym czynnikiem zmiany mentalnej dziecka. Budowanie tej relacji to proces, który odbywa się w 3 płaszczyznach:

13 Tutoring w AKADEMII 1. Nawiązanie więzi z dzieckiem i zbudowanie zaufania poprzez system łatwych zadań, pierwsze sukcesy, motywację do dalszej pracy; 2. Usamodzielnianie dziecka, które realizuje się przez wyzwania, samodzielną pracę, przyzwalanie na popełnianie błędów, komunikowanych jako okazja do rozwoju – poprzez wyciąganie wniosków. 3. Praca twórcza, kreowanie rzeczywistości prowadzące do zmiany nawyków, stosowania dobrych praktyk na co dzień, myśleniu o sobie w perspektywie przyszłości.

14 Równomierne zaangażowanie = przepis na sukces! Dziecko się zmienia - wygrywa Zaangażowany tutor Zaangażowany rodzic Zaangażowany Koordynator Szkolny

15 Edycja 2015/2016 – do jakiej AKADEMII dołączasz? 25 miast, 200 liderów kolegium Bydgoszcz Katowice Kielce Kraków Łódź Lublin Mysłowice Bielsko-Biała Sopot Sosnowiec Oleśnica Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Toruń Warszawa Sanok Szczecin Wrocław Zielona Góra Białystok Gdańsk Gdynia Gorzów Wielkopolski

16 W edycji 2015/2016 Twoja szkoła współtworzy AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI!

17 Kim jest Koordynator Szkolny? osoba, która współtworzy AKADEMIĘ PRZYSZŁOŚCI w szkole; jest AMBASADOREM programu; ma wpływ na rodziców i dzieci - pracuje z nimi wspólnie z tutorami; wspiera tutorów w pracy z uczniami; angażuje się w wydarzenia społeczne, które są ważną częścią AKADEMII ; jest pracownikiem szkoły; chce wziąć odpowiedzialność za program w rok szkolnym 2015/2016;

18 Odpowiedzialność Koordynatora Szkolnego reprezentuje AKADEMIĘ w szkole i szkołę w programie; dba o realizację celów programu w szkole pozostając w kontakcie z nauczycielami wraz z Koordynatorem Wojewódzkim i Liderem rekrutuje dzieci do programu; przygotowuje listę dzieci spełniających kryteria w wyznaczonym terminie; koordynuje uzupełnienie ankiet diagnostycznych przez nauczycieli w wyznaczonym terminie; wspiera Kolegium w zorganizowaniu spotkań z rodzicami i nauczycielami; we współpracy z Liderem tworzy grafik zajęć w szkole (aby AKADEMIA mogła wspierać szkołę, a szkoła AP); wspiera tutorów w pracy z uczniami;

19 Pierwsze wyzwanie! Rekrutacja dzieci

20 Filozofia pomagania „Mądra pomoc to wykształcenie w drugiej osobie mentalności wędkarza. Jeśli komuś bowiem damy rybę, nasyci się na chwilę, po czym znów będzie głodny. Jeśli damy mu wędkę, ale nie będzie on miał mentalności wędkarza, to ją sprzeda i kupi ryby. Jeśli jednak ktoś ma mentalność wędkarza, to sam z niczego zrobi sobie wędkę i złowi ryby.” x Jacek WIOSNA Stryczek Prezes Stowarzyszenia

21 Mentalność wędkarza – o co chodzi? W AKADEMII nie koncentrujemy się na dawaniu ryby, a nawet wędki. Oczywiście, dziecko dostaje małe prezenty, np. wyprawkę szkolną (ryba); tutor pracuje również z dzieckiem, uczy się z nim, czyli uczy go jak się uczyć, jak odpowiadać przy tablicy, pisać klasówki i wiele innych praktycznych rzeczy (wędka). Najważniejsze jednak jest to, że pracujemy z dzieckiem nad mentalnością wędkarza. Ponieważ jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby. A nam zależy na tym, by dzieci miały w sobie mentalność wędkarza, który nawet jak nie ma wędki, to zrobi ją z kija i zacznie łowić ryby. Naszym celem jest to, aby dzieci radziły sobie w życiu. Najpierw w szkole, ale potem w życiu.

22 Po co rekrutacja dzieci i rodziców? Do AKADEMII zapraszamy dzieci, które chcą uczestniczyć w programie, które czują w tym dla siebie wartość. Ważne jest by dziecko włączone do programu chciało być w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, by było to dziecko, dla którego praca w metodologii programu przyniesie korzyści, sprawi, że dziecko wygra w życiu. Włączanie dzieci do programu jest kilkuetapowe - składa się z: rekomendacji koordynatora szkolnego, rekrutacji dziecka i rodzica etapów włączania dziecka do programu. Aby praca tutora przyniosła wymierne efekty potrzebujemy zaangażowania i współpracy ze strony rodziców. Dlatego rekrutujemy także rodziców, szukając w nich otwartej i gotowej do współpracy postawy. Podczas spotkania z rodzicami, zostaną przedstawione zasady współpracy w programie. Rodzice podejmą decyzję czy chcą być razem z dzieckiem w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

23 Do jakich dzieci chcemy dotrzeć? W AKADEMII przeprowadzamy od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Ważne jest więc, by do programu włączyć przede wszystkim te dzieci, które obecnie: Czują się mało wartościowe, Nie radzą sobie w szkole i w życiu, Nie wierzą w siebie i w swoje możliwości, Mają trudności edukacyjne, Są wycofane w grupie lub są liderami w grupie (szukając w ten sposób uwagi), Funkcjonowanie w relacjach z rówieśnikami jest dla nich trudne, Pomimo młodego wieku mają za sobą trudną historię w życiu, Mają trudną sytuację materialną (i) rodzinną

24 Jak podjąć dobrą decyzję o rekomendacji dziecka do AKADEMII? Ujęcie dziecka Ujęcie rodziny/rodzica

25 Czym się kierujemy? 1. Sytuacja materialna Dziecko ze szkoły podstawowej, dla którego barierą w rozwoju jest m.in. otoczenie dziecka, obecna w domu bieda, zła sytuacja materialna, trudna sytuacja rodzinna 2. Porażka szkolna Dziecko, które odnosi w szkole, na polu edukacyjnym, rozwojowym i relacyjnym porażki. Nie przystaje do systemu i/lub społeczeństwa. 3. Samoocena Dziecko, które ma niskie poczucie wartości, przejawiające się różnymi zachowaniami. 4. Postawa – „chcę” Chce być w programie Dziecko

26 Sytuacja materialna Na funkcjonowanie i rozwój może wpływać trudna sytuacja finansowa, materialna rodziny, w której jest wychowywane dziecko. Koordynator szkolny/nauczyciel może znać sytuację materialną rodziny dziecka lub zaobserwować konkretne objawy: Dziecko nie zawsze ma śniadanie, je obiad w szkole (dofinansowany), wyróżnia się swoim ubiorem (np. nosi ubrania po starszym rodzeństwie, nie zawsze ubrania są czy zadbane). Dziecko nie może uczęszczać na dodatkowe zajęcia, wspomóc się kimś w rozwoju, bo rodziny na to nie stać. Dziecko nie może korzystać z dodatkowych aktywności - pójść do kina, pojechać na wycieczkę itd., ze względu na sytuację finansową rodziny.

27 Porażki szkolne Rozwój edukacyjny lub psychofizyczny dziecka jest zaburzony, a przejawem tego są szkolne porażki. Nie jest to jedna porażka, a długotrwały, utrzymujący się stan. Porażki szkolne w AKADEMII rozpatrujemy w 3 płaszczyznach: 1. Postawa dziecka i rozwój psychofizyczny Nie chce mu się uczyć - co może być przejawem braku wiary w zmianę rzeczywistości. Uwaga! Program nie jest dedykowany dzieciom, których problem z motywacją nie jest związany z przyczynami głębszymi: brak motywacji bez przyczyn głębszych: złej sytuacji rodzinnej, materialnej, rozwojowej. 2. Osiągane wyniki Dziecko ma słabe lub bardzo słabe wyniki w nauce. Może być zagrożone powtarzaniem klasy. 3. Funkcjonowanie w relacjach Dziecko funkcjonuje nieadekwatnie w relacjach z innymi dziećmi/rodzicem/ nauczycielami. Nie potrafi wchodzić w relacje, budować ich, powinno rozwijać inteligencję emocjonalną

28 Samoocena Niskie poczucie wartości jest podstawowym kryterium, które decyduje o włączeniu dziecka do programu. Przejawem tego mogą być skrajnie różne zachowania: Dziecko jest wycofane w grupie, nie udziela się na lekcjach (nie tylko z braku wiedzy), na zajęciach sportowych jest wybierane jako ostatnie do grupy, przerwy spędza samotnie. Ma poczucie, że musi zapracować na miłość, troskę, że nie jest warte uwagi. Dziecko jest aktywne - swoim negatywnym zachowaniem zwraca na siebie uwagę, ma potrzebę bycia ważnym i zauważonym, samo zachowuje się inaczej niż w grupie.

29 Postawa dziecka – „chcę” Dziecko samo decyduje o uczestniczeniu w programie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. W czasie rozmowy rekrutacyjnej poznaje proces, w którym ma uczestniczyć i ze świadomością rocznego zaangażowania decyduje się na przygodę w AKADEMII.

30 Postawa rodzica i funkcjonowanie rodziny 1.Chce być w programie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI wraz z dzieckiem Rodzic, który czuje potrzebę bycia z dzieckiem, zaangażowania się, lecz także rodzic, który angażuje się wyłącznie z konieczności, nie czuje wartości wspierania dziecka w rozwoju. 2.Sytuacja materialna Rodzina, w której panuje trudna sytuacja, wpływa na możliwości rozwoju dziecka. Uniemożliwia inwestowanie w edukację/ rozwój dziecka. 3.Postawa i funkcjonowanie rodzinne Rodzic, któremu zależy na dziecku – podejmując próby wsparcia samodzielnie lub szukając pomocy w zadbaniu o rozwój dziecka. Rodzina, która jest dysfunkcyjna. Uwaga! Nie pracujemy z rodzicem, który nie chce współpracować, nie dotrzymuje zasad AKADEMII. Unikamy rodzin z problemami uzależnienia.

31 Rekrutacja krok po kroku Wrzesień 2015 Spotkania z dziećmi- pomoc w zorganizowaniu spotkania (do 12 IX) Spotkania z rodzicami (do 12 IX) Sierpień 2015 Zebranie pozostałych ankiet od nauczycieli Spotkanie z koordynatorem wojewódzkim, pomoc w organizacji spotkań z dziećmi I-szy tydz IX) Czerwiec 2015 Zapoznanie z materiałami, spotkanie z koordynatorem wojewódzkim programu Przygotowanie listy rekomendacji dzieci do programu. Konsultacja dzieci z koordynatorem wojewódzkim. Przekazanie wychowawcom i nauczycielom dzieci ankiet diagnostycznych, wdrożenie na podstawie prezentacji w to, jakich dzieci szukamy

32 Rola Koordynatora Szkolnego w rekrutacji dzieci Spotyka się z Koordynatorem Wojewódzkim, Zapoznaje się z materiałami, kryteriami dzieci włączanych do programu, Przygotowuje listę 10-15 rekomendowanych przez szkołę dzieci do udziału w programie i przedstawia ją Koordynatorowi Wojewódzkiemu, Ustala z Koordynatorem/Liderem Kolegium daty spotkań z rodzicami i dziećmi oraz formę zaproszenia na te spotkania, zapewnia salę, Wypełnia i koordynuje w szkole rzetelne wypełnienie ankiet diagnostycznych, pogłębionych o informacje od wychowawcy i nauczyciela przedmiotu, z którym dziecko ma największą trudność, Wybiera dzieci do programu pamiętając, że tutor nie wychowuje dziecka i nie ma kompetencji do pracy z rodziną dysfunkcyjną. Ostateczną decyzję o włączeniu dziecka do programu podejmuje Stowarzyszenie WIOSNA. Koordynator Wojewódzki programu przekazuje informacje o dzieciach włączonych do udziału w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

33 DO JAKIEJ AKADEMII DOŁĄCZASZ?

34

35 WYNIKI PROGRAMU AKADEMIIA PRZYSZŁOŚCI, JAKIE WSPÓŁTWORZYSZ Z NAMI Raport z ewaluacji XI edycji AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

36 AKADEMIA oczami dzieci 78% dzieci poprawiło oceny w nauce 90% dzieci przyznaje, że uczyło się w ciekawy sposób 85% dzieci poznało swoje mocne strony 83% dzieci uwierzyło w siebie 68% dzieci zwiększyło swoją motywację do nauki 77% dzieci zainteresowało się nowymi rzeczami Dzieci oceniają AKADEMIĘ i pracę z tutorem na 5+

37 Dzieci o udziale w AKADEMII Wiem więcej niż wiedziałem. Patrzę na moje sukcesy a nie porażki. Gdybym mógł coś zmienić w AKADEMII to … nic bym nie zmienił bo jest super. Polubiłam się uczyć. Jestem lepsza w nauce i lepiej mi wszystko wchodzi do głowy.

38 AKADEMIA oczami nauczycieli 76% dzieci poprawiło oceny 75% dzieci rozwinęło zainteresowania 75% dzieci podniosło i umocniło swoją samoocenę 98% nauczycieli chciałoby, aby AKADEMIA była obecna w kolejnym roku szkolnym Nauczyciele ocenili AKADEMIĘ na 5+

39 AKADEMIA oczami tutorów 77% dzieci stało się bardziej kreatywne 84% dzieci zyskało większą pewność siebie 84% dzieci stało się bardziej świadome 66% dzieci zwiększyło swoją motywację 63% dzieci poprawiło swoje oceny Wolontariusze na 10-stopniowej skali ocenili AKADEMIĘ na 8,2

40 Witaj w DRUŻYNIE ! Wszelkie wątpliwości, radości związane z działaniem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w Twojej szkole możesz kierować do Zespołu AKADEMII PRZYSZOŚCI w Stowarzyszeniu WIOSNA: szkoly@wiosna.org.pl


Pobierz ppt "A mbasador AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, czyli rola Koordynatora Szkolnego w programie 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google