Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzice jako sprzymierzeńcy w działaniach profilaktycznych szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzice jako sprzymierzeńcy w działaniach profilaktycznych szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Rodzice jako sprzymierzeńcy w działaniach profilaktycznych szkoły
przykłady dobrych praktyk.

2 Rozpoczęcie nauki w nowej szkole, to nie tylko nowy etap w życiu młodego człowieka. Jest to również nowy etap w życiu rodziców. Oddając dziecko do szkoły rodzice, bardzo często, odczuwają lęk przed nową sytuacją. Często ich uczucia są bardzo podobne do odczuć ich dzieci: nadzieja i niepewność, radość i lęk. Priorytetem powinno być dobre wprowadzenie rodzica i dziecka do szkoły, dzięki czemu ma szansę powstać silna więź między rodzicem i szkołą, a przez to między szkołą a uczniem.

3 Współpraca między rodzicami a szkołą zawsze przynosi korzyści obu stronom.

4 Korzyści dla rodzica: Rodzic – wolontariusz wspomagający działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły – ma okazję poznać pracę szkoły na tyle, by jej cele stały się mu bliskie i mógł brać czynny udział w ich realizacji.

5 Korzyści dla rodzica: Na co dzień rodzic ze swoim dzieckiem jest w kontakcie indywidualnym, w szkole ma okazję obserwować je w grupie rówieśniczej, czyli oprócz „domowej” poznaje „szkolną twarz” dziecka. Może zaobserwować na ile jego wyobrażenia o dziecku pokrywają się z tym co widzą nauczyciele oraz w jakim stopniu udało się przekazać mu „rodzinny” system wartości i postaw oraz na ile został on uwewnętrzniony.

6 Korzyści dla rodzica: Rodzic ma możliwość zapoznać się z warsztatem pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Uświadomić sobie z jakimi problemami mierzą się na co dzień uczniowie i nauczyciele we wzajemnej pracy. Tak pozyskana wiedza może być wskazówką do własnej pracy wychowawczej i profilaktycznej.

7 Korzyści dla rodzica: Rodzic współpracujący ze szkołą może być „łącznikiem” między nauczycielami a resztą rodziców – jest dla nich bardziej wiarygodny. Objaśnia „szkolną rzeczywistość” i przybliża problemy szkolne pozostałym rodzicom.

8 Korzyści dla szkoły: Pomoc rodziców np. prawników, w tworzeniu statutu i innych dokumentów szkoły. Spotkania dla uczniów przybliżające przepisy prawa – postępowanie w sprawach nieletnich (czyny zabronione) oraz prawo rodzinne. Pogadanki na temat bezpieczeństwa –rodzice pracujący w policji. Umożliwienie udziału gimnazjalistów w rozprawach sądowych i przybliżenie całokształtu pracy sądu.

9 Korzyści dla szkoły: Pomoc dla uczniów i nauczycieli ze strony rodziców pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, pomoc w analizowaniu opinii i organizowaniu wsparcia).

10 Korzyści dla szkoły: Zajęcia o dojrzewaniu psychoseksualnym prowadzone przez seksuologa dla dziewcząt i chłopców w grupach. Spotkania z ginekologiem dla dziewcząt. Organizacja wolontariatu na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Łodzi.

11 Dziękuję za uwagę. Bogusław Olejniczak Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi


Pobierz ppt "Rodzice jako sprzymierzeńcy w działaniach profilaktycznych szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google