Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Określa wspólny dla całej społeczności szkolnej kierunek działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Określa wspólny dla całej społeczności szkolnej kierunek działań"— Zapis prezentacji:

1 Określa wspólny dla całej społeczności szkolnej kierunek działań

2 Szkołę tworzą nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz szerzej pojęte środowisko lokalne, którego potrzeby należy uwzględniać określając wizję i misję szkoły tym samym nadając jej charakter i indywidualność. Wizja jest pewnym wyobrażeniem przyszłości Wizja powinna uwzględniać wyzwania przyszłości i tendencje rozwojowe. Pozwala skupiać uwagę na najważniejszych, wyznaczonych wcześniej wspólnych celach Umożliwia zaplanowanie wykonanie poszczególnych działań w określonym wcześniej czasie

3 Jak chcemy, żeby wyglądała nasza szkoła za kilka lat? Jaki ma być absolwent naszej szkoły? Jak powinna wyglądać współpraca między nauczycielami? Co ma charakteryzować nauczycieli pracujących w naszej szkole? Jakie wyposażenie szkoły i baza dydaktyczna będą nas satysfakcjonować?

4 Wizja szkoły powinna być dynamiczna, ukierunkowana na rozwój. Jest opisem tego, jaka szkoła powinna być w określonej perspektywie czasowej Jest opisem cech i właściwości placówki, procesów w niej zachodzących, procedur działania

5 Odporność na stres Umiejętność uczenia się Uczciwość Samodzielność Obowiązkowość Odpowiedzialność Wrażliwość Umiejętność komunikowania się (w języku ojczystym i przynajmniej jednym języku obcym) Tolerancja Kultura Prawda Patriotyzm

6 Dba o właściwe planowanie i realizację zadań, organizowanie i przygotowanie pracy własnej oraz rozwiązywanie problemów. Doskonali pracę zespołową w klasie oraz wdraża ocenianie kształtujące. Otwiera wychowanków na świat uniwersalnych wartości takich jak: prawda, dobro i piękno. Dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną. Koordynuje oddziaływania wychowawcze szkoły, domu rodzinnego i społeczności lokalnej. Wzajemne obserwowanie i omawianie lekcji. Wspólna odpowiedzialność za własny rozwój i za realizację celów, które stawia szkoła.

7 Bezpieczeństwo Porozumienie Dobro Prawda Kultura Tolerancja Samodzielność Odpowiedzialność Obowiązkowość Uczciwość Umiejętność uczenia się Umiejętność współpracy w zespole

8 Jak chcemy osiągnąć wizję szkoły Określa sposób dojścia do tego pożądanego stanu

9 Dobrze przekazać uczniom wiedzę. Wzbogacać doświadczenie w uczeniu się Kształtować szacunek dla siebie i innych Dbać o rozwój fizyczny i psychiczny Być szkołą Ku przyszłości

10 Dbałość o jakość kształcenia. Skupienie się na uczeniu umiejętności. Uczyć zrozumienia, samodzielnego myślenia i wnioskowania Wdrożenie oceniania kształtującego. Traktować ucznia ze zrozumieniem i szacunkiem Rozwijać indywidualne uzdolnienia Dbać o bezpieczeństwo wychowanków i kształtowanie ich postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych Zachęcać do poszukiwania prawdy zarówno w aspekcie poznawczym (w nauce) jak i w życiu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii Konfrontacja z odkryciami zmieniającego się świata Zapewnienie kadrze właściwego programu szkoleń Rozwój więzi ze społecznością lokalną. Wdrażanie do zdrowego trybu życia, w tym podejścia do właściwego odżywiania


Pobierz ppt "Określa wspólny dla całej społeczności szkolnej kierunek działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google