Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 827) Rozporządzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 827) Rozporządzenia."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 827) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (poz. 1520) Zakres zmian w sprawie wysokości zmiany świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub zmiany wysokości świadczenia dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza NSR. Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych

2 ZMIENIONO WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO przed nowelizacją (art. 119 a ust. 1 i ust. 2) (art. 119 a ust. 1 i ust. 2) po nowelizacji 1/30 wynagrodzenia lub dochodu 1/21 wynagrodzenia lub dochodu Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych

3 art. 124 ust. 1 „Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby..” art. 124 ust. 2 „W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.” Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych

4 „Zgodnie z § 14. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Poz. 1520) wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła w terminach miesięcznych do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego.. „ Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych

5 W zestawieniu podaje się: § 14. 2 numer PESEL żołnierzy imię ojca Imię i nazwisko stopień wojskowy wysokość ustalonych i wypłaconych im świadczeń rekompensujących nazwę lub numer jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się wojewódzki sztab wojskowy Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych

6 WPROWADZENIE OBOWIĄZKU INFORMOWANIA PRZEZ WKU PRACODAWCY O POWOŁANIU ŻOŁNIERZA (art. 60 ust. 8c) (art. 60 ust. 8c) po nowelizacji wojskowy komendant uzupełnień informuje pracodawcę o powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych

7 USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZA NSR przed nowelizacją (art. 134a ust. 5) (art. 134a ust. 5) po nowelizacji złożenie wniosku przez pracodawcę w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia pracownika z czynnej służby wojskowej do Szefa WSzW właściwego na miejsce stacjonowania JW 1/30 złożenie wniosku przez pracodawcę w ciągu 90 dni od dnia zwolnienia pracownika z czynnej służby wojskowej do Szefa WSzW właściwego na siedzibę pracodawcy 1/21 Sposób rekompensaty świadczeń pieniężnych


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 827) Rozporządzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google