Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i edukacji."— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i edukacji akademickiej"

2 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Struktura prezentacji: 1.Definicje wprowadzające 2. Wspomagane komputerowo szkolenia korporacyjne rozpad tradycyjnego e-learningu wykorzystanie narzędzi e-learningowych w polskich przedsiębiorstwach 3. Stayloryzowane kształcenie akademickie 4. Rola nauczyciela w stayloryzowanym kształceniu akademickim jako bariera dla rozwoju tego kierunku zastosowania e-learningu IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

3 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Szkolenia korporacyjne, to nastawiona na ułatwienie zmiany w organizacji działalność edukacyjna przedsiębiorstw Choć rozwijają człowieka dzięki uczeniu, tj. w warunkach niskich konsekwencji błędu, to uczenie nie jest ich celem cele pośrednie, takie jak informowanie, certyfikowanie, uczenie czy motywowanie, są podrzędne względem zmiany wyników osiąganych przez firmę Dwa typy: szkolenia wprowadzające: bazują na instruktażu jako metodzie szkoleniowej podporządkowane są zarządzaniu wiedzą skodyfikowaną w organizacji szkolenia rozwijające: bazują na facylitowanej dyskusji wokół doświadczenia mają na celu pogłębioną refleksję nad pełnieniem roli zawodowej, a nie doskonalenie umiejętności technicznych IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

4 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Dwa rozwiązania problemu zarządczego, jak kwalifikować ludzi na szkolenia: szkolenia jako remedium na zdiagnozowaną przez HR lukę kompetencyjną; „uczenie na życzenie” jako przekonanie, że samodzielny i zaangażowany pracownik wiedzy jest najlepszym ekspertem w procesie decydowania o sposobach i zakresie uzupełniających działań, które potrzebne są mu do realizowania aktualnych zadań operacyjnych W zależności od typu problemu, na który ma odpowiadać szkolenie czas reakcji i rodzaj szkolenia jest inny Obecny model szkoleń w organizacjach jest ideowo bliski modelowi remedium, tzn. dostęp do szkoleń podlega kontroli obiektywizacji potrzeby szkoleniowej. Działy szkoleń nie nadzorują efektywności wykorzystywania zasobów szkoleniowych, a poprzestają na pośrednich wskaźnikach sensowności szkoleń IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

5 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Dwa „czyste” typy wspomaganego technologicznie uczenia, używanego w szkoleniach korporacyjnych: E-learning, czyli wykorzystywanie zasobów uczenia pod nadzorem korporacji asynchroniczne kursy samokształceniowe internetowy udział w zajęciach odbywających się stacjonarnie udział w dyskusji na czacie (rzadkie w uczeniu korporacyjnym) Wykorzystywanie zasobów sieci internetowej poza kontrolą organizacji udział we wspólnotowym forum dyskusyjnym samodzielne wyszukiwanie treści na stronach IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

6 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Wykorzystywanie narzędzi e-learningowych w polskich przedsiębiorstwach Instruktaże wprowadzające nowe funkcjonalności używanych aplikacji, np. CRM Szkolenia z procedur stosowanych w danym obszarze funkcjonalnym Certyfikowane szkolenia dopuszczające do pracy, np. BHP Symulatory obsługi urządzeń technicznych Pierwsze próby ze szkoleniami dotyczącymi kompetencji korporacyjnych W projektach hybrydowych: Przekazanie wiedzy deklaratywnej wyodrębnionej z treści szkolenia stacjonarnego kwestionariuszy autodiagnozy; prezentacje treści technicznych Kontrola wiedzy i wzmacnianie zapamiętania poprzez testy wyboru Wykorzystywanie nauczania komputerowego do symulacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

7 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” „Uczenie na życzenie” w korporacjach Swobodne wykorzystywanie korporacyjnych zasobów skodyfikowanego uczenia W szkoleniach obowiązkowych – sterowanie poprzez cele (roczne) kontrola efektu: używanie praktyczne, raczej niż wyniki egzaminu Do rozwiązywania bieżących problemów zawodowych – pytania o doświadczenie innych, zadawane na branżowych forach dyskusyjnych Indywidualna komunikacja oraz ocena wartości informacji W rezultacie: niskie wykorzystywanie e-learningu do zbierania i kodyfikowania wiedzy rozproszonej personalizacja wiedzy ukrytej i rozproszonej – nie zastępowanie osobistej relacji wzmocnienie siły pracownika wiedzy w relacjach z zarządem IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

8 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Zasadnicza różnica pomiędzy szkoleniami a kształceniem akademickim to bazowanie na dyskusji, a nie na jednostronnym przekazie i samokształceniu Dwa typy „uniwersytetu wirtualnego” Wirtualne kampusy: wspomaganie technologicznie działań uczących nauczycieli akademickich spontaniczne i oddolne inicjatywy różnorodne wykorzystywanie dostępnych możliwości technologicznych: tablice ogłoszeń, komunikacja informacyjna ze studentami, testy i ćwiczenia (autodiagnozy), udostępnienie dodatkowych treści nauczających, czat jako konsultacje, ewentualnie dyskusje asynchroniczne Odgórnie sterowane wirtualne nauczanie Przekaz treści nauczających Realizacja zadań i dyskusji w grupie ćwiczeniowej pod nadzorem mentora IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

9 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Styloryzowane nauczanie jako rozwiązanie problemu wirtualnego nauczania Materiał treści nauczających przygotowany przez ekspertów merytorycznych treści wykładowe i zadania do zrealizowania na ćwiczeniach realizacja zadań ćwiczeniowych pokrywa kompetencje zadane przez program certyfikowany Opracowanie treści nauczających przez ekspertów ds. nauczania zdalnego dobór treści multimedialnych stworzenie listy pytań do zadania przez moderatora prowadzącego dyskusję w grupie ćwiczeniowej Realizacja części ćwiczeniowej prowadzenie dyskusji pytaniami według wzorca bieżąca kontrola realizacji zadań cząstkowych i udziału w dyskusji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

10 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Uniwersytet humboltowski (UH) Jedność badań i dydaktyki skutkuje silną pozycją nauczyciela akademickiego jest niezbędny do realizacji kształcenia kreowanie nowych nauczycieli wymaga lat, nakładów i szczęścia Cel kształcenia: przygotowanie kadry do prowadzenia badań naukowych kształcenie zawodowe jest ubocznym efektem kształcenia naukowców Zarząd uczelni: pełni role usługowe wobec kadry koordynuje realizację tradycyjnych działań prowadzonych w uczelni Nauczyciel akademicki: dydaktyka: powołaniem i efektem jedności badań i kształcenia niezróżnicowane płace według stopniu w hierarchii badawczej wpływ społeczny zależny od stopni w naukowych/hierarchii badawczej IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

11 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Uniwersytet Stayloryzowany: nowe relacje pomiędzy grupami interesu nowe role: projektanci treści, eksperci multimedialni, moderatorzy pracę projektantów treści zakupuje się jednorazowo krótkoterminowo: można zakupić gotowe treści kształcenie moderatorów jest wyraźnie szybsze niż akademików kompetencje moderatorów są mniej wyspecjalizowane, tj. wzajemna zastępowalność pomiędzy moderatorami dość szeroka Inne cele grup interesów: zarządy: konkurować na globalnym rynku kształcenia akademickiego przyciągnąć środki na badania oraz płacących klientów = zatrudnienie „gwiazd” wzrost dochodów z kształcenia wielu studentów IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

12 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Struktura społeczna uniwersytetu stayloryzowanego Wyraźne 3 warstwy społeczne: zarząd i gwiazdy, eksperci merytoryczni i multimedialni, moderatorzy Siła wpływu zarządu największa Łatwa zastępowalność pracowników z niższych grup społecznych Obecna społeczność uniwersytetu tradycyjnego w większości może pełnić rolę moderatorów IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

13 Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i koncepcji uniwersytetu” Podsumowanie: Zastosowanie e-learningu w korporacjach ograniczyło się do wykorzystywania wiedzy skodyfikowanej w organizacji Pozyskiwanie wiedzy z nie nadzorowanych przez korporacje społecznościowych forów dyskusyjnych spowodowało wzrost znaczenia pracowników wiedzy, którzy wykroczyli poza sferę nadzorowanego kształcenia W bazującym na dyskusji nauczaniu akademickim powstał model uniwersytetu stayloryzowanego Wprowadza on radykalne zmiany w społecznej strukturze uniwersytet, prowadząc do wzrostu znaczenia zarządów i obniżenia pozycji, które mogą zająć obecni nauczyciela akademiccy Taki kierunek zmian może stanowić barierę dla akceptacji e-learningu w społeczności akademickiej IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jacek WOŹNIAK, „E-learning jako motor zmian w szkoleniach korporacyjnych i edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google