Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold Woźniak „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold Woźniak „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie."— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold Woźniak „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU”

2 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ (KOWEZiU) jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania Organem prowadzącym KOWEZiU jest Ministerstwo Edukacji Narodowej IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

3 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" Działania KOWEZiU w zakresie wykorzystania e-learningu w latach 2006 - 2009 powołanie międzywydziałowego zespołu zadaniowego opracowanie strategii i planu wdrożenia KNO uruchomienie kursów on-line uruchomienie edukacyjnych przestrzeni wirtualnych (EPW) uruchomienie wirtualnych przestrzeni roboczych (WPR) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Przedsięwzięcie to realizowane jest z wykorzystaniem platformy MOODLE

4 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Oferta e-learningowa KOWEZiU Kursy doskonalące realizowane na platformie edukacyjnej KOWEZiU formie czystego e-learningu Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych (5 edycji) Odbiorcy: nauczyciele z publicznych placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

5 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Oferta e-learningowa KOWEZiU Kursy doskonalące realizowane na platformie edukacyjnej KOWEZiU formie blended-learning Szkolenie kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli (3 edycje) Odbiorcy: eksperci komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych oraz nauczyciele dyplomowani, ubiegający się o wpisanie na listę ekspertów ustaloną przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

6 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Oferta e-learningowa KOWEZiU Inne kursy doskonalące realizowane na platformie edukacyjnej KOWEZiU – w przygotowaniu Wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego w realizacji modułowych programów nauczania dla zawodu Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym

7 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Efektywność zrealizowanych kursów e-learningowych (mierzona stosunkiem liczby osób, które otrzymały zaświadczenie ukończenia kursu, do liczby osób zakwalifikowanych i zalogowanych na platformie) pięć edycji kursu „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych” – 85% trzy edycje kursu „Szkolenie kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli” – 80%

8 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" Oferta e-learningowa KOWEZiU Edukacyjne Przestrzenie Wirtualne (EPW) Edukacyjne Przestrzenie Wirtualne (EPW) mają charakter otwarty moderowane są przez przygotowanych merytorycznie pracowników KOWEZiU IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

9 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Oferta e-learningowa KOWEZiU Edukacyjne Przestrzenie Wirtualne (EPW) EPW dla nauczycieli realizujących (lub mających zamiar realizować) programy nauczania o strukturze modułowej EPW dla członków zespołów akredytacyjnych (KO, PUP, pracodawcy) EPW dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych EPW dla doradców zawodowych EPW dla nauczycieli realizujących (lub mających zamiar realizować) kształcenie na odległość w swojej praktyce zawodowej

10 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" Oferta e-learningowa KOWEZiU Wirtualne Przestrzenie Robocze (WPR) Wirtualne Przestrzenie Robocze (WPR) przeznaczone są do współpracy określonej grupy specjalistów/ekspertów w okresach między spotkaniami seminaryjno-warsztatowymi organizowanymi w realu IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

11 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" Oferta e-learningowa KOWEZiU Wirtualne przestrzenie robocze (WPR) zespół ROKNO (Regionalne Ośrodki Kształcenia Na Odległość) zespół EQARF (European Quality Assurance Reference Framework) przygotowanie szkół zawodowych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne do stosowania Europejskich Ram odniesienia na rzecz Zapewnienia Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym w planach – inne zadania do realizacji w tej formie IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

12 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" E-learning 2.0 - komunikacja na platformie Moodle fora dyskusyjne – merytoryczne, tematyczne, hyde park wiadomości przesyłane na skrzynkę mailową czat opisy zadań IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

13 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" E-learning 2.0 - narzędzia na platformie Moodle zasoby w postaci plików w różnych formatach zadania głosowania ankiety ewaluacyjne wiki

14 Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold WOŹNIAK, „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu nauczycieli – z doświadczeń KOWEZiU" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Dziękujemy za uwagę m.wojciechowska@koweziu.edu.pl a.krajewska@koweziu.edu.pl wozniak@koweziu.edu.pl


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Monika Wojciechowska, Anna Krajewska, Witold Woźniak „W kierunku e-learningu 2.0. Wykorzystanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google