Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rola usługodawców i usługobiorców w obiegu informacji w obrębie systemu P1 Piotr Walesiak, Paulina Albin Infovide-Matrix S.A. Doradca w projekcie budowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rola usługodawców i usługobiorców w obiegu informacji w obrębie systemu P1 Piotr Walesiak, Paulina Albin Infovide-Matrix S.A. Doradca w projekcie budowy."— Zapis prezentacji:

1 1 Rola usługodawców i usługobiorców w obiegu informacji w obrębie systemu P1 Piotr Walesiak, Paulina Albin Infovide-Matrix S.A. Doradca w projekcie budowy Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1 Ożarów Mazowiecki, 16 lutego 2012 r.

2 2 Agenda Ogólne wprowadzenie do systemu P1 Rola usługodawcy Rola usługobiorcy

3 3 Ogólne wprowadzenie do P1

4 4 Podstawowe pojęcia UoSIOZ – ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia SIOZ – System Informacyjny Ochrony Zdrowia P1 – nazwa kodowa projektu obejmującego (w kontekście UoSIOZ): Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Platforma P1) System Informacji Medycznej (SIM) System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) Portal Edukacyjno-Informacyjny Centralny Wykaz Usługobiorców (CWUb) Centralny Wykaz Usługodawców (CWUd) Centralny Wykaz Pracowników Medycznych (CWPM)

5 5 Usługodawca Podmiot wykonujący działalność leczniczą Osoba fizyczna, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach działalności gospodarczej Podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi Apteka ogólnodostępna Punkt apteczny

6 6 Usługobiorca Osoba fizyczna korzystająca lub uprawniona do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej …... w tym osoba uprawniona do korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

7 7 Pozostałe pojęcia Zdarzenie medyczne (Elektroniczna) dokumentacja medyczna Dane krytyczne/ ratunkowe Autoryzacja/ zgoda usługobiorcy Internetowe Konto Pacjenta

8 8 Konwencja prezentacji Architektura biznesowa - łańcuchy wartości Prezentacja pełnego łańcucha wartości Wybrane czynności, z łańcucha wartości dotyczące usługodawcy/ usługobiorcy, wraz z powiązanymi wymaganiami.

9 9 Rola usługodawcy

10 10 Rola usługodawców Usługodawcy - źródła i odbiorcy informacji medycznej gromadzonej i przekazywanej przez P1 Dane krytyczne Zdarzenia medyczne Dokumentacja medyczna Zlecenia Kolejki (dla świadczeń wysokospecjalistycznych) …

11 11 Omawiane obszary współdziałania Informacje medyczne o stanie zdrowia pacjentów o Dane krytyczne o Zdarzenia medyczne o Dokumentacja medyczna Zlecenia (Recepty, Skierowania, Zlecenia zaopatrzenia, …)

12 12 Łańcuchy wartości 1.Udostępnianie personelowi medycznemu danych o stanie zdrowia pacjenta 2.Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych 3.Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty 4.Realizacja zlecenia elektronicznego 5.Realizacja zlecenia papierowego 6.Udostępnienie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad 7.Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych w sytuacjach nagłych

13 13 Rola usługodawcy: Udostępnianie personelowi medycznemu danych o stanie zdrowia pacjenta

14 14

15 15 cz.1

16 16 cz.2

17 17 Rola usługodawcy: Posiadanie autoryzowanych danych o zdarzeniach medycznych

18 18

19 19

20 20 Rola usługodawcy: Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty

21 21

22 22

23 23 Rola usługodawcy: Realizacja zlecenia elektronicznego

24 24

25 25

26 26

27 27 Rola usługodawcy: Realizacja zlecenia elektronicznego - powiązane wymagania -

28 28

29 29

30 30

31 31 Rola usługodawcy: Realizacja zlecenia papierowego

32 32

33 33

34 34 Rola usługodawcy: Udostępnienie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych z zapewnieniem jednolitych i jednorodnych zasad

35 35

36 36

37 37 Rola usługodawcy: Zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych w sytuacjach nagłych

38 38

39 39

40 40 Rola usługobiorcy

41 41 Łańcuchy wartości 1.Udostępnianie informacji z Wykazu Usługodawców 2.Udostępnianie danych o zdarzeniach medycznych pacjentom w formie elektronicznej 3.Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, zaleceń 4.Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty

42 42 Rola usługobiorcy: Udostępnianie informacji z Wykazu Usługodawców

43 43

44 44

45 45 Rola usługobiorcy: Udostępnianie pacjentom danych o zdarzeniach medycznych w formie elektronicznej

46 46

47 47

48 48 Rola usługobiorcy: Udostępnienie usługobiorcom elektronicznej historii chorób, wykonanych usług, skierowań, recept, zwolnień lekarskich, planu szczepień, zaleceń

49 49

50 50

51 51 Rola usługobiorcy: Umożliwienie rejestracji on-line na wizyty

52 52

53 53

54 54 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl


Pobierz ppt "1 Rola usługodawców i usługobiorców w obiegu informacji w obrębie systemu P1 Piotr Walesiak, Paulina Albin Infovide-Matrix S.A. Doradca w projekcie budowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google