Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach"— Zapis prezentacji:

1 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach
Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Kielce, dnia 21 grudnia 2011 1

2 Schemat postępowania Narodowy Fundusz Zdrowia Apteka / Punkt apteczny
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Schemat postępowania Wstęp Apteka / Punkt apteczny OW NFZ Formularz rejestracyjny NIE Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Czy podmiot prowadzący posiada konto dostępowe do Portalu NFZ? Przyjęcie wniosku o dostęp do Portalu Aktualizacja danych podmiotu TAK Rejestracja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Logowanie do Portalu NFZ Generacja i udostępnienie konta dostępowego Ewidencja personelu apteki Uzupełnienie danych podmiotu Dodawanie uprawnienia Uzupełnienie danych kierownika apteki Wniosek o zawarcie umowy Uzupełnienie danych personelu fachowego

3 Złożenie formularza rejestracyjnego
Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Złożenie formularza rejestracyjnego Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

4 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Apteki / punkty apteczne, które nie posiadają dostępu do Portalu NFZ, powinny skorzystać z formularza rejestracyjnego dla aptek / punktów aptecznych w celu uzupełnienia danych podmiotu oraz uzyskania konta dostępowego do aplikacji WEB. Wniosek o zawarcie umowy

5 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Uwaga! W przypadku podmiotów apteka/ punkt apteczny, które jednocześnie są realizatorami zaopatrzenia ortopedycznego, rejestracja ma przebiegać również na formularzu dla aptek / punktów aptecznych. W czasie rejestracji takiego podmiotu należy zaznaczyć w formularzu cechę: realizator. Skorzystanie z formularza rejestracyjnego świadczeniodawcy spowoduje błędne oznaczenie rodzaju podmiotu i brak możliwości przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept. Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

6 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny apteki / punktu aptecznego wymaga uzupełnienia danych podstawowych apteki Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

7 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny apteki / punktu aptecznego adres siedziby Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Aby uzupełnić dane adresowe naciskamy na przycisk Uzupełnij. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

8 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny apteki / punktu aptecznego kierownik Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wypełniając dane kierownika musimy wprowadzić PESEL lub serię i nr dok. tożsamości oraz rodzaj dokumentu (w przypadku obcokrajowców) Wniosek o zawarcie umowy

9 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny apteki / punktu aptecznego osoba reprezentująca Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

10 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny apteki / punktu aptecznego podmiot prowadzący aptekę Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Na koniec formularza rejestracyjnego konieczne jest również wprowadzenie podmiotu prowadzącego (dane podstawowe, dane teleadresowe), wpisy do rejestrów, zezwolenia oraz dane administratora zarządzającego kontem w imieniu podmiotu. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

11 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny apteki / punktu aptecznego podmiot prowadzący aptekę Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

12 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny apteki / punktu aptecznego podmiot prowadzący aptekę Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy Na podsumowaniu możemy sprawdzić wprowadzone wcześniej dane.

13 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny apteki / punktu aptecznego elektroniczny wniosek Zatwierdzenie danych formularza rejestracyjnego spowoduje przesłanie wersji elektronicznej do Funduszu oraz przygotowanie formularza do wydruku. Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy Należy skorzystać z opcji Drukuj dokument. Podpisany formularz należy przekazać do Funduszu.

14 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Aktualizacja danych podmiotu prowadzącego aptekę z wykorzystaniem Portalu SZOI Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

15 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Logowanie do Portalu NFZ: Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Uwaga! Każda apteka / podmiot apteczny musi posiadać własne konto dostępowe. W przypadku podmiotów, które dotychczas dokonywały rozliczeń kilku aptek za pomocą jednego konta w Portalu NFZ konieczne jest wygenerowanie odpowiedniej liczby kont dostępowych dla każdej lokalizacji oddzielnie. Wniosek o zawarcie umowy

16 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dane podmiotu prowadzącego Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Menu: Potencjał > Dane podmiotu – przeglądanie danych apteki/punktu aptecznego oraz danych podmiotu prowadzącego. Dodawanie uprawnienia Aby wprowadzić dane podmiotu prowadzącego należy skorzystać z opcji Edytuj. Wniosek o zawarcie umowy Dane te będą mogły zostać zaktualizowane również podczas wprowadzania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept.

17 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wprowadzanie danych podmiotu prowadzącego (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

18 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wprowadzanie danych podmiotu prowadzącego (2) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

19 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wprowadzanie danych podmiotu prowadzącego (3) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Adres podmiotu prowadzącego wprowadzamy za pomocą opcji Uzupełnij. Wniosek o zawarcie umowy

20 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wprowadzanie danych podmiotu prowadzącego (4) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy Na końcowym oknie podsumowującym możemy jeszcze sprawdzić wprowadzone wcześniej dane.

21 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dane podmiotu prowadzącego Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Po zatwierdzeniu danych zakładka Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny zostaje wypełniona. Wniosek o zawarcie umowy

22 Zatrudnianie personelu na Portalu SZOI
Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnianie personelu na Portalu SZOI Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

23 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI zatrudniony personel Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Menu: Potencjał > Zasoby apteki > Zatrudniony personel – dodawanie / przeglądanie informacji o zatrudnieniu personelu w aptece / punkcie aptecznym. Jeśli podmiot jest również realizatorem zaopatrzenia ortopedycznego, w części tej powinny się znajdować również osoby związaną z realizacją ZPO. Wniosek o zawarcie umowy

24 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI zatrudniony personel Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Opcja Zatrudnienie osoby personelu umożliwia dodanie osoby do listy pracowników apteki/punktu aptecznego Wniosek o zawarcie umowy

25 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI zatrudnienie nowej osoby (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Dostępne opcje: osoba personelu istnieje w bazie OW NFZ: wyświetlone zostaną dane osoby personelu (imię i nazwisko), operator musi uzupełnić informację o zatrudnieniu (dla cechy realizator). osoba personelu nie istnieje w bazie OW NFZ: numer PESEL zostanie oznaczony kolorem czerwonym konieczne jest uzupełnienie pełnego formularza rejestracji osoby personelu (wykształcenie, nabyte uprawnienia, doświadczenia, odbyty staż …itp.) Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

26 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI zatrudnienie nowej osoby (2) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki W zależności od tego, czy apteka jest również realizatorem, może być wymagane dla każdej osoby personelu wskazanie: Informacji o zatrudnieniu; Daty zatrudnienia; Średniomiesięcznego czasu pracy. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

27 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI zatrudnienie nowej osoby (3) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Po sprawdzeniu wprowadzony danych klikamy Zatwierdź. Osoba pojawia się na liście zatrudnionego personelu. Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

28 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI zatrudniony personel – edycja danych Wstęp Każda dodana osoba personelu aptecznego musi mieć uzupełnione informacje: Zawód / specjalność wraz z numerem dyplomu Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy Za pomocą opcji edytuj osobę możemy modyfikować wprowadzone dane.

29 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI zatrudniony personel – edycja danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

30 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI zatrudniony personel – edycja danych cd. Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Uwaga! Usuwanie lub modyfikacja informacji o osobie personelu wymaga przekazania wniosku o zmianę danych osoby personelu i potwierdzenia wniosku przez OW NFZ. Wniosek generowany jest automatycznie. Wniosek o zawarcie umowy

31 Zatrudnienie personelu w aptece
Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu w aptece Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

32 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI Ewidencja personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

33 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI Ewidencja personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Opcja Dodawanie personelu umożliwia wydzielenie osób personelu zajmujących się w aptece / punkcie aptecznym realizacją recept oraz osoby pełniącej funkcję kierownika. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

34 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie personelu apteki (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy na przycisk Dalej. Wniosek o zawarcie umowy

35 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie personelu apteki (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Jeżeli pojawi się komunikat błędu możemy od razu uzupełnić potrzebne dane, aby to zrobić klikamy na edycja osoby. Wniosek o zawarcie umowy

36 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Przechodzimy przez kolejne okna klikając opcję Dalej, aż do formularza, który pozwala uzupełnić dane wyświetlone w komunikacie błędu. Wniosek o zawarcie umowy

37 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

38 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

39 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Dodanie informacji dotyczących dyplomu danej osoby uzupełniamy za pomocą opcji edycja. Wniosek o zawarcie umowy

40 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Uzupełniamy dane dotyczące dyplomu. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

41 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Na zakończenie sprawdzamy i zatwierdzamy zmodyfikowane dane. Wniosek o zawarcie umowy

42 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Po dotarciu do formularza dotyczącego doświadczenia zawodowego i próbie kliknięcia Dalej system wyświetla informacje o konieczności wprowadzenia danych. Uzupełnienie danych realizujemy poprzez skorzystanie z opcji Dodaj. Wniosek o zawarcie umowy

43 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Odpowiednie doświadczenie zawodowe wybieramy ze słownika . Wniosek o zawarcie umowy

44 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy Po zapoznaniu się z komunikatem wypełniamy odpowiednie dane.

45 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Po uzupełnieniu danych przechodzimy Dalej. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

46 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI edycja danych personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy Na zakończenie sprawdzamy i zatwierdzamy zmodyfikowane dane.

47 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie personelu apteki (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Po pomyślnej edycji danych, możemy spróbować przejść Dalej zatrudnianie personelu. Wniosek o zawarcie umowy

48 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie personelu apteki (2) Wstęp Formularz rejestracyjny Jeśli uzupełniliśmy wszystkie dane system pozwala nam przejść dalej. Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

49 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie personelu apteki (3) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Na koniec, jak zawsze otrzymujemy podsumowanie wprowadzonych danych, jeśli wszystkie dane są prawidłowe Zatwierdzamy. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

50 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI ewidencja personelu apteki Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Na liście pojawia się wprowadzona osoba. Uwaga! Na liście Ewidencji personelu apteki musi znajdować się kierownik apteki. Wniosek o zawarcie umowy

51 Dodawanie uprawnienia
Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Dodawanie uprawnienia Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

52 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie uprawnienia Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia W przypadku braku w menu Umowy opcji Wnioski o umowę na real. Recept, należy zalogowanemu operatorowi dodać dodatkowe uprawniania. Wniosek o zawarcie umowy

53 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie uprawnienia Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Dodanie uprawnienia realizujemy przechodząc do menu Adminitrator > Operatorzy. Wniosek o zawarcie umowy

54 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie uprawnienia Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Na liście operatorów odnajdujemy odpowiedniego operatora i uruchamiamy uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

55 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie uprawnienia Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Zaznaczamy uprawnienie: Obsługa wniosków o umowę na realizację recept Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy Po zaznaczeniu uprawnienia i zatwierdzeniu zmian, musimy przelogować się w Portalu SZOI, aby zmiany były widoczne.

56 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie uprawnienia Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Po przelogowaniu się w systemie pojawia się opcja Wnioski o umowę na real. Recept. Wniosek o zawarcie umowy

57 Przygotowanie wniosku o zawarcie umowy
Narodowy Fundusz Zdrowia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Przygotowanie wniosku o zawarcie umowy Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

58 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

59 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Uwaga! Dodawanie wniosku o umowę na realizację recept jest możliwe tylko wtedy, gdy w systemie uzupełnione są informacje dotyczące podmiotu prowadzącego aptekę / punkt apteczny. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

60 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie wniosku (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

61 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie wniosku (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

62 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie wniosku (1) – konto bankowe Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

63 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie wniosku (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Po uzupełnieniu danych możemy przejść Dalej. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

64 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI dodawanie wniosku (2) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

65 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki W dodanym wniosku sprawdzamy personel. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

66 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – ewidencja osób Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Do wniosku możemy skopiować osoby dodane w potencjale. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

67 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – ewidencja osób Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Uwaga! Wykonanie kopiowania w przypadku, gdy we wniosku są już dodane osoby personelu spowoduje: usunięcie personelu zawartego we wniosku; skopiowanie listy personelu z ewidencji do wniosku. Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

68 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Gotowy wniosek przekazujemy do OW NFZ poprzez opcję przekaż. Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

69 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wszystkie dane zawarte we wniosku sprawdzamy poprzez opcję podgląd. Wniosek o zawarcie umowy

70 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – podgląd wniosku Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

71 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – podgląd wniosku Wstęp Formularz rejestracyjny Komunikat błędu wskazywał brak danych kierownika apteki Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

72 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dane możemy poprawić korzystając z opcji dane apteki. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

73 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

74 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

75 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

76 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Kierownika apteki dodajemy za pomocą opcji Uzupełnij. Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

77 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

78 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

79 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

80 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

81 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

82 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept – zmiana danych Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy Po uzupełnieniu wszystkich danych przekazujemy wniosek do OW NFZ

83 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI przekazanie wniosku (1) Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

84 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Uwaga! Wnioski przekazane do OW NFZ mogą być wycofane przez aptekę / punkt apteczny tylko do chwili zarejestrowania przez OW NFZ daty wpływu podpisanego dokumentu wniosku. Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

85 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Po przekazaniu wniosku do OW NFZ, można przy pomocy opcji wydruk wydrukować dokumenty. Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

86 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

87 Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Portal SZOI wnioski o umowę na realizację recept Wstęp Formularz rejestracyjny Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy

88 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach Wstęp Formularz rejestracyjny DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Aktualizacja danych podmiotu Zatrudnienie personelu na Portalu SZOI Ewidencja personelu apteki Dodawanie uprawnienia Wniosek o zawarcie umowy


Pobierz ppt "Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google