Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Informatyzacji MAiC 1 USŁUGA POWSZECHNA ePUAP PISMO OGÓLNE PISMO OGÓLNE Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa, 25 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Informatyzacji MAiC 1 USŁUGA POWSZECHNA ePUAP PISMO OGÓLNE PISMO OGÓLNE Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa, 25 września."— Zapis prezentacji:

1 Departament Informatyzacji MAiC 1 USŁUGA POWSZECHNA ePUAP PISMO OGÓLNE PISMO OGÓLNE Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa, 25 września 2013 r.

2 Departament Informatyzacji MAiC 2 USŁUGA POWSZECH ePUAP (1/2) Departament Informatyzacji MAiC zamierza zainstalować na platformie ePUAP usługę powszechną umożliwiającą składanie PISMA OGÓLNEGO do wszystkich podmiotów publicznych posiadających konto na platformie ePUAP.

3 Departament Informatyzacji MAiC 3 USŁUGA POWSZECH ePUAP (2/2) USŁUGA POWSZECHNA ePUAP to taka usługa, która jest opracowana i jednokrotnie zainstalowana na ePUAP przez uprawniony podmiot łącznie z określeniem wykazu podmiotów publicznych zobowiązanych do jej świadczenia. Minister do spraw informatyzacji na podstawie w § 19 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) jest uprawniony do zdefiniowania usługi powszechnej dotyczącej możliwości składania PISMA OGÓLNEGO.

4 Departament Informatyzacji MAiC 4 AKTUALNY STAN i KONSEKWENCJE Podmioty publiczne na ePUAP mogą: –W dowolny sposób konfigurować ESP; –Decydować o instalowaniu usług; –Przyjmować do ESP dokumenty z zainstalowanych na swoim koncie usług. Konsekwencje wynikające z posiadanych uprawnień: –Konfiguracja ESP może uniemożliwić przyjęcie dokumentów; –Nie są instalowane usługi na ePUAP; –Wymóg posiadania ESP jest spełniony, ale nie można wnieść do podmiotu publicznego dokumentu elektronicznego.

5 Departament Informatyzacji MAiC 5 PLANOWANE ZMIANY na ePUAP (1/2) Umożliwienie jednokrotnego zainstalowania usługi polegającej na możliwości utworzenia PISMA OGÓLNEGO i przesłania tego pisma do podmiotu zobowiązanego. W przypadku PISMA OGÓLNEGO podmiotami zobowiązanymi są wszystkie podmioty publiczne. W tym przypadku będzie utworzony zbiór podmiotów zobowiązanych składający się ze wszystkich podmiotów mających konta na platformie ePUAP.

6 Departament Informatyzacji MAiC 6 PLANOWANE ZMIANY na ePUAP (2/2) Modyfikacja wszystkich ESP podmiotów publicznych polegająca na utworzeniu nowego segmentu ESP składającego się z elementów takich jak: – Adres: /ID_Podmiotu/Skrytka_ESP –Skrytka: Skrytka_ESP –Skład: Skład_ESP Utworzony nowy segment ESP nie będzie usuwalny, a konfiguracja skrytki o nazwie Skrytka_ESP ograniczona, brak możliwości odrzucenia PISMA OGÓLNEGO.

7 Departament Informatyzacji MAiC 7 PRZYKŁAD KONFIGURACJI ESP (aktualnie)

8 Departament Informatyzacji MAiC 8 PRZYKŁAD KONFIGURACJI ESP (po zmianie)

9 Departament Informatyzacji MAiC 9 PLAN DZIAŁAŃ Na miesiąc przed planowanym wdrożeniem do wszystkich podmiotów publicznych posiadających konta na ePUAP zostanie wysłana informacja o planowanych działaniach związanych z dostosowaniem ESP na ePUAP. Informacja zostanie wysłana na adresy ESP oraz na adresy e-mail administratorów podmiotów publicznych. W informacji znajdzie się zalecenie odinstalowania dotychczas używanej usługi Pismo ogólne wraz z instrukcją użytkowania nowej wersji ESP.

10 Departament Informatyzacji MAiC 10 Dziękuję za uwagę marek.gaza@mac.gov.pl


Pobierz ppt "Departament Informatyzacji MAiC 1 USŁUGA POWSZECHNA ePUAP PISMO OGÓLNE PISMO OGÓLNE Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa, 25 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google