Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USŁUGA POWSZECHNA ePUAP PISMO OGÓLNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USŁUGA POWSZECHNA ePUAP PISMO OGÓLNE"— Zapis prezentacji:

1 USŁUGA POWSZECHNA ePUAP PISMO OGÓLNE
Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa, 25 września 2013 r. Departament Informatyzacji MAiC

2 USŁUGA POWSZECH ePUAP(1/2)
Departament Informatyzacji MAiC zamierza zainstalować na platformie ePUAP usługę powszechną umożliwiającą składanie PISMA OGÓLNEGO do wszystkich podmiotów publicznych posiadających konto na platformie ePUAP. Departament Informatyzacji MAiC

3 USŁUGA POWSZECH ePUAP(2/2)
USŁUGA POWSZECHNA ePUAP to taka usługa, która jest opracowana i jednokrotnie zainstalowana na ePUAP przez uprawniony podmiot łącznie z określeniem wykazu podmiotów publicznych zobowiązanych do jej świadczenia. Minister do spraw informatyzacji na podstawie w § 19 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) jest uprawniony do zdefiniowania usługi powszechnej dotyczącej możliwości składania PISMA OGÓLNEGO. Departament Informatyzacji MAiC

4 AKTUALNY STAN i KONSEKWENCJE
Podmioty publiczne na ePUAP mogą: W dowolny sposób konfigurować ESP; Decydować o instalowaniu usług; Przyjmować do ESP dokumenty z zainstalowanych na swoim koncie usług. Konsekwencje wynikające z posiadanych uprawnień: Konfiguracja ESP może uniemożliwić przyjęcie dokumentów; Nie są instalowane usługi na ePUAP; Wymóg posiadania ESP jest spełniony, ale nie można wnieść do podmiotu publicznego dokumentu elektronicznego. Departament Informatyzacji MAiC

5 PLANOWANE ZMIANY na ePUAP(1/2)
Umożliwienie jednokrotnego zainstalowania usługi polegającej na możliwości utworzenia PISMA OGÓLNEGO i przesłania tego pisma do podmiotu zobowiązanego. W przypadku PISMA OGÓLNEGO podmiotami zobowiązanymi są wszystkie podmioty publiczne. W tym przypadku będzie utworzony zbiór podmiotów zobowiązanych składający się ze wszystkich podmiotów mających konta na platformie ePUAP. Departament Informatyzacji MAiC

6 PLANOWANE ZMIANY na ePUAP(2/2)
Modyfikacja wszystkich ESP podmiotów publicznych polegająca na utworzeniu nowego segmentu ESP składającego się z elementów takich jak: Adres: /ID_Podmiotu/Skrytka_ESP Skrytka: Skrytka_ESP Skład: Skład_ESP Utworzony nowy segment ESP nie będzie usuwalny, a konfiguracja skrytki o nazwie „Skrytka_ESP” ograniczona, brak możliwości odrzucenia PISMA OGÓLNEGO. Departament Informatyzacji MAiC

7 PRZYKŁAD KONFIGURACJI ESP (aktualnie)
Departament Informatyzacji MAiC

8 PRZYKŁAD KONFIGURACJI ESP (po zmianie)
Departament Informatyzacji MAiC

9 Departament Informatyzacji MAiC
PLAN DZIAŁAŃ Na miesiąc przed planowanym wdrożeniem do wszystkich podmiotów publicznych posiadających konta na ePUAP zostanie wysłana informacja o planowanych działaniach związanych z dostosowaniem ESP na ePUAP. Informacja zostanie wysłana na adresy ESP oraz na adresy administratorów podmiotów publicznych. W informacji znajdzie się zalecenie odinstalowania dotychczas używanej usługi „Pismo ogólne” wraz z instrukcją użytkowania nowej wersji ESP. Departament Informatyzacji MAiC

10 Departament Informatyzacji MAiC
Dziękuję za uwagę Departament Informatyzacji MAiC


Pobierz ppt "USŁUGA POWSZECHNA ePUAP PISMO OGÓLNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google