Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2 Wsparcie innowacyjności w latach – założenia Co wymaga zmiany w polskiej nauce i przedsiębiorczości, aby możliwe było osiągnięcie większej konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz zapewnienie jej większego udziału w gospodarce światowej? zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności badawczo- rozwojowej, współpraca nauki i biznesu, stopień komercjalizacji wyników prac badawczych, innowacyjność w sektorze MŚP.

3 Wsparcie innowacyjności z funduszy UE na lata W perspektywie wsparcie innowacyjności realizowane będzie przede wszystkim w ramach celów tematycznych: CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Wsparcie w ramach ww. celów tematycznych będzie udzielane poprzez: programy operacyjne: PO Inteligentny Rozwój (program krajowy), PO Polska Wschodnia (program makroregionalny), 16 regionalnych programów operacyjnych.

4 Wsparcie innowacyjności w latach Co chcemy osiągnąć? (wybrane wskaźniki) Wydatki na badania i rozwój (GERD) w % PKB ,87% ,7% ,0% Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze (BERD) w %PKB ,38% ,8% ,9% Zakładamy, że zwiększenie nakładów na prace B+R przełoży się na większy potencjał w zakresie innowacyjności, a przez to konkurencyjności naszych firm i organizacji badawczych.

5 Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). Cel POIR: wzrost innowacyjności polskiej gospodarki

6 Program Inteligentny Rozwój I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa II.Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I III.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach IV.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V.Pomoc Techniczna Całkowita alokacja POIR (EFRR): 8,6 mld EUR Osie priorytetowe oraz alokacja 6

7 infrastruktura B+R usługi instytucji otoczenia biznesu patenty rozwój kadr Beneficjenci POIR: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne) Schemat wsparcia POIR

8 I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie/poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP) 1 marca kwietnia lipca Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP z regionów słabiej rozwiniętych) III kwartał IV kwartał Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa) II kwartałIII kwartał Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 7 grudnia stycznia lutego Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej III kwartałIV kwartał Sektorowe programy B+R - INNOCHEM18 grudnia lutego 2016III kwartał

9 I oś Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie/poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) 1.2 Sektorowe programy B+R - Innotextile15 marca 2016II kwartał Sektorowe programy B+R - INNOSBZII kwartał III kwartał50 9

10 II oś Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie/poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (I konkurs) 29 stycznia marca kwietnia Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (II konkurs) 29 lipca września października Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP15 grudnia stycznia marca Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚPsierpień 2016wrzesień 2016luty Bony na innowacje dla MŚP5 maja czerwca stycznia , Ochrona własności przemysłowej 21 września października marca Ochrona własności przemysłowej15 czerwca lipca stycznia

11 III oś Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock 9 grudnia stycznia marca Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock październik 2016listopad 2016listopad , Badania na rynek27 kwietnia czerwca sierpnia Kredyt na innowacje technologiczne1 czerwca 2016lipiec 2016wrzesień Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 16 maja czerwca sierpnia Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand październik 2016listopad 2016grudzień

12 IV oś Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Poddziałanie Ogłoszenie naboru Rozpoczęcie naboruZakończenie naboru Alokacja na konkurs (mln PLN) Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Sukcesywne ogłaszanie kolejnych programów strategicznych i uruchamianie naborów wniosków o dofinansowanie od II kwartału Regionalne agendy naukowo- badawcze III kwartałIV kwartał Programy badawcze wirtualnych instytutów III kwartałIV kwartał Projekty aplikacyjneIII kwartałIV kwartał Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 30 czerwca października marca

13 Podsumowanie harmonogramu Programu Inteligentny Rozwój Łącznie w 2016 r. zostaną uruchomione minimum 24 konkursy w ramach 16 instrumentów PO IR (dodatkowo dwa konkursy rozpoczęły się w 2015 r. i są kontynuowane) - w siedmiu instrumentach planuje się po dwa konkursy, a w dwóch – aż trzy. Łączna kwota na alokacji na te konkursy wynosi 8,2 mld PLN, w tym na konkursy planowane do ogłoszenia w 2016 r. wynosi ponad 6,2 mld PLN. W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji wszystkich Instrumentów Finansowych przewidzianych w POIR - 7 IF o łącznej alokacji wynoszącej ponad 910 mln EUR, a także zakontraktowanie wszystkich projektów pozakonkursowych. Harmonogram programu jest opublikowany na stronie oraz na stronie PO IR 13

14 14 Stan wdrażania Programu Inteligentny Rozwój Do końca stycznia 2016 r. zawarto 121 umów na kwotę dofinansowania 1,3 mld PLN. 116 umów na kwotę 690 mln PLN zawarto w działaniach konkursowych. Liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. Szybka ścieżka) Liczba wniosków – Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 10,62 mld PLN Poddziałanie Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej /demonstracyjnej Liczba wniosków – 119 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR - 1,33 mld PLN Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R Liczba wniosków – 45 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 433 mln PLN

15 Liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej Poddziałanie Ochrona własności przemysłowej Liczba wniosków – 12 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 2 mln PLN Poddziałanie Badania na rynek Liczba wniosków – 326 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 3,84 mld PLN Podziałanie Projekty aplikacyjne Liczba wniosków – 135 Wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 624 mln PLN

16 Działania informacyjno-promocyjne: - strony internetowe: poir.gov.pl, ncbr.gov.pl, parp.gov.pl, bgk.pl – aktualne informacje o konkursach, materiały ze spotkań, Generatory Wniosków Aplikacyjnych, - spotkania informacyjne dotyczące każdego konkursu (transmitowane w Internecie), - informacje o przykładowych projektach, - lista beneficjentów POIR (funduszeeuropejskie.gov.pl), - spotkania regionalne dotyczące POIR zaplanowane na wiosnę br.

17 Przykładowe projekty z woj. lubuskiego dofinansowane ze środków PO Innowacyjna Gospodarka Beneficjent: CIECH Vitrosilicon S.A. Projekt: Szkło opakowaniowe BarvaGlass-Vitrosilicon przekształca wizję w rzeczywistość Działanie: 1.4 – 4.1 POIG Wartość projektu: 1.4 – 1,5 mln PLN, 4.1 – 16,1 mln PLN Beneficjent: ITM Poland Sp. z o.o. Projekt: Budowa Inteligentnego Centrum Monitorowania opartego na innowacyjne technologie telekomunikacyjno-informatyczne Działanie: 4.4 POIG Wartość projektu: 7,1 mln PLN. -

18 Przykładowe projekty z woj. lubuskiego dofinansowane ze środków PO Inteligentny Rozwój Beneficjent: Zakład mechaniczny MESTIL Sp. z o.o. Projekt: Innowacyjna siłownia cieplna z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego wykorzystująca ciepło odpadowe Poddziałanie: POIR (tzw. Szybka ścieżka) Wartość projektu: 3,1 mln PLN, w tym 1,9 mln PLN dofinansowania. W ramach projektu zostanie przebadana innowacyjna siłownia, wykorzystująca ciepło odpadowe, z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem przepływu czynnika roboczego. Projekt obejmuje zbudowanie dwie instalacji – jednej badawczej i jednej demonstracyjnej.

19 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju ul. Wspólna 2/ Warszawa


Pobierz ppt "Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Zielona Góra, 15 lutego 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google