Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marzenie o edukacyjnej wspólnocie Dr Stanisław Kowal Kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego 28 listopada 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marzenie o edukacyjnej wspólnocie Dr Stanisław Kowal Kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego 28 listopada 2015."— Zapis prezentacji:

1 Marzenie o edukacyjnej wspólnocie Dr Stanisław Kowal Kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego 28 listopada 2015

2 WSPÓLNOTA oznacza świat, w jakim się, niestety, w tej chwili nie znajdujemy, w jakim jednak bardzo chcielibyśmy osiedlić się na stałe lub do jakiego chcielibyśmy powrócić. (Bauman)

3 WSPÓLNOTA to obecnie inna nazwa raju utraconego – do którego mamy jednak nadzieję powrócić, a więc gorączkowo szukamy dróg mogących doń nas doprowadzić. (Bauman)

4 Odległość marzenia od realiów życia wprawia naszą wyobraźnię w szybsze obroty i dodaje jeszcze powabu wyobrażonej wspólnocie. (Bauman)

5 WSPÓLNOTA to sieć powiązanych wzajemnie relacji międzyludzkich zabarwionych elementem emocjonalnym oraz zobowiązanie wobec podzielanych wartości, norm, znaczeń, historii i tożsamości. (Etzioni)

6 EDUKACJA to ogół działań, procesów i warunków, które mają sprzyjać rozwojowi człowieka, a rozwój jest określany poprzez lepsze rozumienie siebie i relacji ze światem, skuteczniejszą kontrolę własnych zachowań i większe sprawstwo wobec procesów zewnętrznych. (Kwieciński)

7

8

9

10 Pracownik czuje, że jest członkiem zespołu, który ma misję do wypełnienia, jego postawa oparta jest na współpracy.

11 Misja jest to deklaracja charakteryzująca tożsamość grupy lub organizacji. Kim jesteśmy? Co staramy się zrobić? Komu służymy? Od kogo lub od czego zależy nasz sukces?

12 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): PROAKTYWNOŚĆ Inicjatywa: inicjowanie i napędzanie koniecznych zmian, przy zachowaniu osobistej odpowiedzialności

13 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): PROAKTYWNOŚĆ Optymizm: umiejętność dostrzegania pozytywnych stron, wiara w swoje siły i zdolności oraz stawianie czoła trudnościom.

14 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): PROAKTYWNOŚĆ Ambicja: umiejętność wyznaczania sobie i innym celów i śmiałego dążenia do nich.

15 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): ZARZĄDZANIE SOBĄ Zarządzanie czasem: umiejętność szeregowania spraw według ważności.

16 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): ZARZĄDZANIE SOBĄ Zarządzanie informacją: umiejętność rozpoznania i efektywnego przetworzenia informacji istotnych dla wykonania zadania.

17 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): ZARZĄDZANIE SOBĄ Zarządzanie stresem: umiejętność zachowania spokoju w szczególnie napiętych sytuacjach.

18 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): DOSKONALENIE OSOBISTE Samokrytycyzm: umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych i uczenia się z nich.

19 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): DOSKONALENIE OSOBISTE Samowiedza: umiejętność rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, oraz działania zgodnie z wiedza o nich.

20 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): DOSKONALENIE OSOBISTE Uczenie się: umiejętność zmiany swojego zachowania i postaw w tym kierunku, by umocnić swoje silne strony i udoskonalić słabe.

21 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): WŁADZA NAD SAMYM SOBĄ Podejmowanie decyzji: umiejętność zrozumienia przyczyn problemów oraz opracowanie planów działania.

22 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): WŁADZA NAD SAMYM SOBĄ Samokontrola: umiejętność działania zgodnie z tym, co jak wiemy, powinniśmy zrobić.

23 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): WŁADZA NAD SAMYM SOBĄ Równowaga emocjonalna: umiejętność okazywania uczuć i stanów stosownych w danej sytuacji.

24 Kompetencje, które pomagają utożsamić się z misją organizacji (wymiar osobisty): WŁADZA NAD SAMYM SOBĄ Integralność osobista: umiejętność zachowania się w każdej sytuacji w sposób właściwy i uczciwy.

25

26 Kompetencje w wymiarze osobistym, które pomagają, a może umożliwiają budowanie wspólnoty. …zatroszczyć się o wspólnotę poprzez troskę o siebie

27 Szkoła jako wspólnota nauczycieli? Szkoła jako wspólnota nauczycieli i uczniów? Szkoła jako wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli?

28 OSOBY MISJA CELE KOMPETENCJE OSOBY

29 Jeśli w świecie jednostek ma zaistnieć wspólnota, może to być (i musi) jedynie wspólnota utkana ze wspólnej i wzajemnej troski: wspólnota troski i odpowiedzialności… (Bauman)

30 Dziękuję za uwagę.

31


Pobierz ppt "Marzenie o edukacyjnej wspólnocie Dr Stanisław Kowal Kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego 28 listopada 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google