Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPETENCJE KLUCZOWE W PROJEKCIE EDUKCYJNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPETENCJE KLUCZOWE W PROJEKCIE EDUKCYJNYM"— Zapis prezentacji:

1 KOMPETENCJE KLUCZOWE W PROJEKCIE EDUKCYJNYM
Dr Marek Kaczmarzyk Pracownia Dydaktyki Biologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PODSTAWOWE KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIA
Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się - samokształcenie Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach - komunikacja Efektywne współdziałanie w zespole – kooperacja Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy – kreatywne myślenie Operowanie informacjami i efektywne posługiwanie się technologią informacyjną

3 ramy podstawowych zdolności poznawczych kształtują się do 7 roku życia.
50% - do 3 roku, dalsze 30% - do 5go...

4 Uwarunkowań genetycznych (doświadczenie gatunkowe)
Ramy te kształtują się pod wpływem czynników dwóch typów: Uwarunkowań genetycznych (doświadczenie gatunkowe) Wpływów społecznych (doświadczenie indywidualne) Wzajemne relacje pomiędzy nimi są złożone i zmienne w czasie.

5 Składowe podstawowych, ogólnych zdolności poznawczych mogą mieć mniej lub bardziej sztywny charakter i podlegają zwykle modyfikacji w ograniczonym zakresie. Typowy przykład: styl poznawczy – jest kategorią formalną i określa typowy dla jednostki sposób zdobywania, przetwarzania i gromadzenia informacji. Kształtuje się na bazie czynników dziedzicznych do 3 roku życia.

6 STYLE NAUKI W TYPOWEJ GRUPIE UCZNIÓW

7 Zdolności poznawcze o konkretnym charakterze oraz zdobywane w szkole umiejętności można sobie wyobrazić jako elementy składowe budujące u człowieka funkcjonalne cechy wyższego rzędu, które można nazwać KOMPETENCJAMI.

8 Czy jednak samo wprowadzenie składników w przestrzeń programową szkoły wystarczy żeby pojawiły się u ucznia w postaci jego kompetencji?

9 REPRODUKCJA ZMIENNOŚĆ SELEKCJA

10 Powielanie decyduje nauczyciel Przyswajanie decyduje uczeń -zmienność SELEKCJA decyduje środowisko szkolne

11 Uświęcona tradycją dbałość
Dwa wnioski: Uświęcona tradycją dbałość o nauczycielskie rzemiosło oraz przykuwanie uwagi ucznia to dopiero część warunków koniecznych do osiągnięcia sukcesu w szkole… O jakości oraz trwałości i funkcjonalności kompetencji kształtowanych w szkole decyduje specyficzne środowisko szkolne.

12 NAUCZANIE METODĄ PROJEKTU
Projekt jako metoda nauczania polega na samodzielnej realizacji przez uczniów zaplanowanych przez nauczyciela zadań, które są powiązane z jednym lub kilkoma różnymi przedmiotami. Przystępując do realizacji zadania uczniowie otrzymują instrukcję (opis postępowania) obejmujący cele, sposoby pracy i kryteria ich ostatecznej oceny.

13 Projekt edukacyjny jest metodą kształtowania środowiska w jakim odbywa się proces selekcji różnych odmian i zestawów umiejętności ucznia. Nie podajemy w nim gotowych rozwiązań, nie wyznaczamy jednoznacznych metod osiągania celów. Kształtujemy jedynie warunki pozwalając uczniowi na samodzielną podróż i, co ważne, na popełnianie błędów, bez których selekcja jego umiejętności nie może doprowadzić do powstania realnych kompetencji.

14 Dziękuję za uwagę marek.kaczmarzyk@us.edu.pl
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "KOMPETENCJE KLUCZOWE W PROJEKCIE EDUKCYJNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google