Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZAPLECZA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW – DOBÓR I SELEKCJA SPAŁA 12.12.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY FUNKCJONOWANIA ZAPLECZA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW – DOBÓR I SELEKCJA SPAŁA 12.12.2015."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY FUNKCJONOWANIA ZAPLECZA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW – DOBÓR I SELEKCJA SPAŁA

2 ZASADY FUNKCJONOWANIA ZKNJiM
Główne założenia programowe Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców prowadzonej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki we współpracy z WZLA : Prowadzenie działalności w zakresie sportu młodzieży w województwach. Podnoszenie poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla wyselekcjonowanych zawodników z kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora i młodzieżowca. Realizacja badań selekcyjnych. Stwarzanie warunków szkoleniowych do awansu zawodników do szkolenia centralnego w ramach Kadr Narodowych. Podnoszenie kwalifikacji szkoleniowców współpracujących. Wspomaganie działalności organizacyjnej WZLA.

3 ZASADY FUNKCJONOWANIA ZKNJiM
Główne wytyczne dotyczące szkolenia Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców prowadzonej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki we współpracy z WZLA : Poszukiwanie najzdolniejszej młodzieży do szkolenia. Ponadklubowe szkolenie wyselekcjonowanych zawodników. Blokowa organizacja szkolenia w województwie. Organizacja szkolenia zgodnie ze strukturą czasową (roczny plan szkolenia). Realizacja założonych osobodni dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz prezentowanego poziomu sportowego. Szkolenie wojewódzkie jest etapem doboru i selekcji najzdolniejszych zawodników do szkolenia centralnego w ramach Kadr Narodowych.

4 60% przyznanych środków na szkolenie
Podział środków na szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców I Ilość punktów WSDiM w kategorii wiekowej Młodzieżowca, Juniora i Juniora Młodszego za lata 60% przyznanych środków na szkolenie

5 Woj. 2mmp 3jun 4jmł Razem 2013 % 2013 Razem 2014 % 2014 Razem % MAZ 650,5 636,13 413,17 1699,8 12,427% 667,27 646,03 462,9 1776,2 13,120% 3476,00 12,772% WLP 473,5 544,5 431,12 1449,12 10,595% 451,75 670,62 435,08 1557,45 11,504% 3006,57 11,047% POM 674,5 360,5 381,5 1416,5 10,356% 535 457 342,62 1334,62 9,858% 2751,12 10,108% ŚL 502,37 467 299 1268,37 9,273% 444,75 288 340 1072,75 7,924% 2341,12 8,602% PDL 548,5 490 186 1224,5 8,952% 314,67 112 975,17 7,203% 2199,67 8,082% DŚL 377,38 355 289 1021,38 7,467% 395,75 258,25 1111 8,207% 2132,38 7,835% KPM 214 280 782 5,717% 242,5 304,63 289,38 836,51 6,179% 1618,51 5,947% ŁDZ 205 195 283,88 683,88 5,000% 326,5 246,05 299,84 872,39 6,444% 1556,27 5,718% MŁP 412,51 157 128,5 698,01 5,103% 399,87 141,87 142,33 684,07 5,053% 1382,08 5,078% ZPM 188,12 208 177,16 573,28 4,191% 223 199,5 289,85 712,35 5,262% 1285,63 4,724% PKR 166,5 258,87 204 629,37 4,601% 202,62 242 202 646,62 4,776% 1275,99 4,688% LBU 160,62 294,5 192 647,12 4,731% 99,37 343 185,5 627,87 4,638% 1274,99 4,685% LUB 297 224,5 105 626,5 4,580% 151,87 238,5 102 492,37 3,637% 1118,87 4,111% WM 126 218,5 140,67 485,17 3,547% 219 119,13 440,13 3,251% 925,30 3,400% OPO 151,5 74,5 60 286 2,091% 114,25 56,5 54,25 225 1,662% 511,00 1,878% ŚWI 35 49 103 187 1,367% 25 76,5 72 173,5 1,282% 360,50 1,325% Razem 5257 4747 3674 13678 100,00% 5047 4801 3690 13538 27216,00

6 20% przyznanych środków na szkolenie
Podział środków na szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców II Liczba zawodników punktujących we wszystkich konkurencjach WSDiM w kategorii wiekowej Młodzieżowca, Juniora i Juniora Młodszego w 2014 roku 20% przyznanych środków na szkolenie

7 Woj. Liczba 2013 % 2013 Liczba 2014 % 2014 Liczba Razem % Razem MAZ 212 12,725% 210 12,545% 422 12,635% WLP 169 10,144% 201 12,007% 370 11,078% POM 157 9,424% 9,379% 314 9,401% DŚL 137 8,223% 135 8,065% 272 8,144% ŚL 144 8,643% 126 7,527% 270 8,084% ŁDZ 115 6,903% 111 6,631% 226 6,766% PDL 121 7,263% 99 5,914% 220 6,587% KPM 98 5,882% 106 6,332% 204 6,108% ZPM 82 4,922% 104 6,213% 186 5,569% LBU 79 4,742% 97 5,795% 176 5,269% PKR 84 5,042% 91 5,436% 175 5,240% MŁP 78 4,659% 4,701% LUB 64 3,842% 61 3,644% 125 3,743% WM 60 3,601% 47 2,808% 107 3,204% OPO 40 2,401% 33 1,971% 73 2,186% ŚWI 25 1,501% 18 1,075% 43 1,287% Razem 1666 100,00% 1674 3340

8 20% przyznanych środków na szkolenie
Podział środków na szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców III Liczba zawodników zakwalifikowanych do szkolenia centralnego w kategoriach młodzieżowych na 2015 rok 20% przyznanych środków na szkolenie

9 Woj. ZKNJiM 2014 ( ) Liczba KN 2015 % 2014 % Razem ŁDZ 74 12 16,216 13,604% ŚL 76 10 13,158 11,038% KPM 50 6 12,000 10,067% POM 79 8 10,127 8,496% LUB 44 4 9,091 7,626% MŁP 58 5 8,621 7,232% WLP 82 7 8,537 7,162% PKR 59 8,475 7,110% WM 36 3 8,333 6,991% ZPM 51 7,843 6,579% MAZ 124 9 7,258 6,089% DŚL 60 5,000 4,194% PDL 2 4,545 3,813% LBU 42 0,000 0,000% OPO 25 ŚWI 19 Razem 923 78 8,451 100,000%

10 Kwota bazowa na poziomie 10 tyś zł
Podział środków na szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców IV Kwota bazowa na poziomie 10 tyś zł na każde województwo zabezpieczenie środków na podstawowy rozwój lekkiej atletyki w województwach o niższym poziomie sportowym

11 DOBÓR I SELEKCJA SELEKCJA
Długotrwały wielostopniowy proces poszukiwania najbardziej uzdolnionych osób i kształtowania u nich cech i właściwości, dzięki którym możliwe będzie osiąganie wysokich wyników w wybranej dyscyplinie sportu. Ocena potencjalnych możliwości sportowca i ogólne powodzenie doboru w sporcie zależy w dużym stopniu od dobranych kryteriów i wskaźników, warunków ich rejestracji i od obiektywizmu zbierania informacji o zawodniku. Dobór zawodników zawsze przeprowadza się z uwzględnieniem konkretnej dyscypliny: Szybkościowo-siłowe (biegi krótkie, skoki, rzuty i wieloboje) Wytrzymałościowe (biegi średnie i długie oraz chód sportowy).

12 DOBÓR I SELEKCJA ETAPY DOBORU I etap
Określenie perspektywicznych możliwości zawodnika i celowość uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Ocena wskaźników: Anatomiczno-morfologicznych Psychofizjologicznych Fizjologicznych

13 DOBÓR I SELEKCJA ETAPY DOBORU II etap
Określenie u sportowców potencjalnych zdolności do osiągania wysokich wyników na kolejnych etapach szkolenia. Ocena wskaźników: Anatomiczno-morfologicznych Psychofizjologicznych Fizjologicznych Parametry umożliwiające ocenę tempa wzrostu mistrzostwa sportowego Stopnia opanowania techniki Zdolność utrzymywania w czasie poziomu sportowego

14 DOBÓR I SELEKCJA ETAPY DOBORU III etap
Określenie u sportowców możliwości do osiągania wyników klasy międzynarodowej i wykazywania się odpowiednimi wskaźnikami podczas rywalizacji na imprezach międzynarodowych. Wykorzystanie wskaźników pedagogicznych i psychologicznych, pozwalających określić stabilność mistrzostwa sportowego w obliczu pojawiających się zakłóceń natury fizycznej i psychicznej.

15 DOBÓR I SELEKCJA DOBÓR I SELEKCJA ZKNJIM
KONKLUZJA Dobór w sporcie nie polega jedynie na ustalaniu przydatności zawodnika do danej dyscypliny sportu czy konkurencji, lecz także na wykryciu potencjalnych jego możliwości i określeniu dróg ujawniania jego talentu w trakcie kolejnych lat szkolenia. DOBÓR I SELEKCJA ZKNJIM Metodologia badań diagnostycznych Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców Właściwością przyjętego systemu jest kompleksowe badanie stanu funkcjonalnego przy pomocy wybranych kryteriów i wskaźników

16 I WSKAŹNIKI ANATOMICZNO-MORFOLOGICZNE - BUDOWA I SKŁAD CIAŁA.
Pomiary masy ciała i jej składu Masa ciała: MC, [kg] Procentowa zawartość tłuszczu: %FAT [%] Masa tłuszczu: FAT [kg] Beztłuszczowa masa ciała (masa mięśni): LBM [kg] Masa wody w organizmie: TBW [kg] Procentowa zawartość wody: %TBW [%] Norma dla kobiet 45-60% wody w organizmie Norma dla mężczyzn 50-65% wody w organizmie Proporcje tkanki aktywnej do tłuszczowej: LBM/FAT Im wyższy wskaźnik tym korzystniej

17 I WSKAŹNIKI ANATOMICZNO-MORFOLOGICZNE - BUDOWA I SKŁAD CIAŁA.
Pomiary długościowe ciała Długość tułowia (sst-sy) [cm] a. sst – wcięcie szyjne rękojeści mostka b. sy – górna krawędź spojenia łonowego Długość kończyny górnej (a-da) [cm] a. a – wysokość punktu akromion (bark) b. da – do opuszki 3 palca ręki Długość kończyny dolnej (górna krawędź spojenia łonowego - sy) [cm] Długość stopy (pomiędzy guzem piętowym a opuszką najdłuższego palca pte-ap) [cm]

18 I WSKAŹNIKI ANATOMICZNO-MORFOLOGICZNE - BUDOWA I SKŁAD CIAŁA.
Pomiary szerokościowe i obwody ciała Szerokość barków (a-a) [cm] Szerokość bioder (tro-tro) [cm] Obwód klatki piersiowej (okl) Obwód brzuch (tali) (ob) [cm] Obwód ramienia (biceps) (or) [cm] Obwód przedramienia (opr) Obwód uda (ou) Obwód podudzia (opu)

19 I WSKAŹNIKI ANATOMICZNO-MORFOLOGICZNE - BUDOWA I SKŁAD CIAŁA.
Pomiary szerokościowe i obwody ciała Wskaźnik barkowo-wzrostowy (aa / v * 100) Klasyfikacja według Brugscha: M K wąskobarkowy < 21,9 < 21,5 średniobarkowy 22,0–23,0 21,6–22,5 szerokobarkowy > 23,1 > 22,6 Wskaźnik umięśnienia kończyny górnej (or / (a-da) * 100) Im wyższy wskaźnik tym kończyna bardziej umięśniona Wskaźnik umięśnienia kończyny dolnej (ou / sy * 100)

20 II Test funkcjonalny (FMS)
Składa się z 7 testów ocenianych w skali od 0 do 3. 0 - ból podczas ruchu 1 - niezdolny do wykonania wzorca ruchowego 2 - wykonanie wzorca ruchowego z elementem kompensacji 3 - wykonanie prawidłowe wzorca ruchowego 7 testów które pozwolą ocenić: ruchomość stawów koordynacje mięśniowo-nerwową stabilność lokalną i globalną (funkcjonalną) słabe ogniwa łańcucha kinematycznego jakość wykonania prawidłowych wzorców ruchowych

21 Dobór i selekcja ZKNJiM
Testy funkcjonalne (FMS) Jeśli uzyskasz w teście FMS wynik: 19-21 punktów jesteś zdrowy i twoje ciało porusza się w prawidłowym wzorcu ruchowym, ryzyko urazu przeciążeniowego jest minimalne 14-18 punktów występują u Ciebie asymetrie i kompensacje, wzorce ruchowe są zaburzone, ryzyko urazu przeciążeniowego 25%-35% < 14 punktów prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji wzrasta u Ciebie do ponad 50%!!!

22 III Ocena wybranych zdolności motorycznych
Rzut piłką lekarską z zamachu dołem (kobiety 3 kg, mężczyźni 4 kg) Skok w dal z miejsca obunóż Bieg na 60 m: Pomiar 60m Pomiar 0-30 m i m Pomiary parametrów kroku biegowego na Opto Jump (długość kroku, czas kontaktu z podłożem)

23 IV WYNIK SPORTOWY Ocena poziomu wyników sportowych w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych – normy wynikowe dla poszczególnych grup wiekowych. Tempo przyrostu wyników sportowych w kolejnych latach – duża wartość informacyjna. Ocena współzależności poziomu wyjściowego i tempa przyrostu cech i właściwości w wyniku oddziaływania treningu sportowego. Uwaga: najlepsi młodzicy w większości charakteryzują się przyśpieszonym tempem rozwoju ontogenetycznego, wyprzedzając pod wieloma względami swoich „kalendarzowych” rówieśników.

24 Wskaźniki wynikowe do szkolenia w Zapleczu Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców
15 16 17 18 19 20 21 Min EA-MME 13 Kobiety Wskaźnik wynikowy 100 13.00 12.75 12.55 12.45 12.35 12.20 12.00 11.85 200 x 26.30 26.00 25.80 25.40 25.00 24.50 24.20 400 43.00/300m/ 60.60 59.40 58.40 57.60 56.60 55.20 54.60 800 1:42.00/600m/ 2:22.00 2:20.00 2:18.00 2:16.00 2:12.00 2:09.00 2:07.50 1500 3:10.00/1000m/ 5:00.00 4:54.00 4:48.00 4:42.00 4:36.00 4:28.00 4:24.00 3000 11:00.00 10:45.00 10:30.00 5000 18:20.00 17:50.00 17:20.00 16:55.00 10000 38:00.00 37:00.00 36:30.00 2000prz 7:40.00 7:30.00 7:20.00 3000prz 11:20.00 10:50.00 10:35.00 100pł 15.90 15.50 15.10 15.60 15.20 14.80 14.25 13.95 400pł 49.00/300pł/ 68.00 66.80 65.60 64.60 63.20 61.50 60.50 wzwyż 1.52 1.60 1.62 1.64 1.66 1.70 1.74 1.81 tyczka 2.40 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.75 3.95 w dal 5.00 5.20 5.40 5.50 5.60 5.80 6.00 6.10 3-skok 10.60 11.00 11.40 11.60 12.50 kula 10.80/3kg/ 12.00/3kg/ 12.80/3kg/ 11.80 14.00 Kula 175> +10% wyniku dysk 32.00/0.75kg/ 32.00 34.00 36.00 39.00 43.00 47.00 49.50 Dysk 175> +10% wyniku młot 32.00/3kg/ 42.00/3kg/ 44.00/3kg/ 40.00 46.00 50.00 55.00 60.00 Młot 170> +10% wyniku oszczep 32.00/500g/ 38.00/500g/ 40.00/500g/ 38.00 44.00 Oszczep 170> +10% wyniku 7-bój 2200/4-bój/ 3600 3800 4200 4700 5300 chód 17:00.00/3km 30:00.00/5km 29:00.00/5km 1:02.00/10km 58.00/10km 1:56.00 /20km 1:50.00/20km 1:48.00

25 Wskaźniki wynikowe do szkolenia w Zapleczu Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców
15 16 17 18 19 20 21 Min EA-MME 13 Mężczyźni Wskaźnik wynikowy 100 11.70 11.40 11.20 11.10 11.00 10.90 10.75 10.60 200 x 23.20 22.60 22.40 22.20 22.00 21.70 21.40 400 38.00/300m/ 52.00 51.00 50.20 49.60 48.80 48.20 47.50 800 1:28.80/600m/ 2:01.80 1:59.00 1:57.00 1:55.00 1:52.00 1:50.50 1:49.20 1500 2:45.60/1000m/ 4:18.00 4:10.00 4:04.00 4:00.00 3:54.00 3:49.50 3:45.50 3000 6:12.00 (2000) 9:10.00 9:00.00 8:45.00 5000 15:30.00 15:00.00 14:30.00 14:15.00 10000 31:30.00 30:40.00 30:20.00 2000prz 6:20.00 6:10.00 3000prz 9:30.00 9:20.00 110pł 16.50 15.50 15.10 15.40 15.20 14.70 14.35 110ppł 180> +10% wyniku 400pł 42.40/300pł/ 58.80 56.80 56.20 55.00 53.20 52.35 wzwyż 175 185 1.88 1.92 1.94 2.06 2.15 tyczka 280 340 3.60 3.80 4.00 440 480 5.20 w dal 6.00 6.30 6.50 6.70 6.90 7.10 7.35 7.60 3-skok 12.40 13.00 13.40 13.80 14.20 15.00 15.70 kula 16.20 16.00 16.80 17.30 Kula 185> +10% wyniku dysk 43.00/1kg/ 42.00 46.00 43.00 48.00 53.50 Dysk 185> +10% wyniku młot 34.00/5kg/ 44.00 58.00 63.50 Młot 182> +10% wyniku oszczep 45.00/600g/ 50.00 56.00 54.00 62.00 68.00 71.00 Oszczep 182> +10% wyniku wielobój 3200/6-bój/ 5200 5400 6000 6200 6300 7200 chód 29:00.00/5km 56:00.00/10km 54:00.00/10km 52:00.00/10km 50:00.00/10km 1:40.00/20km 1:34.00/20km 1:30.00

26 WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI STARTOWEJ NA MP 2015
Impreza Wiek (lata) Miejsce MP do MMP 22 4 21 6 20 8 MPJ 19 18 10 OOM 17 12 16

27 V OCENA PIONU SZKOLENIA i zatwierdzenie przez:
Ocena perspektywy rozwoju zawodnika przez: trenera klubowego trenera blokowego WZLA koordynatora wojewódzkiego trenera blokowego PZLA – Komisja Młodzieżowa akceptacja przez: Zastępcę Kierownika Szkolenia ds. Młodzieży Kierownika Szkolenia / Wiceprezesa ds. Szkolenia i zatwierdzenie przez: Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZASADY FUNKCJONOWANIA ZAPLECZA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW – DOBÓR I SELEKCJA SPAŁA 12.12.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google