Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZKNJiM Główne założenia programowe Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców prowadzonej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY FUNKCJONOWANIA ZKNJiM Główne założenia programowe Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców prowadzonej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki."— Zapis prezentacji:

1

2 ZASADY FUNKCJONOWANIA ZKNJiM Główne założenia programowe Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców prowadzonej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki we współpracy z WZLA : 1.Prowadzenie działalności w zakresie sportu młodzieży w województwach. 2.Podnoszenie poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo. 3.Prowadzenie działalności szkoleniowej dla wyselekcjonowanych zawodników z kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora i młodzieżowca. 4.Realizacja badań selekcyjnych. 5.Stwarzanie warunków szkoleniowych do awansu zawodników do szkolenia centralnego w ramach Kadr Narodowych. 6.Podnoszenie kwalifikacji szkoleniowców współpracujących. 7.Wspomaganie działalności organizacyjnej WZLA.

3 ZASADY FUNKCJONOWANIA ZKNJiM Główne wytyczne dotyczące szkolenia Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców prowadzonej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki we współpracy z WZLA : 1.Poszukiwanie najzdolniejszej młodzieży do szkolenia. 2.Ponadklubowe szkolenie wyselekcjonowanych zawodników. 3.Blokowa organizacja szkolenia w województwie. 4.Organizacja szkolenia zgodnie ze strukturą czasową (roczny plan szkolenia). 5.Realizacja założonych osobodni dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz prezentowanego poziomu sportowego. 6.Szkolenie wojewódzkie jest etapem doboru i selekcji najzdolniejszych zawodników do szkolenia centralnego w ramach Kadr Narodowych.

4 Podział środków na szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców I Ilość punktów WSDiM w kategorii wiekowej Młodzieżowca, Juniora i Juniora Młodszego za lata % przyznanych środków na szkolenie

5 Woj.2mmp3jun4jmł Razem 2013 % 20132mmp3jun4jmł Razem 2014 % 2014 Razem % MAZ650,5636,13413,171699,812,427%667,27646,03462,91776,213,120%3476,0012,772% WLP473,5544,5431,121449,1210,595%451,75670,62435,081557,4511,504%3006,5711,047% POM674,5360,5381,51416,510,356% ,621334,629,858%2751,1210,108% ŚL502, ,379,273%444, ,757,924%2341,128,602% PDL548, ,58,952%548,5314, ,177,203%2199,678,082% DŚL377, ,387,467%395, , ,207%2132,387,835% KPM ,717%242,5304,63289,38836,516,179%1618,515,947% ŁDZ ,88683,885,000%326,5246,05299,84872,396,444%1556,275,718% MŁP412, ,5698,015,103%399,87141,87142,33684,075,053%1382,085,078% ZPM188, ,16573,284,191%223199,5289,85712,355,262%1285,634,724% PKR166,5258, ,374,601%202, ,624,776%1275,994,688% LBU160,62294, ,124,731%99, ,5627,874,638%1274,994,685% LUB297224, ,54,580%151,87238, ,373,637%1118,874,111% WM126218,5140,67485,173,547%219119, ,133,251%925,303,400% OPO151,574, ,091%114,2556,554,252251,662%511,001,878% ŚWI ,367%2576,572173,51,282%360,501,325% Razem ,00% ,00%27216,00100,00%

6 Podział środków na szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców II Liczba zawodników punktujących we wszystkich konkurencjach WSDiM w kategorii wiekowej Młodzieżowca, Juniora i Juniora Młodszego w 2014 roku 20% przyznanych środków na szkolenie

7 Woj.Liczba 2013% 2013Liczba 2014% 2014Liczba Razem% Razem MAZ21212,725%21012,545%42212,635% WLP16910,144%20112,007%37011,078% POM1579,424%1579,379%3149,401% DŚL1378,223%1358,065%2728,144% ŚL1448,643%1267,527%2708,084% ŁDZ1156,903%1116,631%2266,766% PDL1217,263%995,914%2206,587% KPM985,882%1066,332%2046,108% ZPM824,922%1046,213%1865,569% LBU794,742%975,795%1765,269% PKR845,042%915,436%1755,240% MŁP794,742%784,659%1574,701% LUB643,842%613,644%1253,743% WM603,601%472,808%1073,204% OPO402,401%331,971%732,186% ŚWI251,501%181,075%431,287% Razem ,00% ,00% ,00%

8 Podział środków na szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców III Liczba zawodników zakwalifikowanych do szkolenia centralnego w kategoriach młodzieżowych na 2015 rok 20% przyznanych środków na szkolenie

9 Woj. ZKNJiM 2014 ( ) Liczba KN 2015 % 2014% Razem ŁDZ741216,21613,604% ŚL761013,15811,038% KPM50612,00010,067% POM79810,1278,496% LUB4449,0917,626% MŁP5858,6217,232% WLP8278,5377,162% PKR5958,4757,110% WM3638,3336,991% ZPM5147,8436,579% MAZ12497,2586,089% DŚL6035,0004,194% PDL4424,5453,813% LBU4200,0000,000% OPO2500,0000,000% ŚWI1900,0000,000% Razem923788,451100,000%

10 Podział środków na szkolenie Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców IV Kwota bazowa na poziomie 10 tyś zł na każde województwo zabezpieczenie środków na podstawowy rozwój lekkiej atletyki w województwach o niższym poziomie sportowym

11 DOBÓR I SELEKCJA SELEKCJA Długotrwały wielostopniowy proces poszukiwania najbardziej uzdolnionych osób i kształtowania u nich cech i właściwości, dzięki którym możliwe będzie osiąganie wysokich wyników w wybranej dyscyplinie sportu. Ocena potencjalnych możliwości sportowca i ogólne powodzenie doboru w sporcie zależy w dużym stopniu od dobranych kryteriów i wskaźników, warunków ich rejestracji i od obiektywizmu zbierania informacji o zawodniku. Dobór zawodników zawsze przeprowadza się z uwzględnieniem konkretnej dyscypliny:  Szybkościowo-siłowe (biegi krótkie, skoki, rzuty i wieloboje)  Wytrzymałościowe (biegi średnie i długie oraz chód sportowy).

12 DOBÓR I SELEKCJA ETAPY DOBORU I etap Określenie perspektywicznych możliwości zawodnika i celowość uprawiania wybranej dyscypliny sportu. Ocena wskaźników:  Anatomiczno-morfologicznych  Psychofizjologicznych  Fizjologicznych

13 DOBÓR I SELEKCJA ETAPY DOBORU II etap Określenie u sportowców potencjalnych zdolności do osiągania wysokich wyników na kolejnych etapach szkolenia. Ocena wskaźników:  Anatomiczno-morfologicznych  Psychofizjologicznych  Fizjologicznych Parametry umożliwiające ocenę tempa wzrostu mistrzostwa sportowego Stopnia opanowania techniki Zdolność utrzymywania w czasie poziomu sportowego

14 DOBÓR I SELEKCJA ETAPY DOBORU III etap Określenie u sportowców możliwości do osiągania wyników klasy międzynarodowej i wykazywania się odpowiednimi wskaźnikami podczas rywalizacji na imprezach międzynarodowych. Wykorzystanie wskaźników pedagogicznych i psychologicznych, pozwalających określić stabilność mistrzostwa sportowego w obliczu pojawiających się zakłóceń natury fizycznej i psychicznej.

15 DOBÓR I SELEKCJA KONKLUZJA Dobór w sporcie nie polega jedynie na ustalaniu przydatności zawodnika do danej dyscypliny sportu czy konkurencji, lecz także na wykryciu potencjalnych jego możliwości i określeniu dróg ujawniania jego talentu w trakcie kolejnych lat szkolenia. DOBÓR I SELEKCJA ZKNJIM Metodologia badań diagnostycznych Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców Właściwością przyjętego systemu jest kompleksowe badanie stanu funkcjonalnego przy pomocy wybranych kryteriów i wskaźników

16 I WSKAŹNIKI ANATOMICZNO-MORFOLOGICZNE - BUDOWA I SKŁAD CIAŁA. Pomiary masy ciała i jej składu 1.Masa ciała: MC, [kg] 2.Procentowa zawartość tłuszczu: %FAT [%] 3.Masa tłuszczu: FAT [kg] 4.Beztłuszczowa masa ciała (masa mięśni): LBM [kg] 5.Masa wody w organizmie: TBW [kg] 6.Procentowa zawartość wody: %TBW [%]  Norma dla kobiet 45-60% wody w organizmie  Norma dla mężczyzn 50-65% wody w organizmie 7.Proporcje tkanki aktywnej do tłuszczowej: LBM/FAT  Im wyższy wskaźnik tym korzystniej

17 Pomiary długościowe ciała 1.Długość tułowia (sst-sy) [cm] a. sst – wcięcie szyjne rękojeści mostka b. sy – górna krawędź spojenia łonowego 2.Długość kończyny górnej (a-da) [cm] a. a – wysokość punktu akromion (bark) b. da – do opuszki 3 palca ręki 3.Długość kończyny dolnej (górna krawędź spojenia łonowego - sy) [cm] 4.Długość stopy (pomiędzy guzem piętowym a opuszką najdłuższego palca pte-ap) [cm] I WSKAŹNIKI ANATOMICZNO-MORFOLOGICZNE - BUDOWA I SKŁAD CIAŁA.

18 Pomiary szerokościowe i obwody ciała 1.Szerokość barków (a-a) [cm] 2.Szerokość bioder (tro-tro) [cm] 3.Obwód klatki piersiowej (okl) 4.Obwód brzuch (tali) (ob) [cm] 5.Obwód ramienia (biceps) (or) [cm] 6.Obwód przedramienia (opr) 7.Obwód uda (ou) 8.Obwód podudzia (opu) I WSKAŹNIKI ANATOMICZNO-MORFOLOGICZNE - BUDOWA I SKŁAD CIAŁA.

19 Pomiary szerokościowe i obwody ciała 1.Wskaźnik barkowo-wzrostowy (aa / v * 100) Klasyfikacja według Brugscha: M K  wąskobarkowy < 21,9< 21,5  średniobarkowy 22,0–23,021,6–22,5  szerokobarkowy> 23,1> 22,6 2.Wskaźnik umięśnienia kończyny górnej (or / (a-da) * 100)  Im wyższy wskaźnik tym kończyna bardziej umięśniona 3.Wskaźnik umięśnienia kończyny dolnej (ou / sy * 100)  Im wyższy wskaźnik tym kończyna bardziej umięśniona I WSKAŹNIKI ANATOMICZNO-MORFOLOGICZNE - BUDOWA I SKŁAD CIAŁA.

20 II Test funkcjonalny (FMS) Składa się z 7 testów ocenianych w skali od 0 do ból podczas ruchu 1 - niezdolny do wykonania wzorca ruchowego 2 - wykonanie wzorca ruchowego z elementem kompensacji 3 - wykonanie prawidłowe wzorca ruchowego 7 testów które pozwolą ocenić: o ruchomość stawów o koordynacje mięśniowo-nerwową o stabilność lokalną i globalną (funkcjonalną) o słabe ogniwa łańcucha kinematycznego o jakość wykonania prawidłowych wzorców ruchowych

21 Dobór i selekcja ZKNJiM Testy funkcjonalne (FMS) Jeśli uzyskasz w teście FMS wynik: punktów jesteś zdrowy i twoje ciało porusza się w prawidłowym wzorcu ruchowym, ryzyko urazu przeciążeniowego jest minimalne punktów występują u Ciebie asymetrie i kompensacje, wzorce ruchowe są zaburzone, ryzyko urazu przeciążeniowego 25%-35% < 14 punktów prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji wzrasta u Ciebie do ponad 50%!!!

22 III Ocena wybranych zdolności motorycznych 1.Rzut piłką lekarską z zamachu dołem (kobiety 3 kg, mężczyźni 4 kg) 2.Skok w dal z miejsca obunóż 3.Bieg na 60 m:  Pomiar 60m  Pomiar 0-30 m i m  Pomiary parametrów kroku biegowego na Opto Jump (długość kroku, czas kontaktu z podłożem)

23 IV WYNIK SPORTOWY 1.Ocena poziomu wyników sportowych w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych – normy wynikowe dla poszczególnych grup wiekowych. 2.Tempo przyrostu wyników sportowych w kolejnych latach – duża wartość informacyjna. 3.Ocena współzależności poziomu wyjściowego i tempa przyrostu cech i właściwości w wyniku oddziaływania treningu sportowego. Uwaga: najlepsi młodzicy w większości charakteryzują się przyśpieszonym tempem rozwoju ontogenetycznego, wyprzedzając pod wieloma względami swoich „kalendarzowych” rówieśników.

24 Wskaźniki wynikowe do szkolenia w Zapleczu Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców Min EA-MME 13 KobietyWskaźnik wynikowy x /300m/ :42.00/600m/2:22.002:20.002:18.002:16.002:12.002:09.002: :10.00/1000m/5:00.004:54.004:48.004:42.004:36.004:28.004: xx11: : :30.00xxx 5000xxxx18: : : : xxxxx38: : : przxx7:40.007:30.007:20.00xxx 3000przxxxxx11: : : pł pł49.00/300pł/ wzwyż tyczka w dal skokx kula10.80/3kg/12.00/3kg/12.80/3kg/ Kula 175> +10% wyniku dysk32.00/0.75kg/ Dysk 175> +10% wyniku młot32.00/3kg/42.00/3kg/44.00/3kg/ Młot 170> +10% wyniku oszczep32.00/500g/38.00/500g/40.00/500g/ Oszczep 170> +10% wyniku 7-bój2200/4-bój/ chód17:00.00/3km30:00.00/5km29:00.00/5km1:02.00/10km58.00/10km1:56.00 /20km1:50.00/20km1:48.00

25 Wskaźniki wynikowe do szkolenia w Zapleczu Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców Min EA-MME 13 MężczyźniWskaźnik wynikowy x /300m/ :28.80/600m/2:01.801:59.001:57.001:55.001:52.001:50.501: :45.60/1000m/4:18.004:10.004:04.004:00.003:54.003:49.503: :12.00 (2000)x9:10.009:00.008:45.00xxx 5000xxxx15: : : : xxxxx31: : : przxx6:20.006:10.00xxxx 3000przxxxx9:30.009:20.009:10.009: pł ppł 180> +10% wyniku 400pł42.40/300pł/ wzwyż tyczka w dal skokx kula Kula 185> +10% wyniku dysk43.00/1kg/ Dysk 185> +10% wyniku młot34.00/5kg/ Młot 182> +10% wyniku oszczep45.00/600g/ Oszczep 182> +10% wyniku wielobój3200/6-bój/ chód29:00.00/5km56:00.00/10km54:00.00/10km52:00.00/10km50:00.00/10km1:40.00/20km1:34.00/20km1:30.00

26 WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI STARTOWEJ NA MP 2015 ImprezaWiek (lata)Miejsce MP do MMP224 MMP216 MMP208 MPJ198 MPJ1810 OOM1712 OOM16

27 V OCENA PIONU SZKOLENIA Ocena perspektywy rozwoju zawodnika przez: trenera klubowego trenera blokowego WZLA koordynatora wojewódzkiego trenera blokowego PZLA – Komisja Młodzieżowa akceptacja przez: Zastępcę Kierownika Szkolenia ds. Młodzieży Kierownika Szkolenia / Wiceprezesa ds. Szkolenia i zatwierdzenie przez: Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZASADY FUNKCJONOWANIA ZKNJiM Główne założenia programowe Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców prowadzonej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google