Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

2 Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat poddawany jest badaniu lekarskiemu warunkującemu dopuszczenie do testu w danym dniu. Test jest przeprowadzany w hali sportowej lub na stadionie. Test wykonuje się wyłącznie w stroju sportowym. Rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa indywidualna rozgrzewka. Kolejność wykonywanych elementów testu określają tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej. Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata łącznej sumy ocen z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test nie niższej niż 15. Opinię lekarską oraz uzyskane przez kandydata wyniki i oceny z testu sprawności fizycznej wpisuje się do karty sprawności fizycznej kandydata. Kartę sprawności fizycznej kandydata dołącza się do karty kwalifikacyjnej kandydata Nieprzystąpienie lub uzyskanie przez kandydata 0 punktów z testu skutkuje stwierdzeniem braku przydatności kandydata do służby i odstąpieniem od dalszego postępowania ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

3 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM - z podporu leżąc przodem, ćwiczący ugina ręce w stawach łokciowych tak, aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w ww. stawach aż do uzyskania pozycji wyjściowej; liczone są prawidłowo wykonane powtórzenia ćwiczenia; w trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

4 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM

5 barki co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany)

6 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM Prawidłowy rozstaw stóp

7 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM Prawidłowe ugięcie ramion widok z przodu

8 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM Prawidłowe ułożenie dłoni w uginaniu i prostowaniu ramion w podporze leżąc przodem

9 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM

10 barki co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany)

11 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM Prawidłowe wykonanie ugięcia ramion w podporze przodem (widok z przodu).

12 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE LEŻĄC PRZODEM Poprawnie ułożona sylwetka do uginania i prostowania ramion w podporze przodem (widok z przodu)

13 BIEG KOPERTA – na prostokącie o wymiarach 300 x 500 cm umieszczonych jest pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych); ćwiczący przyjmuje pozycję startową i pozostaje bez ruchu. Na komendę Start zaczyna bieg od prawej chorągiewki umieszczonej w narożniku krótszego boku prostokąta, przebiega do chorągiewki umieszczonej na przecięciu przekątnych omija ją z prawej strony, skręca w prawo, obiega z lewej strony chorągiewkę ustawioną w narożniku dłuższego boku prostokąta, następnie po krótszym boku obiega z lewej strony chorągiewkę narożną, kierując się do umieszczonej na przecięciu przekątnych omijając ją z prawej strony, skręca w prawo, obiega z lewej strony chorągiewkę ustawioną na narożniku dłuższego boku, kierując się do chorągiewki, od której rozpoczynał bieg, obiega ją z lewej strony i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie 500 cm 300 cm META START

14 BIEG KOPERTA START META

15 BIEG KOPERTA Ustawienie stóp przed biegiem

16 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki umieszczonej na przecięciu przekątnych (skręca w prawo)

17 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki ustawionej w narożniku dłuższego boku

18 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki narożnej po krótszym boku

19 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki umieszczonej w na przecięciu przekątnych skręca w prawo

20 Obiegnięcie chorągiewki ustawionej na narożniku dłuższego boku kierując się do chorągiewki od której rozpoczął bieg BIEG KOPERTA

21 Obiega tyczkę i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie

22 BIEG KOPERTA START META

23 BIEG KOPERTA Ustawienie stopy przed startem

24 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki umieszczonej na przecięciu przekątnych (skręca w prawo)

25 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki ustawionej w narożniku dłuższego boku

26 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki narożnej po krótszym boku

27 BIEG KOPERTA Obiegnięcie chorągiewki ustawionej na narożniku dłuższego boku kierując się do chorągiewki od której rozpoczął bieg

28 BIEG KOPERTA Obiega tyczkę i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie

29 – ćwiczący staje w odległości 50 cm od materaca na specjalnie oznaczonej linii, wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód; próbę powtarza się trzykrotnie, oceniany jest najdłuższy skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu ciała z materacem. SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ

30 SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ 50 cm Postawa wyjściowa do skoku w dal z miejsca obunóż

31 SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Postawa wyjściowa do skoku w dal z miejsca obunóż

32 Ustawienie stóp do skoku w dal z miejsca obunóż SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ

33 skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu ciała z materacem Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia

34 SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia

35 SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ Miejsce kontaktu ciała z materacem liczy się ostatni punkt podparcia

36 – z pozycji leżącej tyłem, dłonie splecione palcami za głową, nogi w lekkim rozkroku zgięte w stawach kolanowych oparte stopami o dolny szczebel drabinek gimnastycznych (ostatni lub przedostatni), ćwiczący dynamicznie unosi tułów z jednoczesnym skrętem i dotyka prawym łokciem lewego kolana, wraca do leżenia i kolejno unosi się dotykając lewym łokciem prawego kolana; liczone są pełne powtórzenia ćwiczenia w określonym czasie. SKRĘTOSKŁONY

37 SKRĘTOSKŁONY Postawa wyjściowa do skrętoskłonów

38 SKRĘTOSKŁONY Prawidłowe ułożenie dłoni splecionych palcami za głową

39 SKRĘTOSKŁONY Prawidłowe ułożenie stóp

40 SKRĘTOSKŁONY

41 Prawidłowe wykonanie skrętoskłonu

42 SKRĘTOSKŁONY Powrót do postawy wyjściowej

43 Postawa wyjściowa do skrętoskłonów SKRĘTOSKŁONY

44 Prawidłowe trzymanie nóg przy skrętoskłonach

45 SKRĘTOSKŁONY Splecione palce za głową

46 Dotknięcie łokciem do kolana SKRĘTOSKŁONY

47

48 Powrót do postawy wyjściowej

49 – ć wiczący wskakuje na poręcze do podpór, ramiona wzdłuż tułowia, tułów wyprostowany; na komendę ćwicz ugina ręce tak, aby łokcie znalazły się na wysokości linii barków, następnie powraca do pozycji wyjściowej; liczone są pełne ugięcia. UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH – (mężczyźni)

50 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH Postawa wyjściowa do prostowania i uginania ramion na poręczach

51 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH Prawidłowo wykonane ugięcie ramion na poręczach

52 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION NA PORĘCZACH Powrót do postawy wyjściowej po ugięciu ramion

53 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH – (kobiety) - ćwicząca wykonuje podpór zwieszony tyłem w oparciu o ławeczkę gimnastyczną, nogi wyprostowane w stawach kolanowych opiera o drugą ławeczkę; na komendę wykonuje rytmiczne pionowe ugięcia ramion; podczas wykonywania ćwiczenia nogi w stawach kolanowych muszą być wyprostowane, a pośladki każdorazowo dotykać podłoża; w trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

54 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH Postawa wyjściowa do uginania i prostowania ramion w podporze na ławeczkach

55 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH Pośladki dotykają podłoża

56 UGINANIE I PROSTOWANIE RAMION W PODPORZE TYŁEM NA ŁAWECZKACH Powrót do postawy wyjściowej po ugięciu ramion

57 na komendę Na miejsca kandydat podchodzi do linii startu. Na komendę Gotów przyjmuje pozycje startową i pozostaje bez ruchu. Na komendę Start lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. W przypadku wykonywania biegu na hali sportowej bez względu na porę roku, oceny kandydata dokonuje się na podstawie norm zimowych. BIEG 1000m – (mężczyźni) START 1000 m META

58 BIEG 1000m

59

60 na komendę Na miejsca kandydat podchodzi do linii startu. Na komendę Gotów przyjmuje pozycje startową i pozostaje bez ruchu. Na komendę Start lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. W przypadku wykonywania biegu na hali sportowej bez względu na porę roku, oceny kandydata dokonuje się na podstawie norm zimowych. BIEG 600m – (kobiety) START 600 m META

61 BIEG 600m

62


Pobierz ppt "TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google