Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesław Wojtanowski1 Agnieszka Jankowicz-Szymańska1,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesław Wojtanowski1 Agnieszka Jankowicz-Szymańska1,"— Zapis prezentacji:

1 Sprawność ruchowa osób niepełnosprawnych intelektualnie z SOSW w Tarnowie
Wiesław Wojtanowski1 Agnieszka Jankowicz-Szymańska1, Edyta Mikołajczyk2, 1 Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

2 Cel pracy Ocena cech somatycznych w badanych grupach oraz określenie sprawności ruchowej na podstawie wybranych testów. Wykazanie na podstawie uzyskanych wyników różnic w poziomie sprawności ruchowej między chłopcami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.

3 Grupy badane Grupę eksperymentalną tworzyło 20 chłopców upośledzonych w stopniu umiarkowanym w wieku lat z Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Tarnowie. Grupę porównawczą stanowili uczniowie pełnosprawni z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie w tej samej liczbie i wieku.

4 Analiza statystyczna Podstawowe statystyki opisowe: średnia, mediana, minimum, maksimum, odchylenie standardowe. Test t dla prób zależnych.

5 Metody badań Autorzy pracy w toku realizacji badań przyjęli jako technikę badawczą zmodyfikowany Europejski Test Sprawności Fizycznej. Do przeprowadzenia testów wybrano cztery próby zawarte na stronach EUROFIT-u.

6 Wybrane próby Siła eksplozywna: skok w dal z miejsca obunóż.
Wytrzymałość lokalna mięśni brzucha: siady z leżenia. Gibkość: skłon w przód w siadzie prostym. Siła mięśni i koordynacja ruchowa: pchnięcie piłką lekarską 2 kg jednorącz.

7 ANALIZA WYNIKÓW Analiza cech somatycznych w badanych grupach

8 ANALIZA WYNIKÓW Siła eksplozywna: skok w dal z miejsca obunóż.
p=0,037 istotna różnica statystyczna

9 ANALIZA WYNIKÓW Wytrzymałość lokalna mięśni brzucha: siady z leżenia.
p=0,027 istotna różnica statystyczna

10 ANALIZA WYNIKÓW Gibkość: skłon w przód w siadzie prostym.
p=0,245 nieistotna różnica statystyczna

11 ANALIZA WYNIKÓW Siła mięśni i koordynacja ruchowa: pchnięcie piłką lekarską 2 kg jednorącz. p=0,000 istotna różnica statystyczna

12 WNIOSKI Chłopcy niepełnosprawni wykazują niższy poziom cech somatycznych, ale mniejszy udział procentowy osób z nadwagą. Chłopcy pełnosprawni posiadają większą siłę eksplozywną, siłę mięśni brzucha i ramion oraz koordynację. Obie grupy cechuje gibkość na podobnym poziomie (jest to cecha wysoko rozwinięta u niepełnosprawnych). Najniższy poziom siły i koordynacji prezentują niepełnosprawni w próbie pchnięcia piłką lekarską 2 kg jednorącz.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wiesław Wojtanowski1 Agnieszka Jankowicz-Szymańska1,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google