Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesław Wojtanowski 1 Agnieszka Jankowicz-Szymańska 1, Edyta Mikołajczyk 2, 1 Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2 Katedra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesław Wojtanowski 1 Agnieszka Jankowicz-Szymańska 1, Edyta Mikołajczyk 2, 1 Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2 Katedra."— Zapis prezentacji:

1 Wiesław Wojtanowski 1 Agnieszka Jankowicz-Szymańska 1, Edyta Mikołajczyk 2, 1 Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

2 Ocena cech somatycznych w badanych grupach oraz określenie sprawności ruchowej na podstawie wybranych testów. Wykazanie na podstawie uzyskanych wyników różnic w poziomie sprawności ruchowej między chłopcami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.

3 Grupę eksperymentalną tworzyło 20 chłopców upośledzonych w stopniu umiarkowanym w wieku 18-20 lat z Ośrodka Szkolno– Wychowawczego w Tarnowie. Grupę porównawczą stanowili uczniowie pełnosprawni z Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Tarnowie w tej samej liczbie i wieku.

4 Podstawowe statystyki opisowe: średnia, mediana, minimum, maksimum, odchylenie standardowe. Test t dla prób zależnych.

5 Autorzy pracy w toku realizacji badań przyjęli jako technikę badawczą zmodyfikowany Europejski Test Sprawności Fizycznej. Do przeprowadzenia testów wybrano cztery próby zawarte na stronach EUROFIT-u.

6 Siła eksplozywna: skok w dal z miejsca obunóż.Wytrzymałość lokalna mięśni brzucha: siady z leżenia.Gibkość: skłon w przód w siadzie prostym. Siła mięśni i koordynacja ruchowa: pchnięcie piłką lekarską 2 kg jednorącz.

7 Analiza cech somatycznych w badanych grupach

8 Siła eksplozywna: skok w dal z miejsca obunóż. p=0,037 istotna różnica statystyczna

9 Wytrzymałość lokalna mięśni brzucha: siady z leżenia. p=0,027 istotna różnica statystyczna

10 Gibkość: skłon w przód w siadzie prostym. p=0,245 nieistotna różnica statystyczna

11 Siła mięśni i koordynacja ruchowa: pchnięcie piłką lekarską 2 kg jednorącz. p=0,000 istotna różnica statystyczna

12 Chłopcy niepełnosprawni wykazują niższy poziom cech somatycznych, ale mniejszy udział procentowy osób z nadwagą. Chłopcy pełnosprawni posiadają większą siłę eksplozywną, siłę mięśni brzucha i ramion oraz koordynację. Obie grupy cechuje gibkość na podobnym poziomie (jest to cecha wysoko rozwinięta u niepełnosprawnych). Najniższy poziom siły i koordynacji prezentują niepełnosprawni w próbie pchnięcia piłką lekarską 2 kg jednorącz.

13


Pobierz ppt "Wiesław Wojtanowski 1 Agnieszka Jankowicz-Szymańska 1, Edyta Mikołajczyk 2, 1 Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2 Katedra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google