Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH –ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH –ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 PLAN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH –ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2 TECHNIKA SzkołaZAWÓD Liczba oddziałów Liczba uczniów ZSB technik budownictwa technik drogownictwa technik technologii drewna technik geodeta technik architektury krajobrazu technik urządzeń sanitarnych ZSS technik pojazdów samochodowych technik spedytor technik transportu kolejowego ZSE technik ekonomista technik obsługi turystycznej technik hotelarstwa technik informatyk

3 TECHNIKA SzkołaZAWÓD Liczba oddziałów Liczba uczniów ZSEiT technik elektryk technik elektronik technik teleinformatyk technik telekomunikacji technik mechatronik technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZSE-H technik usług fryzjerskich technik logistyk technik informatyk technik informatyk (integracyjna) technik organizacji reklamy ZSG-S kelner technik technologii żywności technik żywienia i usług gastronomicznych

4 TECHNIKA SzkołaZAWÓDLiczba oddziałówLiczba uczniów ZSM-E technik elektryk technik mechanik ZSChiO technik analityk technik ochrony środowiska Razem: Technikum401198

5 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Szkoła ZAWÓDLiczba oddziałów Liczba uczniów ZSB stolarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych tapicer ZSS mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik motocyklowy kierowca-mechanik ZSE-H sprzedawca fryzjer wielozawodowa1 30 ZSG-S cukiernik kucharz ZSM-E elektromechanik operator obrabiarek skrawających Razem: ZSZ15446

6 Szkoły specjalne SOSW: zsz dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim w zawodach : kucharz, piekarz, ślusarz, koszykarz- plecionkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, krawiec SOSW dla Dzieci Niesłyszących: LO zsz – kucharz, fotograf

7 Dni otwarte w szkołach zawodowych OFERTARealizatorTerminMiejsce Dni otwarte ZSB 18 – 19 marca 2016 r. ZSB 29 kwietnia 2016 r. ZSB ZSEiT kwietnia 2016 r. ZSEiT ZSG-S kwiecień 2016 r. ZSG-S SOSW 12 kwietnia 2016 r. SOSW ZSS i pracodawcy21 kwietnia 2016 r.ZSS ZSM-E i pracodawcy 13 i 14 maja 2016 r. ZSM-E

8 Oferta dla gimnazjalistów OFERTARealizatorTerminMiejsce POLONEZ MIEJSKI-z zaproszeniem III klas gimnazj ó w na prezentację olsztyńskich szk ó ł ponadgimnazjalnych ZSEiT22 stycznia 2016 r. godz Star ó wka III edycja Międzyszkolnego Konkursu Prozawodowego dla gimnazjalist ó w -,,Dobry Zaw ó d Twoją Szansą ” – etap wewnątrzszkolny w gimnazjach ZSB luty 2016 r. gimnazja Konkurs kulinarny dla gimnazjalist ó w,,Moje drugie śniadanie ” ZSG-Sluty 2016 r.ZSG-S Zajęcia przygotowujące do konkursu prozawodowego ZSB 1-5 marca 2016 r. ZSB Finał konkursu prozawodowego ZSB 17 marca 2016 r. ZSB Piknik Gimnazjalist ó w Wydział Edukacji i szkoły zawodowe 21 marca 2016 r. godz Park Centralny "Z Samochod ó wką bezpieczniej" Impreza dla gimnazjalist ó w - popularyzacja wiedzy na temat przepis ó w ruchu drogowego, - konkurs znajomości zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, - konkurs jazdy sprawnościowej rowerem, - zaprezentowanie przez pracodawc ó w korzyści pracy w zawodach, w kt ó rych kształci ZSS, - prezentacja szkoły. ZSS i pracodawcy21 kwietnia 2016 r.ZSS Warsztaty kulinarne z szefem kuchni dla gimnazjalist ó w ZSG-Smaj 2016 r.ZSG-S Sztuka nakrywania do stołu -warsztaty dla gimnazjalist ó w ZSG-Sczerwiec 2016 r.ZSG-S

9 Oferta dla doradców zawodowych OFERTARealizatorTerminMiejsce Konferencja pt. Partnerstwo szkół i przedsiębiorstw w kształceniu zawodowym kierowana do szkół i przedsiębiorców branży meblarsko-drzewnej. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i ZSB r. Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny Dzień z doradcą zawodowym ZSEiT i MUP r. godz ZSEiT Seminarium "Fabryka Mistrzów" - fryzjerstwo Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i ZSE-H r. ZSE-H „Energetyczne Śniadanie w Gronie Zawodowców” Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i ZSM-E r. ZSM-E,,Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy" konkurs kulinarny Urząd Marszałkowski i ZSG-S r. ZSG-S Noworoczne śniadanie zawodowców Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i ZSB 8 stycznia 2016 ZSB Debata o kształceniu zawodowym Współpraca z W-MSSE termin uzgadniany ZSB Wycieczki dla uczniów gimnazjów w zakładach pracy Spotkanie dyrektorów szkół zawodowych z doradcami zawodowymi gimnazjów Wydział Edukacji IM Olsztyna r. godz ODN,,Europejskie smaki literatury'' Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i ZSG-S luty -czerwiec 2016 r. Wojew ó dzka Biblioteka Publiczna Seminarium – Technik Organizacji Reklamy, Technik Logistyk – promocja zawodów ZSE-H r. ZSE-H Przysiądź z Budowlanką - ZSB r. Galeria Warmińska i Plaża Miejska "Pracodawca Przyjazny Szkole" Wydział Edukacji i szkoły zawodowe r. godz Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny

10 Oferta dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe - planowane do uruchomienia w roku szkolnym 2016/2017 Kwalifikacja Realizator A.10 Wykonywanie wyrob ó w tapicerowanych ZSB A.13 Wytwarzanie wyrob ó w stolarskich ZSB B.06 Wykonywanie rob ó t malarsko-tapeciarskich ZSB B.8 Wykonywanie rob ó t związanych z budową i remontem sieci komunalnych ZSB B.30 Sporządzanie kosztorys ó w oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej ZSB B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnychZSB R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiejZSB R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiekt ó w architektury krajobrazu ZSB R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznychZSB M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespoł ó w i zespoł ó w pojazd ó w samochodowych ZSS M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układ ó w pojazd ó w samochodowych ZSS A.35 Prowadzenie rachunkowości ZSE T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcjiZSE E.03 Montaż urządzeń i system ó w mechatronicznych ZSEiT E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeńZSEiT E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychZSEiT E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i system ó w mechatronicznych ZSEiT A.19 Wykonywanie zabieg ó w fryzjerskich ZSE-H A.23 Projektowanie fryzurZSE-H A.22 Prowadzenie działalności handlowejZSE-H

11 Oferta dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe - planowane do uruchomienia w roku szkolnym 2016/2017 Kwalifikacja Realizator T.9 Wykonywanie usług kelnerskichZSG-S T.4 Produkcja wyrob ó w cukierniczych ZSG-S T.6 Sporządzanie potraw i napoj ó w ZSG-S M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawającychZSM-E M.44 Organizacja i nadzorowanie proces ó w produkcji maszyn i urządzeń ZSM-E E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychZSM-E E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychZSM-E E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychZSM-E M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeńZSM-E M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędziZSM-E


Pobierz ppt "PLAN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH –ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google