Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH –ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH –ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 PLAN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH –ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2 TECHNIKA SzkołaZAWÓD Liczba oddziałów Liczba uczniów ZSB technik budownictwa 311204130 technik drogownictwa 311206130 technik technologii drewna 311922130 technik geodeta 311104130 technik architektury krajobrazu 314202130 technik urządzeń sanitarnych 311209130 ZSS technik pojazdów samochodowych 311513 technik spedytor 333108 technik transportu kolejowego 311928 311311 90 30 ZSE technik ekonomista 331403260 technik obsługi turystycznej 422103130 technik hotelarstwa 422402260 technik informatyk 351203260

3 TECHNIKA SzkołaZAWÓD Liczba oddziałów Liczba uczniów ZSEiT technik elektryk 311303132 technik elektronik 311408132 technik teleinformatyk 351103132 technik telekomunikacji 352203132 technik mechatronik 311410 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 2121 64 32 ZSE-H technik usług fryzjerskich 514105130 technik logistyk 333107130 technik informatyk 351203 technik informatyk 351203 (integracyjna) 1111 30 20 technik organizacji reklamy 33390260 ZSG-S kelner 513101128 technik technologii żywności 314403130 technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 256

4 TECHNIKA SzkołaZAWÓDLiczba oddziałówLiczba uczniów ZSM-E technik elektryk 311303260 technik mechanik 311504130 ZSChiO technik analityk 311103130 technik ochrony środowiska 325511 130 Razem: Technikum401198

5 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Szkoła ZAWÓDLiczba oddziałów Liczba uczniów ZSB stolarz 7522051 30 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 1 30 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 7126161 30 tapicer 7534021 30 ZSS mechanik pojazdów samochodowych 723103 elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 1111 30 mechanik motocyklowy 723107 kierowca-mechanik 832201 1111 30 ZSE-H sprzedawca 5223011 30 fryzjer 5141011 30 wielozawodowa1 30 ZSG-S cukiernik 7512011 28 kucharz 5122011 28 ZSM-E elektromechanik 7412011 30 operator obrabiarek skrawających 7223071 30 Razem: ZSZ15446

6 Szkoły specjalne SOSW: zsz dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim w zawodach : kucharz, piekarz, ślusarz, koszykarz- plecionkarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, krawiec SOSW dla Dzieci Niesłyszących: LO zsz – kucharz, fotograf

7 Dni otwarte w szkołach zawodowych OFERTARealizatorTerminMiejsce Dni otwarte ZSB 18 – 19 marca 2016 r. ZSB 29 kwietnia 2016 r. ZSB ZSEiT 8 - 9 kwietnia 2016 r. ZSEiT ZSG-S kwiecień 2016 r. ZSG-S SOSW 12 kwietnia 2016 r. SOSW ZSS i pracodawcy21 kwietnia 2016 r.ZSS ZSM-E i pracodawcy 13 i 14 maja 2016 r. ZSM-E

8 Oferta dla gimnazjalistów OFERTARealizatorTerminMiejsce POLONEZ MIEJSKI-z zaproszeniem III klas gimnazj ó w na prezentację olsztyńskich szk ó ł ponadgimnazjalnych ZSEiT22 stycznia 2016 r. godz. 10.00 Star ó wka III edycja Międzyszkolnego Konkursu Prozawodowego dla gimnazjalist ó w -,,Dobry Zaw ó d Twoją Szansą ” – etap wewnątrzszkolny w gimnazjach ZSB luty 2016 r. gimnazja Konkurs kulinarny dla gimnazjalist ó w,,Moje drugie śniadanie ” ZSG-Sluty 2016 r.ZSG-S Zajęcia przygotowujące do konkursu prozawodowego ZSB 1-5 marca 2016 r. ZSB Finał konkursu prozawodowego ZSB 17 marca 2016 r. ZSB Piknik Gimnazjalist ó w Wydział Edukacji i szkoły zawodowe 21 marca 2016 r. godz. 10.00-13.00 Park Centralny "Z Samochod ó wką bezpieczniej" Impreza dla gimnazjalist ó w - popularyzacja wiedzy na temat przepis ó w ruchu drogowego, - konkurs znajomości zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, - konkurs jazdy sprawnościowej rowerem, - zaprezentowanie przez pracodawc ó w korzyści pracy w zawodach, w kt ó rych kształci ZSS, - prezentacja szkoły. ZSS i pracodawcy21 kwietnia 2016 r.ZSS Warsztaty kulinarne z szefem kuchni dla gimnazjalist ó w ZSG-Smaj 2016 r.ZSG-S Sztuka nakrywania do stołu -warsztaty dla gimnazjalist ó w ZSG-Sczerwiec 2016 r.ZSG-S

9 Oferta dla doradców zawodowych OFERTARealizatorTerminMiejsce Konferencja pt. Partnerstwo szkół i przedsiębiorstw w kształceniu zawodowym kierowana do szkół i przedsiębiorców branży meblarsko-drzewnej. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i ZSB 16.10.2015 r. Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny Dzień z doradcą zawodowym ZSEiT i MUP 22.10.2015 r. godz. 10.00 ZSEiT Seminarium "Fabryka Mistrzów" - fryzjerstwo Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i ZSE-H 18.11.2015 r. ZSE-H „Energetyczne Śniadanie w Gronie Zawodowców” Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i ZSM-E 2.12.2015 r. ZSM-E,,Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy" konkurs kulinarny Urząd Marszałkowski i ZSG-S 5.12.2015 r. ZSG-S Noworoczne śniadanie zawodowców Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i ZSB 8 stycznia 2016 ZSB Debata o kształceniu zawodowym Współpraca z W-MSSE termin uzgadniany ZSB Wycieczki dla uczniów gimnazjów w zakładach pracy Spotkanie dyrektorów szkół zawodowych z doradcami zawodowymi gimnazjów Wydział Edukacji IM Olsztyna 11.01.2016 r. godz. 11.00 ODN,,Europejskie smaki literatury'' Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i ZSG-S luty -czerwiec 2016 r. Wojew ó dzka Biblioteka Publiczna Seminarium – Technik Organizacji Reklamy, Technik Logistyk – promocja zawodów ZSE-H 18.03.2016 r. ZSE-H Przysiądź z Budowlanką - ZSB 20.04.2016r. Galeria Warmińska i Plaża Miejska "Pracodawca Przyjazny Szkole" Wydział Edukacji i szkoły zawodowe 24.05.2016 r. godz. 11.00 Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny

10 Oferta dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe - planowane do uruchomienia w roku szkolnym 2016/2017 Kwalifikacja Realizator A.10 Wykonywanie wyrob ó w tapicerowanych ZSB A.13 Wytwarzanie wyrob ó w stolarskich ZSB B.06 Wykonywanie rob ó t malarsko-tapeciarskich ZSB B.8 Wykonywanie rob ó t związanych z budową i remontem sieci komunalnych ZSB B.30 Sporządzanie kosztorys ó w oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej ZSB B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnychZSB R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiejZSB R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiekt ó w architektury krajobrazu ZSB R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznychZSB M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespoł ó w i zespoł ó w pojazd ó w samochodowych ZSS M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układ ó w pojazd ó w samochodowych ZSS A.35 Prowadzenie rachunkowości ZSE T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcjiZSE E.03 Montaż urządzeń i system ó w mechatronicznych ZSEiT E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeńZSEiT E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychZSEiT E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i system ó w mechatronicznych ZSEiT A.19 Wykonywanie zabieg ó w fryzjerskich ZSE-H A.23 Projektowanie fryzurZSE-H A.22 Prowadzenie działalności handlowejZSE-H

11 Oferta dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe - planowane do uruchomienia w roku szkolnym 2016/2017 Kwalifikacja Realizator T.9 Wykonywanie usług kelnerskichZSG-S T.4 Produkcja wyrob ó w cukierniczych ZSG-S T.6 Sporządzanie potraw i napoj ó w ZSG-S M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawającychZSM-E M.44 Organizacja i nadzorowanie proces ó w produkcji maszyn i urządzeń ZSM-E E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychZSM-E E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychZSM-E E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychZSM-E M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeńZSM-E M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędziZSM-E


Pobierz ppt "PLAN REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH –ZAWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google