Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniua Innowacyjna Wielkopolska Jacek Guliński Z-ca Dyrektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniua Innowacyjna Wielkopolska Jacek Guliński Z-ca Dyrektora."— Zapis prezentacji:

1 Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniua Innowacyjna Wielkopolska Jacek Guliński Z-ca Dyrektora PPNT FUAM Poznań, 14.01.2008 r.

2 Rola parku naukowo - technologicznego Park naukowo – technologiczny to miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Poznański Park Naukowo – Technologiczny utworzony został w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1995 roku w celu przybliżenia wyników badań naukowych (i ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu Wielkopolski Poznański Park Naukowo – Technologiczny utworzony został w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1995 roku w celu przybliżenia wyników badań naukowych (i ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu Wielkopolski.

3 Działania parku naukowo-technologicznego (1)  usługi badawcze, w tym dostęp do laboratoriów badawczych, dla przedsiębiorstw  wykorzystanie wiedzy naukowców i studentów przy świadczeniu usług doradczych  doradztwo technologiczne przedsiębiorcom, usługi transferu technologii  wspomaganie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw (wynajem powierzchni, usługi okołobiznesowe, pomoc w pozyskiwaniu środków )

4 Działania parku naukowo-technologicznego (2)  tworzenie innowacyjnego środowiska oraz efektów synergicznych poprzez bliskość i bezpośrednie kontakty naukowców, przedsiębiorców oraz pracowników firm  tworzenie odpowiedniego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych  współpraca z innymi instytucjami wsparcia na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym  współudział w budowie regionalnego systemu innowacji

5 Podstawowe dane Rozpoczęcie działalności1995r. Status prawnyfundacja Teren2,6 ha Pomieszczenia biurowe3.100 m 2 Magazyny1.200 m 2 Pomieszczenia laboratoryjne i wielofunkcyjne1.900 m 2 Budynek mieszkalny200 m 2 Inkubator technologiczny 2700 m 2 __________________________________________________ Liczba lokatorów Parku> 50 Liczba zatrudnionych na terenie PPNT~ 300 osób (w tym 72 pracowników Fundacji UAM)

6

7 Główne działy Parku 1.Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych -Inkubator Technologii Chemicznych -Laboratorium Aparaturowe 2. Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe 3.Centrum Archeologiczne 4.Centrum Badań Akustycznych 5.Centrum Zastosowań Informatyki 6.Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej 7.Centrum Wspierania Innowacji 8.Inkubator Technologiczny 9.Laboratorium Izotopowe 10. Laboratorium Technologii Mowy

8 Działalność Parku (1) Usługi badawcze → ośrodek badawczo-rozwojowy (2) Wsparcie relacji nauki z gospodarką → regionalna agencja innowacyjna (3) Przedsięwzięcia gospodarcze → generowanie i lokowanie firm innowacyjnych

9 (1) Usługi badawcze - dziedziny archeologia archeologia chemia / technologia chemiczna chemia / technologia chemiczna fizyka / fizyka medyczna fizyka / fizyka medyczna akustyka / informatyka akustyka / informatyka geologia geologia nauki ekonomiczne nauki ekonomiczne

10 Archeologia Zespoły Archeologii Ratowniczej Zespoły Archeologii Ratowniczej prace terenowe i gabinetowe na terenie wielkich inwestycji przestrzennych: autostrady, drogi krajowe. cabr@ppnt.poznan.pl

11

12 Chemia Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza badania podstawowe i aplikacyjne w dziedzinie chemii (granty krajowe i międzynarodowe) badania podstawowe i aplikacyjne w dziedzinie chemii (granty krajowe i międzynarodowe) współpraca z przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy współpraca z przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy działalność usługowa na rzecz MŚP działalność usługowa na rzecz MŚP Inkubator Technologii Chemicznych Inkubator Technologii Chemicznych laboratorium badawczo-rozwojowe koncernu GRACE laboratorium badawczo-rozwojowe koncernu GRACE laboratorium badawczo-rozwojowe firmy ZENERIS laboratorium badawczo-rozwojowe firmy ZENERISitch@amu.edu.pl

13

14 Chemia Laboratorium Aparaturowe Laboratorium Aparaturowe Aparatura analityczno-technologiczna (1,5 mln PLN) Aparatura analityczno-technologiczna (1,5 mln PLN) (Działanie 1.4 SPO WKP) (Działanie 1.4 SPO WKP) Aparatura analityczna (1,1 mln PLN) Aparatura analityczna (1,1 mln PLN) (Fundusz Nauki i Technologii Polskiej) (Fundusz Nauki i Technologii Polskiej) Oferta usług dla MŚP z obszaru analityki chemicznej (przy współpracy z projektem „Klaster chemiczny” – UAM, Działanie 2.6 ZPORR) Oferta usług dla MŚP z obszaru analityki chemicznej (przy współpracy z projektem „Klaster chemiczny” – UAM, Działanie 2.6 ZPORR)itch@amu.edu.pl

15

16 Fizyka Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe 14 C Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe 14 C (datowanie próbek archeologicznych techniką akceleratorowej spektrometrii mas) c14@radiocarbon.pl

17 Fizyka medyczna Fizyka medyczna (analityka, diagnostyka medyczna i telemedyczna) cadmed@ppnt.poznan.pl

18 Akustyka / Informatyka Centrum Badań Akustycznych Centrum Badań Akustycznych (mapy i ekrany akustyczne, monitoring hałasu, nagrania fonograficzne, redukcja hałasu przemysłowego) Centrum Zastosowań Informatyki Centrum Zastosowań Informatyki (warsztaty i konsulting z zakresu informatyki i teleinformatyki)

19 Geologia Laboratorium Izotopowe (w organizacji) Laboratorium Izotopowe (w organizacji) (oznaczanie wieku skał, geochemia środowiskowa, rozpoznawanie pochodzenia materiałów) (oznaczanie wieku skał, geochemia środowiskowa, rozpoznawanie pochodzenia materiałów) Nauki ekonomiczne Badania dot. przedsiębiorczości akademickiej (budżet, fundusze strukturalne UE) Badania rozwoju instytucji parków (i ich lokatorów) w Polsce i na świecie Badania nad implementacją regionalnych strategii innowacji (badania statystyczne, wywiady)

20 (2) Wsparcie relacji nauki z gospodarką Centrum Wspierania Innowacji (CWI) Regionalny Punkt Kontaktowy 6/7 Programu Ramowego UE (Wielkopolska + Lubuskie) Regionalny Punkt Kontaktowy 6/7 Programu Ramowego UE (Wielkopolska + Lubuskie) Kontrakt z MNiSW Kontrakt z MNiSW Projekty UE (6 PR UE, fundusze strukturalne) Projekty UE (6 PR UE, fundusze strukturalne) Transfer Innowacji i Technologii w wymiarze krajowym i europejskim Transfer Innowacji i Technologii w wymiarze krajowym i europejskim Innovation Relay Centre West Poland (6PR UE) Innovation Relay Centre West Poland (6PR UE)

21

22 Centrum Wspierania Innowacji Implementacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Implementacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Projekty UE (6PR) Projekty UE (6PR) Fundusze strukturalne (Działanie 2.6 ZPORR) Fundusze strukturalne (Działanie 2.6 ZPORR) Biuro Obsługi Działania 2.6 ZPORR (wdrażanie w Wielkopolsce, umowa z Urzędem Marszałkowskim) Biuro Obsługi Działania 2.6 ZPORR (wdrażanie w Wielkopolsce, umowa z Urzędem Marszałkowskim) Inkubacja firm technologicznych, wsparcie start-up’ów (fundusze strukturalne - Działanie 2.5, 2.6 ZPORR) Inkubacja firm technologicznych, wsparcie start-up’ów (fundusze strukturalne - Działanie 2.5, 2.6 ZPORR)

23

24 (3) Inkubator Technologiczny Działanie 1.3 SPO WKP (dofinansowanie w wysokości do 87,5% kosztów inwestycji) Działanie 1.3 SPO WKP (dofinansowanie w wysokości do 87,5% kosztów inwestycji) 2.700 m 2 powierzchni pod wynajem 2.700 m 2 powierzchni pod wynajem Wspólne sale konferencyjne, sekretariat, ksero, część socjalna, Internet, podstawowe wyposażenie biurowe, komputerowe Wspólne sale konferencyjne, sekretariat, ksero, część socjalna, Internet, podstawowe wyposażenie biurowe, komputerowe Preferencyjne warunki najmu Preferencyjne warunki najmu Usługi wspierające rozwój start-up’ów (oferta Centrum Wspierania Innowacji) Usługi wspierające rozwój start-up’ów (oferta Centrum Wspierania Innowacji)

25

26 Lokatorzy Parku Działy Parku Działy Parku Jednostki sektora badawczo – rozwojowego Jednostki sektora badawczo – rozwojowego Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Stowarzyszenia i fundacje Stowarzyszenia i fundacje Lokatorzy Inkubatora Lokatorzy Inkubatora

27 Jednostki sektora badawczo-rozwojowego Centrum Zaawansowanych Technologii UAM Centrum Zaawansowanych Technologii UAM Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD O/Poznań Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD O/Poznań Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Poznań Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Poznań Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Zespół Badań Archeologicznych Instytutu Prahistorii UAM Zespół Badań Archeologicznych Instytutu Prahistorii UAM Zespół Projektu Badawczego „AUTOSTRADY” Instytutu Prahistorii UAM Zespół Projektu Badawczego „AUTOSTRADY” Instytutu Prahistorii UAM Laboratorium B+R koncernu GRACE Laboratorium B+R koncernu GRACE Laboratorium B+R firmy ZENERIS Laboratorium B+R firmy ZENERIS

28 Przedsiębiorstwa (poza Inkubatorem) Centrum Archeologicznych Badań Ratowniczych Sp. z o.o. Centrum Archeologicznych Badań Ratowniczych Sp. z o.o. Ośrodek Naukowo-Konserwatorski Pracownia Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. Ośrodek Naukowo-Konserwatorski Pracownia Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. SKK Systemy Kodów Kreskowych Sp. z o.o. SKK Systemy Kodów Kreskowych Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo PRIMA S.A. Przedsiębiorstwo PRIMA S.A. UniMarket Aldona Lewandowska UniMarket Aldona Lewandowska Stowarzyszenia i fundacje Fundacja Patrimonium Fundacja Patrimonium SPICE – Science Park & Innovation Center Expert Group SPICE – Science Park & Innovation Center Expert Group Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

29 Lokatorzy Inkubatora SEKTOR TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH SEKTOR TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH IQS Patryk Palaszewski Adam Dera Sp.j. IQS Patryk Palaszewski Adam Dera Sp.j. CENTURIA Maciej Kalkowski CENTURIA Maciej Kalkowski NETROSTAR Polska Sp. z o.o. NETROSTAR Polska Sp. z o.o. ITTI Sp. z o.o. ITTI Sp. z o.o. OWLDOTNET OWLDOTNET QUADROMEDIA – Agencja Interaktywna QUADROMEDIA – Agencja Interaktywna SDG Sp. z o.o. SDG Sp. z o.o. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej CADM Complete Cardiology Services Ltd. (usługi medyczne) Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej CADM Complete Cardiology Services Ltd. (usługi medyczne) Pracownia Badań i Doradztwa RE-SOURCE Korczyński Sarapata sp.j. Pracownia Badań i Doradztwa RE-SOURCE Korczyński Sarapata sp.j. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA AIR SOLUTION INTERNATIONAL Michał Ciesielski AIR SOLUTION INTERNATIONAL Michał Ciesielski Arcelor Construction Polska Sp. z o.o. Arcelor Construction Polska Sp. z o.o. SELL SUPPORT S.C. SELL SUPPORT S.C.

30 Lokatorzy Inkubatora DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Apollogic Sp. z o.o. (usługi konsultingowe) Apollogic Sp. z o.o. (usługi konsultingowe) Archemodus – projektowanie – nadzory – budowa Archemodus – projektowanie – nadzory – budowa Avallon Sp. z o.o. (telefonia komórkowa) Avallon Sp. z o.o. (telefonia komórkowa) Biuro Rachunkowe Lucjan Kiciński Sp.j. Biuro Rachunkowe Lucjan Kiciński Sp.j. Centrum Komunikacji Społecznej IMAGE4U (reklama i PR) Centrum Komunikacji Społecznej IMAGE4U (reklama i PR) CLS Digital (systemy lojalnościowe) CLS Digital (systemy lojalnościowe) Directionjob – agencja pośrednictwa pracy Directionjob – agencja pośrednictwa pracy i-mo’ Europe (finanse) i-mo’ Europe (finanse) Instytut Wydawniczy EDU PLUS s.c. (grafika) Instytut Wydawniczy EDU PLUS s.c. (grafika) English Atelier – Kursy Języka Angielskiego English Atelier – Kursy Języka Angielskiego Fleet Support (doradztwo flotowe) Fleet Support (doradztwo flotowe)

31 Lokatorzy Inkubatora DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Kannegiesser Polska Sp. z o.o. (kompletacja maszyn pralniczych) Kannegiesser Polska Sp. z o.o. (kompletacja maszyn pralniczych) Idiada Automotive Technology S.A. (homologacje samochodowe) Idiada Automotive Technology S.A. (homologacje samochodowe) PSO Sp. z o.o. (tłumaczenia) PSO Sp. z o.o. (tłumaczenia) QUATTRO S.C. (organizacja imprez) QUATTRO S.C. (organizacja imprez) PSO Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. (usługi konsultingowe) PSO Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. (usługi konsultingowe) PROCMAR Tomasz Marciniak (doradztwo finansowe) PROCMAR Tomasz Marciniak (doradztwo finansowe) PROFBUD Sp. z o.o. (budownictwo) PROFBUD Sp. z o.o. (budownictwo) SOFIS Rafał Siemiński (doradztwo finansowe) SOFIS Rafał Siemiński (doradztwo finansowe) Wandachowicz – Kashyna Architekci i Spółka Partnerska Werity s.c. (usługi finansowe) Werity s.c. (usługi finansowe)

32 Pozostałe elementy działalności Parku Dydaktyka (studenci/doktoranci chemii i archeologii) Budowa baz danych (przedsiębiorstwa oraz instytucje sfery B+R), zbieranie ofert uczestnictwa w projektach unijnych Usługi konsultingowe, informacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu Współudział przy budowie i konsultacji planów strategicznych i rozwojowych w dziedzinie polityki innowacyjnej, komercjalizacji wyników prac badawczych oraz działalności instytucji parkowych (na poziomie miasta, regionu i kraju)

33 Strategia - perspektywy Działania na rzecz pozyskania nowych terenów graniczących z Parkiem Działania na rzecz utworzenia środowiskowego rozproszonego parku technologicznego (współpraca z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami sfery B+R i otoczenia biznesu) Działania na rzecz utworzenia środowiskowego rozproszonego parku technologicznego (współpraca z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami sfery B+R i otoczenia biznesu) Przygotowania do nowych inwestycji Przygotowania do nowych inwestycji Budowa Regionalnego Instytutu Transferu Technologii Budowa Regionalnego Instytutu Transferu Technologii Budowa Zespołu Inkubatorów Technologicznych Budowa Zespołu Inkubatorów Technologicznych Udział w tworzeniu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Udział w tworzeniu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

34

35 Warunkiem osiągnięcia sukcesu przez Park jest dobra współpraca z otoczeniem PPNT Jedn. Sam. Teryt. BiznesUczelnie

36 Współpraca PPNT ze środowiskiem gospodarczym, naukowym oraz jednostkami samorządu terytorialnego Poznania i Wielkopolski  PPNT – przedsiębiorcy  PPNT – UAM  PPNT – Urząd Miasta  PPNT – Urząd Marszałkowski  PPNT – uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe i badawczo-rozwojowe miasta Poznania  PPNT – instytucje otoczenia biznesu

37 WSPÓŁPRACA PPNT – URZĄD MARSZAŁKOWSKI (1) współudział przy tworzeniu materiałów strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym współudział przy tworzeniu materiałów strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym tworzenie, wdrażanie, monitoring i aktualizacja zapisów Regionalnej Strategii Innowacji („Innowacyjna Wielkopolska”) tworzenie, wdrażanie, monitoring i aktualizacja zapisów Regionalnej Strategii Innowacji („Innowacyjna Wielkopolska”) zarządzanie funduszami strukturalnymi UE (działanie 2.6 ZPORR 2004-2006) zarządzanie funduszami strukturalnymi UE (działanie 2.6 ZPORR 2004-2006)

38 WSPÓŁPRACA PPNT – URZĄD MARSZAŁKOWSKI (2) wspólne projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE (np. Rada ds. Innowacji, monitoring wdrażania strategii RIS) wspólne projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE (np. Rada ds. Innowacji, monitoring wdrażania strategii RIS) udział w tworzeniu i konsultacji zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013) udział w tworzeniu i konsultacji zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2007-2013) współudział w tworzeniu podwalin regionalnego systemu innowacji i regionalnej polityki innowacyjnej współudział w tworzeniu podwalin regionalnego systemu innowacji i regionalnej polityki innowacyjnej

39 Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań www.ppnt.poznan.pl e-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl tel. 061 8279 742 fax 061 8279 741


Pobierz ppt "Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniua Innowacyjna Wielkopolska Jacek Guliński Z-ca Dyrektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google