Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 9 grudnia 2015 Przykłady typów zdarzeń z udziałem pracowników ARiMR mające znamiona korupcji lub konfliktu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 9 grudnia 2015 Przykłady typów zdarzeń z udziałem pracowników ARiMR mające znamiona korupcji lub konfliktu."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 9 grudnia 2015 Przykłady typów zdarzeń z udziałem pracowników ARiMR mające znamiona korupcji lub konfliktu interesu

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 prowadzony przez Departament Kontroli Wewnętrznej ARiMR rejestr postępowań karnych zawiera 20 przypadków nadużyć pracowników Agencji w 2 przypadkach został wydany wyrok skazujący w 6 przypadkach został przesłany akt oskarżenia do sądu w 6 przypadkach trwa dochodzenie w sprawie w 3 przypadkach dochodzenie umorzono w 3 przypadkach wydany został wyrok uniewinniający

3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3 Typy zdarzeń: nadużycie stanowiska służbowego oraz wykorzystania dostępnych informacji wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy przez pracowników ARiMR przeprowadzanie kontroli na miejscu w gospodarstwie beneficjenta przekroczenia uprawnień poprzez dokonanie nieuprawnionych zmian w rejestrze oraz fałszowanie dokumentów związanych z przemieszczaniem się zwierząt przyjęcie pożyczki od wnioskodawcy

4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 Nadużycie stanowiska służbowego oraz wykorzystanie dostępnych informacji

5 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Charakterystyka sprawy: 5 wykorzystanie dostępu do systemu informatycznego oraz uprawnień do tego systemu w celu zebrania informacji o działkach, na które nie są składane wnioski o płatności bezpośrednie składanie wniosku o płatności na wskazane działki manipulowanie danymi w systemie oraz fałszowanie dokumentów w celu uniknięcia kontroli krzyżowej oraz kontroli na miejscu przedłożenie podrobionych dokumentów w postaci wniosku o przejęcie płatności po zmarłych beneficjentach

6 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Charakterystyka sprawy: 6 wprowadzenie do systemu informatycznego Agencji nie istniejących zmian obejmujących numer rachunku bankowego oraz ustanowienie pełnomocnika oraz dopisanie w systemie określonych danych zwiększających płatności wprowadzenie do systemu nieistniejącego w wersji papierowej wniosku o przejęcie płatności po zmarłych beneficjentach zwiększenie w nieuprawniony sposób powierzchni gruntów

7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy przez pracowników ARiMR 7

8 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Charakterystyka sprawy:  utrudniona weryfikacja zarzutów  anonim źródłem informacji  brak penalizacji czynu – czyn narusza przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 24) oraz przepisy wewnętrzne Agencji  możliwość wyciągnięcia jedynie konsekwencji służbowych 8

9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 9

10 10 W przedmiotowej sprawie:  czynności przeprowadzone przez służby kontrolne ARiMR potwierdziły zarzuty  z pracownikiem rozwiązana została umowa o pracę  dodatkowo w trakcie czynności kontrolnych zgromadzono materiał dowodowy świadczący o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę tj. wytwarzano dokumenty potwierdzając wpłatę przez rolników 20% kosztów kwalifikowanych, które następnie były przedkładane w celu otrzymania środków pomocowych – w związku z powyższym zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

11 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przeprowadzanie kontroli na miejscu w gospodarstwie beneficjenta 11

12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Cechy charakterystyczne dla typu spraw:  zazwyczaj źródłem informacji jest pismo beneficjenta niezadowolonego z rozstrzygnięcia podjętego przez organ Agencji  utrudniona weryfikacja zarzutów (kontrola przeprowadzona jest przez dwóch pracowników ARiMR) 12

13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 13

14 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 14 W przedmiotowej sprawie:  czynności wyjaśniające podjęte w sprawie nie potwierdziły zarzutów  pracownicy Biura Kontroli na Miejscu, za pośrednictwem wynajętej kancelarii adwokackiej, wystąpili do autora pisma, z żądaniem przeprosin za pomówienia

15 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15 Przekroczenia uprawnień poprzez dokonanie nieuprawnionych zmian w rejestrze oraz fałszowanie dokumentów związanych z przemieszczaniem się zwierząt

16 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Charakterystyka sprawy: 16 potwierdzenie fikcyjnego przemieszczenia zwierząt w celu wyłudzenia tzw. płatności zwierzęcej do 2014 r. płatność zwierzęca była wypłacana do liczby zwierząt znajdujących się w gospodarstwie w określonym dniu z uwagi na powyższe brak możliwości weryfikacji danych istniejących w systemie w kontroli na miejscu

17 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 Przyjęcie pożyczki od wnioskodawcy

18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opis sprawy: 18  potencjalny beneficjent udzielił pożyczki pracownikowi Agencji w zamian za obietnicę pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy  sprawa została ujawniona przez pożyczkodawcę w związku z negatywnym rozstrzygnięciem podjętym przez organ Agencji  akt oskarżenia został przekazany do sądu rejonowego

19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 19 Dziękuję za uwagę Grzegorz Dzieniowski Departament Kontroli Wewnętrznej ARiMR


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 9 grudnia 2015 Przykłady typów zdarzeń z udziałem pracowników ARiMR mające znamiona korupcji lub konfliktu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google