Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy psychologiczno - terapeutyczne jako nowa perspektywa pracy z osobą stosującą przemoc Poznań 20 listopada 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy psychologiczno - terapeutyczne jako nowa perspektywa pracy z osobą stosującą przemoc Poznań 20 listopada 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Programy psychologiczno - terapeutyczne jako nowa perspektywa pracy z osobą stosującą przemoc
Poznań 20 listopada 2015r.

2 Trochę historii… 1995r. Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

3 Trochę historii… 2000r. Prezentacja programu dla sprawców przemocy w rodzinie („Model Duluth”) 2001r. Szkolenie trenerskie przygotowujące do pracy do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie

4

5 Program edukacyjno - korekcyjny
I edycja 2002 r. Areszt Śledczy w Poznaniu (Anita Boratyn-Podeszwa, Piotr Wojnowski) I edycja w warunkach wolnościowych 2003r. Poznań - Stowarzyszenie „Bieda” (Anita Boratyn-Podeszwa, Marcin Siedlecki)

6 Program edukacyjno - korekcyjny
Model Duluth Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej I Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej „Partner” Program edukacyjno – terapeutyczny „Partner”

7 Program psychologiczno - terapeutyczny
Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata opracowanie i realizacja programów psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie należy do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8 Program psychologiczno – terapeutyczny, a program korekcyjno - edukacyjny
Program psychologiczno - terapeutyczny jako kontynuacja i rozwinięcie działań podejmowanych wobec sprawców przemocy domowej w ramach programów korekcyjno - edukacyjnych. Program korekcyjno - edukacyjny stanowi program interwencyjny, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Osiągnięciu tego celu służy edukacja sprawcy w obszarze przemocy, jej form, dynamiki, cykliczności, źródeł i przekonań przemoc wzmacniających (aspekt edukacyjny) oraz dostarczenie i przyswojenie przez sprawcę narzędzi i technik służących powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy (aspekt korekcyjny).

9 Program psychologiczno – terapeutyczny, a program korekcyjno - edukacyjny
Program korekcyjno - edukacyjny skupiony jest na metodach (edukacji i narzędziach), a program psychologiczno - terapeutyczny skoncentrowany jest przede wszystkim na kliencie jako podmiocie oddziaływań. program psychologiczno - terapeutyczny dla sprawców przemocy oprócz powyższych rozwija i utrwala metody komunikacji z osobami najbliższymi bez stosowania przemocy. Jest to program „podążający” za klientem i skoncentrowany na kliencie i jego predyspozycjach, umiejętnościach, sposobie funkcjonowania czy myślenia.

10 Program psychologiczno - terapeutyczny
Techniki i metody zawarte w Programie zaczerpnięte są z uznanych metod pracy z osobami stosującymi przemoc: Model Duluth, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, Trening Zastępowania Agresji, Terapia Traumy.

11 2005r. Agnieszka Rusińska Piotr Wojnowski 2006r. Jacek Czapliński 2007r. 2008r. Agnieszka Zachmann 2009r. 2010r. Tomasz Posłuszny 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.

12 Części składowe „Partnera”
Sesje indywidualne Sesje grupowe Spotkania dla absolwentów Warsztat dla par

13

14

15

16 Tel. 61-2211112 www.pcps.pl fundacja@pcps.pl


Pobierz ppt "Programy psychologiczno - terapeutyczne jako nowa perspektywa pracy z osobą stosującą przemoc Poznań 20 listopada 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google