Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – na przykładzie projektu: pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – na przykładzie projektu: pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – na przykładzie projektu: pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie dr Elżbieta Woźnicka, Katedra Andragogiki i Pracy Socjalnej, Akad. Hum. - Ek.; mgr Andrzej Zbonikowski Katedra Psychologii, Akad. Hum.-Ek.

2 Uwarunkowania Potrzeb związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Brak adekwatnej oferty szkoleniowo- edukacyjnej, przy relatywnie wysokiej podaży ofert doskonalenia dla nauczycieli. Brak kompetencyjnych studiów podyplomowych umożliwiających kompleksowe, profesjonalne wsparcie warsztatu pracy psychologiczno- pedagogicznej

3 Brak ofert szkoleniowych umożliwiających szerokie, przeglądowe zapoznanie się z wieloma metodami i technikami pracy terapeutycznej i wspierającej rozwój. Wysokie koszty szkoleń i kursów przeznaczonych dla pracowników poradni (specjalistyczne kursy często kilkakrotnie przekraczają miesięczne pobory pracowników) i niedostosowanie środków finansowych do ich potrzeb. Zbyt mała liczba nieodpłatnych, specjalistycznych szkoleń i konferencji, kierowanych do praktyków.

4 Studia podyplomowe Cele studiów:
Poznanie wybranych technik i metod specjalistycznej pracy psychopedagogicznej Przyswojenie wybranych umiejętności specjalistycznych związanych z pomocą terapeutyczną i poradnictwem Poznanie dalszych możliwości kształcenia specjalistycznego w zakresie poszczególnych metod diagnozy, terapii i wspierania rozwoju Realizacja priorytetu MEN w zakresie doskonalenia strategii pracy z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ( poprzez podjęcie zagadnień pracy z młodzieżą agresywną i niedostosowaną, z ADHD, z niepełnosprawnością intelektualną i z uczniem zdolnym. Opracowanie własnych propozycji rozwiązań metodycznych w zakresie pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz wspierającej rozwój (prace dyplomowe i publikacja książkowa).

5 Program studiów (355 h) Blok przedmiotowy: Kontakt w sytuacji pomagania – 20 h Blok przedmiotowy: Logopedia z emisją głosu – 45 h: - Neurologopedia – 15 h, - Surdologopedia – 15 h, - Emisja głosu – 15 h. Blok przedmiotowy: Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna - 45 h: - Wybrane techniki diagnozy psychologicznej zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży – 30 h, - Metody diagnostyczne w pracy z osoba niepełnosprawna intelektualnie; PAC Gunzburga – 15 h.

6 Blok przedmiotowy: Wybrane metody terapii wspomagającej rozwój - 80 h:
- Metoda Glena Domana w terapii pedagogicznej – 10 h, - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 20 h, - Diagnoza i terapia dzieci z ADHD – 10 h, - Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – 10 h, - Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą – 30 h. Blok przedmiotowy: Edukacja ucznia zdolnego 25 h: - Praca z uczniem zdolnym – 10 h, - Warsztat rozwijania myślenia twórczego – 15 h.

7 Blok przedmiotowy: Resocjalizacja i korekcja nieprawidłowych zachowań 45 h:
- Współczesne problemy resocjalizacji – 10 h, - Trening zastępowania agresji – 15 h, - Psychokorekcja zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży – 20 h. Blok przedmiotowy: Wybrane metody pracy psychoterapeutycznej 30 h: - Terapia M. Eriksona – 10 h, - Programowanie neurolingwistycznwe – 10 h, - BSFT - Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu – 10h.

8 Blok przedmiotowy: Profilaktyka społeczna 45 h:
- Współczesne tendencje w profilaktyce uzależnień – 10 h, - Zagrożenia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży – 15 h, - Wypalenie zawodowe – 5 h, - Pisanie szkolnych programów profilaktyki – 15 h. Seminarium dyplomowe 20 h.

9 Perspektywy doskonalenia :
Diagnoza potrzeb edukacyjnych pracowników poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Kompleksowa diagnoza kompetencji Określenie charakterystyk zawodowych w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji System wielopoziomowego wsparcia rozwoju zawodowego


Pobierz ppt "Doskonalenie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – na przykładzie projektu: pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google