Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego aktualizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego aktualizacja."— Zapis prezentacji:

1 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego aktualizacja

2 Na terenie Województwa Podkarpackiego w aktualnie obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Odpadami zlokalizowano 6 regionów gospodarki odpadami (Centralny, Północny, Południowo-Zachodni, Południowo – Wschodni, Zachodni, Wschodni)

3

4 Region Centralny

5 Gminy wchodzące w skład Regionu L.p.PowiatGminaTyp gminyL.p.PowiatGminaTyp gminy 1Powiat brzozowskiNozdrzec W 14 Powiat strzyżowski Czudec W 2 Powiat rzeszowski Błażowa M-W 15Frysztak W 3Boguchwała M-W 16Niebylec W 4Chmielnik W 17Strzyżów M-W 5Dynów M 18Wiśniowa W 6Dynów W 19 Powiat przeworski Gać W 7Głogów Małopolski M-W 20Jawornik Polski W 8Hyżne W 21Kańczuga M-W 9Krasne W 22 Powiat łańcucki Łańcut M 10Lubenia W 23Łańcut W 11Świlcza W 24Markowa W 12Trzebownisko W 25Powiat m. RzeszówRzeszów M 13Tyczyn M-W

6 Liczba mieszkańców w Regionie 453,8 tys.

7 Ilość wytworzonych, odebranych i zebranych odpadów komunalnych w Regionie W Regionie wytworzono w 2014 r. 138,3 tys. Mg odpadów, z czego: Odebrano i zebrano 129,3 tys. Mg (≈ 93 % masy wytworzonych odpadów), w tym zmieszanych odpadów komunalnych 72,7 tys. Mg

8 Wykaz instalacji regionalnych i zastępczych w Regionie Centralnym RegionNazwa instalacji Moc przerobowa ogółem / dla odpadów komunalnyc h w tys Mg Status Ilość przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych w 2014r. w tys. Mg Szacunkowa ilość odpadów powstająca w regionie w tys. Mg Uwagi Centralny Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów MPGK Sp. z o.o. w Rzeszowie 30,0 / 25,0zastępcza 5,7 137,3 Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów PUHP Zagroda Strzyżów 6,0 / 6,0 zastępcza. 6,0 Odpady zielone i inne biodegradowalne Centralny Kompostownia MPGK Sp. z o.o. w Rzeszowie 3,0 / 2,75zastępcza od maja 2015r. - 5,5

9 Składowisko Pojemność całkowita m 3 Pojemność zapełniona m 3 Pojemność do zapełnienia m 3 status Składowisko Odpadów w Dynowie 72033 8925934041 zastępcza Składowisko odpadów MPGK w Strzyżowie 123100 8925934041 zastępcza

10 Region Północny

11 Gminy wchodzące w skład Regionu Północnego L.p.PowiatGminaTyp gminyL.p.PowiatGminaTyp gminy 1Powiat jarosławskiWiązownica W 17 Powiat niżański Harasiuki W 2 Powiat łańcucki Czarna W 18Jarocin W 3Białobrzegi W 19Jeżowe W 4Rakszawa W 20Krzeszów W 5Żołynia W 21Nisko M-W 6 Powiat rzeszowski Sokołów Małopolski M-W 22Rudnik nad Sanem M-W 7Kamień W 23Ulanów M-W 8 Powiat przeworski Sieniawa M-W 24 Powiat stalowowolski Stalowa Wola M 9Tryńcza W 25Bojanów W 10Adamówka W 26Pysznica W 11Powiat kolbuszowskiRaniżów W 27Radomyśl nad Sanem W 12 Powiat leżajski Leżajsk M 28Zaklików W 13Grodzisko Dolne W 29Zaleszany W 14Kuryłówka W 30 Powiat tarnobrzeski Baranów Sandomierski M-W 15Leżajsk W 31Gorzyce W 16Nowa Sarzyna M-W 32Grębów W 33Nowa Dęba M-W 34Powiat m. TarnobrzegTarnobrzeg M

12 Liczba mieszkańców w Regionie 393,2 tys.

13 Ilość wytworzonych, odebranych i zebranych odpadów komunalnych w Regionie W Regionie wytworzono w 2014 r. 101,6 tys. Mg odpadów, z czego: Odebrano i zebrano 83,9 tys. Mg (≈ 83 % masy wytworzonych odpadów), w tym zmieszanych odpadów komunalnych 37,1 tys. Mg

14 Wykaz instalacji regionalnych i zastępczych w Regionie Północnym RegionNazwa instalacji Moc przerobowa ogółem / dla odpadów komunalnych w tys Mg Status Ilość przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych w 2014r. w tys. Mg Szacunkowa ilość odpadów powstająca w regionie w tys. Mg Uwagi Północny Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.A.S.A. Tarnobrzeg 36,0 / 36,0 regionalna 2,4 101,2 Planowana rozbudowa instalacji Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów w Giedlarowej Stare Miasto Park w Wierzawicach 25,0 / 23,5 regionalna od stycznia 2015r. 16,4 Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów w Sigiełkach Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krzeszowie 30,0 / 24,6 zastępcza 5,7 Instalacja MBP w Stalowej Woli MZK Stalowa Wola 60,0 / 54,0 Planowane rozpoczęcie działalności II półr 2015 Odpady zielone i inne biodegradowalne Północny Kompostownia odpadów zielonych oraz osadów ściekowych Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku 6,0 / 4,0 regionalna 3,9 4,1

15 Wykaz instalacji regionalnych i zastępczych w Regionie Północnym (składowiska) Składowisko Pojemność całkowita m 3 Pojemność zapełniona m 3 Pojemność do zapełnienia m 3 status Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Sokołowie Młp.- 98 000,0 71.300,026 700,0 zastępcza Składowisko odpadów komunalnych w Giedlarowej, składowisko „Giedlarowa” 283 000,0 190 129,3392 870,67 zastępcza (planowana rozbudowa) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, 495 000,0 307 305,0184 000,0 regionalna Składowisko odpadów komunalnych w Jeziórku, gmina Grębów składowisko ”Jeziórko” 82 377,0 49 903,032 474,0 zastępcza Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy, 20 192,0 19356,0836,0 zastępcza Składowisko odpadów komunalnych Sigiełki 37-418 Krzeszów – Sigiełki składowisko ”Sigiełki” 283 544,0 118 751,00164 793,0 zastępcza

16 Region Wschodni

17 Gminy wchodzące w skład Regionu

18 Liczba mieszkańców w Regionie 294,8 tys.

19 Ilość wytworzonych, odebranych i zebranych odpadów komunalnych w Regionie W Regionie wytworzono w 2014 r. 81,0 tys. Mg odpadów, z czego: Odebrano i zebrano 63,7 tys. Mg (≈ 79 % masy wytworzonych odpadów), w tym zmieszanych odpadów komunalnych 55,6 tys. Mg

20 Wykaz instalacji regionalnych i zastępczych w Regionie Wschodnim RegionNazwa instalacji Moc przerobowa ogółem / dla odpadów komunalnych w tys Mg Status Ilość przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych w 2014r. w tys. Mg Szacunkowa ilość odpadów powstająca w regionie w tys. Mg Uwagi Wschodni Instalacja MBP Firma EMPOL w Tylmanowej Zakład w Młynacj 80 /66 regionalna39,3 81,0 Instalacja MBP Zakładów Usługowych Południe w Krakowie Zakład w Przemyślu. b. d regionalna od stycznia 2015r. -

21 Składowisko Pojemność całkowita m 3 Pojemność zapełniona m 3 Pojemność do zapełnienia m 3 status Składowisko Odpadów Gminy Narol 18 000,0 12000,06 000 zastępcza Składowisko odpadów w Futorach, – gmina Oleszyce składowisko ”Futory” 17 500 660010,800 zastępcza Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Przemyślu ZU Południe 1200000 285088914912 regionalna Składowisko odpadów Gminy Radymno (eksploat. EMPOL Tylmanowa) 907825 806521101304 zastępcza (rozbudowa)

22 Region Zachodni

23 Gminy wchodzące w skład Regionu L.p.PowiatGminaTyp gminyL.p.PowiatGminaTyp gminy 1 Powiat mielecki BorowaW18 Powiat kolbuszowski Cmolas W 2CzerminW19Dzikowiec W 3GawłuszowiceW20Kolbuszowa M-W 4Mielec M 21Majdan Królewski W 5Mielec W 22Niwiska W 6Padew Narodowa W 23 Powiat ropczycko-sędziszowski Iwierzyce W 7Przecław M-W 24Ostrów W 8Radomyśl Wielki M-W 25Ropczyce M-W 9Tuszów Narodowy W 26Sędziszów Małopolski M-W 10Wadowice Górne W 27Wielopole Skrzyńskie W 11 Powiat dębicki Brzostek M-W 12Czarna W 13Dębica M 14Dębica W 15Jodłowa W 16Pilzno M-W 17Żyraków W

24 Liczba mieszkańców w Regionie 366,4 tys. Mg

25 Ilość wytworzonych, odebranych i zebranych odpadów komunalnych w Regionie W Regionie oszacowano iż wytworzono w 2014 r. 94,5 tys. Mg odpadów, z czego: Odebrano i zebrano 73,3 tys. Mg (≈ 76 % masy wytworzonych odpadów), w tym zmieszanych odpadów komunalnych 52,1 tys. Mg

26 Wykaz instalacji regionalnych i zastępczych w Regionie Zachodnim

27 Analiza liczby mieszkańców, ilości turystów i kuracjuszy w dotychczas funkcjonującym regionie południowo – wschodnim wskazuje na fakt, że nie zostanie spełniony warunek dla ustanowienia odrębnego regionu gospodarowania odpadami. Nawet przy uznaniu, iż każdy turysta jest w tym regionie 14 dni liczba szacunkowych mieszkańców w regionie wyniesie niewiele ponad 126 tys. Stąd też zdecydowano o połączeniu dotychczasowego regionu południowo-zachodniego i południowo – wschodniego i utworzeniu jednego regionu południowego

28 Region Południowy

29 Gminy wchodzące w skład Regionu Południowego L.p.PowiatGmina Typ gminy 1 Powiat bieszczadzki Czarna W 2Lutowiska W 3Ustrzyki Dolne M-W 4 Powiat sanocki Tyrawa Wołoska W 5Zagórz M-W 6 Powiat leski Baligród W 7Cisna W 8Lesko M-W 9Olszanica W 10Solina W

30 L.p.PowiatGminaTyp gminyL.p.PowiatGminaTyp gminy 1 Powiat brzozowski Brzozów M-W 16 Powiat krośnieński Chorkówka W 2 Domaradz W 17Dukla M-W 3 Dydnia W 18Iwonicz-Zdrój M-W 4 Haczów W 19Jedlicze M-W 5 Jasienica Rosielna W 20Korczyna W 6 Powiat jasielski Jasło M 21Krościenko Wyżne W 7 Brzyska W 22Miejsce Piastowe W 8 Dębowiec W 23Rymanów M-W 9 Jasło W 24Wojaszówka W 10 Kołaczyce M-W 25Jaśliska W 11 Krempna W 26 Powiat sanocki Sanok Besko M 12 Nowy Żmigród W 27 W 13 Osiek Jasielski W 28Bukowsko W 14 Skołyszyn W 29Komańcza W 15 Tarnowiec W 30Sanok W 31Zarszyn W 32Powiat m. KrosnoKrosno M

31 Liczba mieszkańców w Regionie Południowym 444 tys.

32 Ilość odpadów w regionie Południowym 109,7 99,2 57

33 Wykaz instalacji regionalnych i zastępczych w Regionie Południowym RegionNazwa instalacji Moc przerobowa ogółem / dla odpadów komunalnych w tys Mg Status Ilość przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych w 2014r. w tys. Mg Południowy Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów MPGK Sp. z o.o. w Krośnie 65/49,5regionalna39,5 Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów EKOMAX Wolica22/21zastępcza11,2 Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych Sortownia w Ustrzykach D. 10,0 / 10,0zastępcza8,7

34 MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. – składowisko „Krosno” Składowisko Karlików – Gmina Bukowsko 700000 478836,9 221163,61 zastępcza 26000 2670 23330 zastępcza

35 Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym ocena potrzeby tworzenia nowych lub zmiany systemów zbierania odpadów oraz budowy dodatkowej infrastruktury a także zamknięcia istniejących obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami. 1. Nie wszystkie gminy osiągnęły wymagany poziomu recyklingu lub odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (co skutkowało będzie nałożeniem kar). 2.Nie wszyscy właściciele nieruchomości przekazują odpady komunalne zgodnie z wymogami prawa, czego wynikiem jest powstawanie dzikich wysypisk odpadów

36 3.Wziąwszy pod uwagę zapisy prawne, które od dnia 1 lipca 2018 r. wskazują, iż instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi regionu mogą być wyłącznie instalacje posiadające status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w niektórych regionach po tej dacie może nie pozostać żadne składowisko odpadów mogące przyjmować pozostałości po mechanicznym lub mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów. Może to spowodować problemy z zagospodarowaniem tego rodzaju odpadów, gdyż istnieje prawny zakaz składowania tych odpadów poza regionem na obszarze którego zostały wytworzone 4.W regionie Centralnym nie ma instalacji RIPOK. Brak jest aktualnie wystarczających mocy przerobowych do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych. W regionie tym istniejące składowiska nie posiadają wystarczającej pojemności do zagospodarowania wszystkich odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

37 5. Z analizy ilości wytwarzanych odpadów oraz ilości odpadów odbieranych, jako zmieszane odpady komunalne wynika, że w regionie wschodnim, północnym i zachodnim istniejące moce przerobowe instalacji są wystarczające do zagospodarowania wszystkich wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych. 6. W regionie wschodnim brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych. 7. Nie wszystkie gminy zrealizowały obowiązek utworzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych a powstanie tego typu obiektów jest elementem sprzyjającym zwiększaniu ilości odpadów selektywnie gromadzonych.

38 Propozycje ewentualnych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 1.W regionie centralnym w przypadku instalacji o charakterze RIPOK zostanie określony maksymalny termin rozpoczęcia ich eksploatacji, a do WPGO zostaną wprowadzone zapisy pozwalające na powstanie innych instalacji RIPOK w przypadku braku terminowej realizacji tych projektowanych.. 2. W regionach gospodarki odpadami, w których istniejące moce przerobowe instalacji RIPOK (np. funkcjonują dwie instalacje RIPOK) są wystarczające do przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych planuje się zrezygnować z określania instalacji zastępczych poza regionem lub precyzyjnie określi się, w jakich sytuacjach odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczej zlokalizowanej poza regionem. 3. W regionie północnym, po realizacji wszystkich planowanych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ich moce przerobowe będą znacząco przewyższać ilości odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych. Stąd też rozważana jest możliwość funkcjonowania jednej z planowanych instalacji, jako służącej do przetwarzania odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne.

39 Propozycja ewentualnych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w regionie. 4. Nie przewiduje się wpisywania instalacji zastępczych (z wyjątkiem składowisk) nie posiadających statusu RIPOK. 5.Nie przewiduje się zmiany granic regionu Zachodniego i Centralnego. Natomiast ze względu na wnioski gmin przewiduje się zmianę granic regionu Wschodniego (Miasto i Gmina Przeworsk zostanie przeniesiona do regionu Północnego, gmina Bircza zostanie przeniesiona do regionu Wschodniego) i Północnego (gmina Wiązownica zostanie przeniesiona do Regionu Północnego) oraz połączenie regionu Południowo-Zachodniego i Południowo- Wschodniego w jeden region Południowy. 6.Inwestycje związane z odpadami komunalnymi winny zostać uwzględnione w Planie inwestycyjnym będącym załącznikiem do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego aktualizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google