Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat spotkania: Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim Spotkanie w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi Jastrzębie-Zdrój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat spotkania: Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim Spotkanie w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi Jastrzębie-Zdrój."— Zapis prezentacji:

1 Temat spotkania: Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim Spotkanie w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi Jastrzębie-Zdrój

2 Podział województwa śląskiego na 11 regionów gospodarki odpadami wg WPGO 2009

3 Miasto Jastrzębie-Zdrój należy do regionu 5

4 Gospodarki odpadami komunalnymi w mieście W roku 2010 od właścicieli nieruchomości zostało odebranych 30 378 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, na składowisku umieszczono 22 590 Mg Miasto nie posiada własnych instalacji do unieszkodliwiania czy przetwarzania odpadów. Całą gospodarką odpadami / za wyjątkiem selektywnego zbierania/ zajmują się podmioty prywatne.

5 Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście Na terenie miasta wdrożono system selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie mieszkańcy ze strumienia odpadów komunalnych wydzielają: tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale kolorowe.

6 Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście Na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest w workach natomiast na terenie budownictwa wielorodzinnego selektywna zbiórka prowadzona jest w kontenerach. Koszty selektywnej zbiórki w całości pokrywane są przez Miasto

7 Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście Prowadzona jest za pośrednictwem aptek zbiórka przeterminowanych leków od mieszkańców – koszty zbiórki w całości pokrywa Miasto Zbiórka elektrośmieci prowadzona jest akcyjnie dwa razy do roku, również na koszt Miasta. Ponadto mieszkańcy mają możliwość przekazywania tych odpadów we własnym zakresie do punktu prowadzonego przez podmiot prywatny. Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez firmy wywozowe na podstawie zawartych umów z mieszkańcami

8 Zakłady zagospodarowania odpadów Na terenie miasta zlokalizowane są następujące instalacje: Składowisko odpadów z wydzieloną kwaterą na odpady budowlane zawierające azbest.

9 Zakłady zagospodarowania odpadów Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa oraz zatwierdzoną instrukcję eksploatacji składowiska. Aktualnie realizowany jest sektor IV etap I o całkowitej pojemności 1 064 400 m3. Na terenie składowiska pracuje sortownia o wydajności 70 000 Mg/rok oraz mała kompostownia pryzmowa. Właściciel składowiska posiada już decyzję środowiskową na budowę na terenie składowiska nowej kompostowni o wydajności 10 800 Mg/rok, której realizacja przewidziana jest w I kwartale 2012r. Planowana jest budowa zakładu przetwarzania opon metodą pirolitycznego zgazowania.

10 Zakłady zagospodarowania odpadów Dwie niezależnie pracujące sortownie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o łącznej rocznej zdolności przerobowej wynoszącej 90 000 Mg, oddanych do eksploatacji w latach 2010 – 2011. Łączna zdolność przerobowa trzech sortowni zlokalizowanych na terenie miasta wynosi 160 000 Mg/rok.

11 Proponowane granice regionu gospodarki odpadami

12

13 Zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych Stan na 2006 rok

14 Zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych Składowiska - 8 szt. w tym: region 6 – 2 szt. region 5 – 4 szt. region 3 – 2 szt. Kompostownie - 3 szt. w regionie 5 Sortownie - 8 szt. w tym: region 6 – 3 szt. region 5 – 3 szt. region 3 – 2 szt. Stan na 2006 rok

15


Pobierz ppt "Temat spotkania: Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim Spotkanie w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi Jastrzębie-Zdrój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google