Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 16 października 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Działanie 5.1, typ projektu - systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

3 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 1.Zasadność zakresu wsparcia0/11 2. Kompatybilność projektowanego podsystemu z istniejącym systemem sterowania i kontroli Wojewody Mazowieckiego jako Szefa Obrony Cywilnej w województwie mazowieckim odpowiedzialnego za przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z paragrafem 3, pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw powiatów i gmin. 0/11 KRYTERIA DOSTĘPU

4 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 1. Intensywność występowania zagrożeń. a.Zagrożenia powodziowe b.Zagrożenia chemiczne c.Zagrożenia związane z eksploatacją składowisk d.Zagrożenie w transporcie materiałów niebezpiecznych e.Zagrożenia radiacyjne f.Zagrożenia niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: Silne huraganowe wiatry, Nadmierne opady deszczu śniegu, gradu g.Zagrożenie terrorystyczne Zagrożenia: a) Duże –5 pkt b) Duże –3 pkt Średnie –3 pkt Średnie –2 pkt Małe – 1 pkt Małe – 1 pkt c) Duże – 3 pkt d) Duże – 3 pkt Średnie – 2 pkt Średnie – 2 pkt Małe – 1 pkt Małe – 1 pkt e) Duże – 3 pkt f) Duże – 3 pkt Średnie –2 pkt Średnie – 2 pkt Małe – 1 pkt Małe – 1 pkt g) Duże – 3 pkt Średnie – 2 pkt Małe – 1 pkt Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu. 23 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

5 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 2.Zasięg terytorialny Zasięg projektu obejmuje następujący % gmin należących do powiatu:  powyżej 75% do 100% - 20 pkt.  powyżej 50% do 75% - 15 pkt.  od 25% do 50% - 10 pkt.  poniżej 25% - 5 pkt. Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. Brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. W przypadku miast na prawach powiatu liczba punktów wynosi 20. 20 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

6 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 3.Obszar realizacji projektu  realizacja projektu obejmuje obszar gminy wiejskiej – 2 pkt.  realizacja projektu obejmuje obszar gminy miejsko - wiejskiej – 1 pkt.  realizacja projektu obejmuje obszar gminy miejskiej – 0 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

7 L.p.KryteriumPunktacja Liczba punktów 4. Edukacja w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych Wszystkie gminy uczestniczące w danym projekcie zobowiązują się do przekazania wiedzy z zakresu rodzajów alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz zagrożeń oraz działań prewencyjnych w formach: 1)spotkania z mieszkańcami w gminie, która jest objęta projektem. 2)materiałów w wersji elektronicznej (np. strona internetowa, w tym materiały do pobrania oraz publikacje on-line itd.). 3)wydawnictw ( ulotki, broszury, plakaty itd.). 4)artykuł w prasie lub/i audycja radiowa lub/i reklama telewizyjna. 5)pozostałych narzędzi informacyjno-edukacyjnych niewymienionych powyżej (np. festyn, piknik). projekt obejmujący wszystkie z ww. form edukacyjnych - 8 pkt. projekt obejmujący 4 z ww. form edukacyjnych – 6 pkt. projekt obejmujący 3 z ww. form edukacyjnych – 4 pkt. projekt obejmujący 2 z ww. form edukacyjnych – 2 pkt. projekt obejmujący 1 z ww. form edukacyjnych – 1 pkt. Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 8 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

8 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google