Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 10 sierpnia 2015

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS Działanie 9.3

3 Kryteria dostępu Działanie 9.3 (9v) Typ projektu 3: koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej

4 Lp.KryteriumKomentarz 1. Wnioskodawca zapewnia, że roczny budżet projektu nie przekracza kwoty 720 000 PLN. Zakres działań koordynujących realizowanych obowiązkowo przez MCPS został ściśle określony w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. 2. Wnioskodawca zapewnia, że okres realizacji projektu nie przekracza 4 lat. 3. Wnioskodawca zapewnia 20 % wkładu własnego.

5 Propozycja dodatkowego kryterium dostępu Działanie 9.3 (9v) Typ projektu 3: koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej

6 1. W ramach koordynowania rozwoju sektora ekonomii społecznej MCPS zapewnia rozwój ekonomii społecznej jako integralnego elementu życia społeczno-gospodarczego regionu poprzez realizację celu szczegółowego. Rozwój spójnego systemu koordynacji i wsparcia ekonomii społecznej na Mazowszu określonego w Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Dodatkowe kryterium na wniosek KE (odniesienie do Strategii Województwa Mazowieckiego). Rekomendacja IZ RPO WM 2014-2020: Wypracowana propozycja brzmienia kryterium z odniesieniem do dokumentu dedykowanego na cele polityki społecznej na poziomie województwa mazowieckiego, IZ przychyla się do wprowadzenia ww. zapisu. Propozycja dodatkowego kryterium dostępu Działanie 9.3 (9v) Typ projektu 3: koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej Lp.KryteriumOpis kryterium

7 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google