Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak motywować uczniów do czytania?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak motywować uczniów do czytania?"— Zapis prezentacji:

1 Jak motywować uczniów do czytania?
Spotkanie Sieci Humanistów Trener: Agnieszka Piskorek nauczyciel dyplomowany, trener Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE z EFS: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

2 Dlaczego lubię / nie lubię czytać lektur szkolnych?
Zdaniem młodzieży: Czytanie rozwija osobowość, uczy świata i człowieka, wzbogaca słownictwo może być ucieczką, pomaga zrozumieć historię. ALE … Lektury są nudne, Jest ich zbyt dużo i są za grube, muszą być czytane na czas, nie ma czasu na czytanie, napisane są zbyt trudnym językiem, są z góry narzucane.

3 ROLA NAUCZYCIELA W KONSTRUKTYWISTYCZNYM MODELU SZKOŁY
Partnerstwo w edukacji Współcześnie odchodzi się od hierarchizacji w procesie edukacji na rzecz partnerstwa i wzajemnego szacunku, psychologia wychowania lansuje tzw. demokratyczny styl wychowania, który polega na wspólnym planowaniu i dyskutowaniu reguł współżycia w środowisku szkolnym. W tym modelu podkreśla się indywidualność i niepowtarzalność każdej jednostki, dbając w tym samym stopniu o relacje międzyludzkie jak i efekty współpracy.

4 ROLA NAUCZYCIELA W KONSTRUKTYWISTYCZNYM MODELU SZKOŁY
II. Nauczyciel – kierownik czy lider? Kierownik posiada autorytet formalny. Lider legitymizuje się autorytetem nieformalnym. Nauczyciel, który zdobędzie wśród uczniów autorytet nieformalny będzie potrafił odpowiednio zarządzać potencjałem swoich uczniów. Jednym z najważniejszych czynników, prowadzących do sukcesu jest umiejętność prowadzenia efektywnych zajęć. Można zatem powiedzieć, że prowadzenie efektywnych zajęć dydaktycznych jest sztuką! (Oleszkowicz i in., 2010)

5 SKUTECZNIE?

6 RODZAJE MOTYWACJI Motywacja „do” to podążanie za sukcesem Motywowanie to marzenia, życzenia, potrzeby, które pobudzają i mobilizują daną osobę do podjęcia działania w celu ich osiągnięcia. Motywacja „od” to strach przed porażką Motywacja wewnętrzna – to motywacja ukierunkowana na pasje i zainteresowania. Motywacja zewnętrzna – to raczej doraźne rozwiązania, środek do celu

7 CZYTAJMY

8 Nauczanie jako proces kształtowania postaw
W wielkim skrócie można powiedzieć, że zadaniem jakie stawia się nauczycielom jest zwykle rozwój kompetencji uczniów. Zatem podstawową rolą nauczyciela jest wpływanie na innych. Przez wpływ społeczny rozumie się procesy, dzięki którym ludzkie przekonania, opinie, postawy, wartości i zachowania ulegają zmianie pod wpływem komunikacji i interakcji społecznych (Turner, 2001, s.706). Zgodnie z teorią planowanego zachowania POSTAWA ucznia wpływa na jego ZACHOWANIE poprzez kształtowanie intencji tego zachowania, czyli zbudzenie motywacji wewnętrznej. Oznacza to, że jeśli zachowanie człowieka poprzedzone jest intencją, to wyraża on gotowość do działania, chęć i zamiar jego podjęcia w celu osiągnięcia pożądanego efektu (Fortuna, 2009).

9 Wzbudzanie motywacji u uczniów to podstawa skutecznego i trwałego kształtowania postaw
Fundamentem umiejętnego motywowania innych ludzi jest umiejętne motywowanie samego siebie. Nie istnieje jeden uniwersalny system motywacyjny idealny dla wszystkich ludzi i sytuacji. W związku z tym musimy dokładnie przeanalizować potrzeby i oczekiwania naszych uczniów, znajdujących się w określonej sytuacji szkolnej i życiowej. Szukamy więc pewnych ogólnych motywatorów, charakterystycznych dla danej grupy uczniów. Style motywowania - zadaniowa - nagroda za realizację celu, - osiągnięć - dążenie do doskonałości.

10 CO WPŁYWA NA MOTYWACJĘ ? Pierwsze prawo Yerkesa-Dodsona mówi, że w miarę wzrostu natężenia motywacji, sprawność działania wzrasta, ale jedynie do pewnego momentu. Drugie prawo Yerkesa-Dodsona mówi o zależności pomiędzy stopniem trudności zadania a poziomem motywacji. Rola efektu Pigmaliona. Zaangażowanie ucznia w proces edukacji. Motywacja jest wyuczalna, podlega wychowaniu. Często określana jest jako ambicja.

11 CO OBNIŻA POZIOM MOTYWACJI DO CZYTANIA?

12 CO OBNIŻA POZIOM MOTYWACJI DO CZYTANIA LEKTUR W SZKOLE ?
Wyniki ankiety „Motywacja do nauki” (rok szkolny 2004 / 2005) opracowane przez mgr Mariolę Trzcińską wykazują, że poziom motywacji do nauki najbardziej obniżają nudne lekcje, trudność materiału oraz niesprawiedliwe ocenianie. brak pomocy ze strony nauczyciela – 10% mało wymagający nauczyciel – 5% brak zainteresowania rodziców – 10% niesprawiedliwe ocenianie – 50% lek przed ocenianiem – 20% nudne lekcje – 55% zbyt wymagający nauczyciel – 25% trudny materiał – 50% słaba ocena – 35% inna przyczyna (jaka?) - za dużo nauki w domu – 10% lenistwo – 5%

13 Propozycje dydaktyczne – kultowe zakładki do książek

14 Propozycje dydaktyczne – sesja zdjęciowa z bohaterem literackim lub książką

15 Propozycje dydaktyczne – mariaż słowa i obrazu

16 Propozycje dydaktyczne - eksponat lektury w obrazach, tzw. książka

17 Propozycje dydaktyczne – profil bohatera na facebooku lub innym medium społecznościowym

18 Propozycje dydaktyczne – film jako narzędzie skutecznego nauczania

19 GDZIE SZUKAĆ INSPIRACJI?
Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć, WSiP: Warszawa 2008 Kostera M., Rosiak A., Zajęcia dydaktyczne, GWP: Gdańsk 2005 Buehl, Strategie aktywnego nauczania czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Wydawnictwo Edukacyjne: Kraków 2004 Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003 Fortuna P., Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych, GWP: Gdańsk, 2010 Kosyra-Cieślak T., Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych, ORE: Warszawa 2013 Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : filmoteka szkolna : materiały pomocnicze. [2] pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej, Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawa 2012

20 Dziękuję Państwu i życzę rozwijania skrzydeł


Pobierz ppt "Jak motywować uczniów do czytania?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google