Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 lat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość Renata Durda Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 lat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość Renata Durda Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 10 lat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość Renata Durda Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ministrze pracy i polityki społecznej Zespół Społecznych Doradców Rzecznika Praw Dziecka

2 Mężczyźni i kobiety razem wzięci są jak dwa skrzydła ptaka – jeśli chce się, by ptak latał, nie wolno zranić ani złamać żadnego z jego skrzydeł... Ludzie wierzą, że kupienie komuś krowy załatwia problem biedy, a wybudowanie schroniska – problem przemocy. To zupełnie tak jakby ktoś powiedział: „mamy oddział ratunkowy, więc nie potrzebujemy szpitala”.

3 Są przepisy – jest nadzieja… Ustawa z dn. 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493; Ustawa z dn. 10 czerwca 2010 roku, o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842) (aż ośmiu!) Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie – ratyfikowana przez Polskę 13 kwietnia 2015 roku

4

5

6

7 Mocne strony systemu współpracy na rzecz osób pokrzywdzonych Łączenie kompetencji zawodowych (różnych służb) Ustawowe umocowanie Kompleksowa pomoc Koordynacja działań wobec członków rodziny (sprawcy i pokrzywdzonego) Szersze perspektywy rozumienia problemów naszych „klientów” Możliwość objęcia opieką wszystkich potrzebujących (świadków, rodziny) Wsparcie w trudnych sprawach Profilaktyka wypalenia zawodowego

8 Programy pracy ze sprawcami przemocy Nieformalne grupy „Mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet” Męscy liderzy

9 Słabe strony systemu współpracy na rzecz osób pokrzywdzonych Brak jasnych standardów i procedur (uznaniowość) Zbytnie obciążenie pracą Brak zaplecza specjalistycznych placówek do dalszych działań Różne kultury organizacji (od b. shierarchizowanych do b. swobodnych) Brak środków finansowych Brak stabilizacji działań Nadmiar biurokracji (dokumenty, „normy ilościowe”, statystyka….)

10

11 Zagrożenia dla systemu współpracy na rzecz osób pokrzywdzonych Niespójna (lub w ogóle brak) polityka państwa wobec problemów naszych beneficjentów Akcyjność priorytetów (dopalacze, pedofile, pijani kierowcy…) Niespójne przepisy wewnętrzne w różnych służbach Obawa (niemożność?) przed wymianą danych osobowych Rozmywanie się odpowiedzialności Zróżnicowane „przywileje” zawodowe Parcie do szybkiego załatwienia sprawy (statystyka!)

12 Szanse systemu współpracy na rzecz osób pokrzywdzonych Wzrost zainteresowania przestrzeganiem przemocy w rodzinie / przemocy wobec kobiet na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym Ulepszane przepisy prawne Wspólne szkolenia (ćwiczenie współpracy) Wypracowanie standardów, procedur i „map drogowych” Lepsza diagnoza problemów społecznych i luk prawnych Wzmacnianie wzajemnych kompetencji Wspólne cele!

13

14

15 Co dalej? Sprawy najpilniejsze Edukacja i wsparcie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i policji 24 / 7 telefon dla ofiar przemocy i wsparcie psychologiczne Wzmacnianie niezależności ofiar Przemoc ekonomiczna – wpisać do przepisów prawnych (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? kodeks karny?) Specjalistyczne miejsca wsparcia dla ofiar przemocy seksualnej Edukacja prorównościowa i antyprzemocowa Ogólnokrajowe kampanie społeczne Rzetelne badania i statystyki z podziałem na płeć

16 Plebiscyt POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ IX edycja – 2016 Organizator: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Patron: Komendant Główny Policji Celem konkursu jest: promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie; podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze. Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) Zgłoszenia do końca maja 2016!

17

18

19

20

21 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy z „Niebieską Linią” Renata Durda www.niebieskalinia.pl pogotowie@niebieskalinia.pl W prezentacji wykorzystałam grafiki przygotowane przez różnych twórców w ramach kampanii społecznych. Dziękuję za tę możliwość!


Pobierz ppt "10 lat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość Renata Durda Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google