Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Katowic z organizacjami pozarządowymi 2015 Od zaufania do współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Katowic z organizacjami pozarządowymi 2015 Od zaufania do współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Katowic z organizacjami pozarządowymi 2015 Od zaufania do współpracy

2 Budowanie kapitału społecznego Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Katowicach to: - budowanie społeczeństwa obywatelskiego - aktywizowanie mieszkańców - partycypacja społeczna (uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym) - Współodpowiedzialność Nie ma współpracy bez zaufania

3 Budżet obywatelski kluczowym narzędziem aktywizacji mieszkańców Katowic - 20 mln złotych - skuteczniejsze procedury Umowa Prezydenta z mieszkańcami W 2015 roku kwota budżetu obywatelskiego została zwiększona z 10 milionów zł do 20 milionów złotych Procedura BO wypracowana na podstawie wniosków mieszkańców i konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych Wprowadzono nowe formy promocji i informacji BO dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych

4 Aktywność organizacji pozarządowych i mieszkańców w kampanii informacyjno – promocyjnej - Budżet obywatelski Katowice 2016 Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most”.„Lekcje Obywatelskie” - warsztaty dla 17 nauczycieli przedmiotu wiedza o społeczeństwie z katowickich szkół ponadgimnazjalnychorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most”. Dzięki zdobytej wiedzy nauczyciele przeprowadzili ok. 30 „Lekcji obywatelskich”, w których udział wzięło ponad 800 uczniów. Wykład przybliżający idee i założenia Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016 dla 80 słuchaczy Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim na zaproszenie Pani Heleny Hrapkiewicz, Przewodniczącej Rady Seniorów Miasta Katowice

5 Aktywność organizacji pozarządowych i mieszkańców w kampanii informacyjno – promocyjnej - Budżet obywatelski 2016 Lokalne spotkania informacyjne z mieszkańcami w 22 jednostkach pomocniczychLokalne spotkania informacyjne z mieszkańcami w 22 jednostkach pomocniczych przedstawiciele Rad Jednostek Pomocniczych wraz z pracownikami Urzędu Miasta Katowice (Biura Prasowego oraz komórek organizacyjnych lub jednostek miejskich odpowiedzialnych za weryfikację zgłoszonych projektów spotkania współprowadzili przedstawiciele Rad Jednostek Pomocniczych, wnioskodawcy zwycięskich projektów z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w danych ​ jednostkach pomocniczych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych: Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju,Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, Fundacja Napraw Sobie Miasto,Fundacja Napraw Sobie Miasto, Stowarzyszenie Bona FidesStowarzyszenie Bona Fides Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów StróżówStowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów „Burowiec - Inicjatywa Mieszkańców”„Burowiec - Inicjatywa Mieszkańców” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w KatowicachFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach Uczniowski Klub Sportowy SP 27 KatowiceUczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice Stowarzyszenie na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju regionu „Catalyst”Stowarzyszenie na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju regionu „Catalyst” Stowarzyszenie Pyrlik StalowyStowarzyszenie Pyrlik Stalowy Inicjatywa Mieszkańców Osiedla PaderewskiegoInicjatywa Mieszkańców Osiedla Paderewskiego

6

7 Aktywność organizacji pozarządowych i mieszkańców w kampanii promocyjnej projektów ogólnomiejskich zweryfikowanych pozytywnie Piknik z Budżetem Obywatelskim w ramach Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2015

8 AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW Budżet obywatelski Katowice 2016 335 liczba zgłoszonych projektów, w tym: 37 projektów ogólnomiejskich 298 projektów lokalnych pod głosowanie poddano: 20 projektów ogólnomiejskich 221 projektów lokalnych do realizacji w roku 2016 wyłoniono 7 projektów ogólnomiejskich 112 projektów lokalnych 57 stacjonarnych punktów głosowania + mobilny punkt w Nysce. Uprawnionych do głosowania było 251 152 mieszkańców, z czego zagłosowało 17 005 osób. Frekwencja wyniosła 6,77%.

9 Budżet obywatelski 2016 - EWALUACJA Aktualnie trwa ewaluacja tegorocznej edycji z udziałem przedstawicieli UM Katowice i miejskich instytucji w ramach projektu pn. “Miejska Szychta” Fundacji Napraw Sobie Miasto

10 Umowa Prezydenta z mieszkańcami Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych 1 marca 2015r. Prezydent Miasta Katowice powołał Agnieszkę Lis na Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych zajmującą się od ponad 7 lat współpracą z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta Katowice rowerowa gra miejska

11 Umowa Prezydenta z mieszkańcami Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych 2015rok Centrum Organizacji Pozarządowych otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5 prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

12 Umowa Prezydenta z mieszkańcami Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych 2016 rok Centrum Organizacji Pozarządowych otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Młyńskiej 5ul. Kopernika 14 przy ul. Młyńskiej 5 oraz ul. Kopernika 14 nowa umowa od stycznia 2016r. na okres 5 lat z wyłonioną w drodze konkursu organizacja pozarządową

13 ul. Kopernika 14 – PRZED remontem…

14 ul. Kopernika 14 – PO remoncie…

15 Współpraca z organizacjami pozarządowymi / mieszkańcami przy realizacji akcji społecznych Przebojowa 30 - zaangażowanie NGO we współpracę przy kampanii społecznej towarzyszącej wprowadzeniu w Katowicach strefy Tempo 30 Na rowerze w dzień i w nocy (14.08 i 22.08) Rowerowe KatowiceStowarzyszenie Rowerowe Katowice zaprosiły rowerzystów na popołudniowy przejazd ulicami strefy przy okazji pikniku na ulicy Kościuszki (14.08) Night Biking w … tempie 30. Fundacja Napraw Sobie MiastoFundacja Napraw Sobie Miasto zaprosiła mieszkańców Katowic na warsztaty tematyczne organizowane w ramach pikniku na ulicy Kościuszki. Przygotowali również interaktywną mapę, dzięki której wszyscy chętni będą mogli włączyć się w dopracowanie strefy TEMPO 30, zaznaczając dobre praktyki i wskazując elementy do poprawy. ​

16 Współpraca z organizacjami pozarządowymi / mieszkańcami przy realizacji akcji społecznych

17 Współpraca przy realizacji akcji społecznych Fundacji Napraw Sobie Miasto Ruszamy Pustostany - pilotażowy projekt Fundacji Napraw Sobie Miasto krótkotrwałego najmu lokalu miasta na działania kulturalne

18 Festiwal Organizacji Pozarządowych 2015 Organizatorzy: Miasto Katowice, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”,Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw LokalnychStowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych Fundacja Piaskowy SmokFundacja Piaskowy Smok Regionalne Centrum WolontariatuRegionalne Centrum Wolontariatu Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu ŚląskiegoKlub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka AkademickaCentrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

19 Festiwal Organizacji Pozarządowych 2015

20

21 Dzień I – Warsztaty tematyczne dla NGO 80 osób z 45 organizacji i 6 aktywnych mieszkańców wzięło udział w warsztatach Dzień II - Piknik organizacji pozarządowych 58 organizacji wystawiło stoiska podczas FOP Ponad 5 000 mieszkańców zapoznało się z ofertą organizacji pozarządowych

22 Społeczne ciała dialogu Miasta Katowice Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (od 2011r., kadencja 2 lata) Rada Seniorów Miasta Katowice (od 2014r., kadencja 2 lata) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (od 2003r., kadencja 4 lata) Powiatowa Rada Rynku Pracy (od 2006r., kadencja 4 lata) Młodzieżowa Rada Miasta Katowice (od 2012 r., kadencja 2 lata) Rada Sportu Miasta Katowice (od 2009r., kadencja 4 lata) Zespoły doradczo-inicjatywne (od 2009r., bezterminowo) Zespoły eksperckie (od 2015r.)

23 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych kadencja na lata 2015-2019 Skład Rady – 5 osób, w 4 osoby z sektora pozarządowego: Dariusz Łyczko – radny Rady Miasta Katowice Stowarzyszenia "Aktywne Życie"Marcin Mikulski – prezes Stowarzyszenia "Aktywne Życie" Polskiego Związku Niewidomych w KatowicachBarbara Grześ – prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach Stowarzyszenia "FAON"Joanna Zarzycka – prezes Stowarzyszenia "FAON" ląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie” w Katowicach- PiotrowicachJadwiga Jarząb - Zastępca Przewodniczącej Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie” w Katowicach- Piotrowicach Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Agnieszka Głowacka – podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, ul. Rynek 1, Katowice, tel. 32 25 93 207 Dziękujemy członkom Rady za aktywną współpracę w latach 2012 – 2015: Marcin Mikulski - prezes Stowarzyszenia "Aktywne Życie" Barbara Grześ - prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach Joanna Zarzycka - prezes Stowarzyszenia FAON Kazimierz Bigo - Śląskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Dariusz Łyczko - radny Rady Miasta Katowice

24 Społeczne ciała dialogu Miasta Katowice Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach W składzie Rady jest 16 członków, w tym: 2 przedstawiciele Rady Miasta Katowice 6 przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych8 przedstawicieli organizacji pozarządowych Kontakt do Rady: radapozytku@katowice.eu. Obsługa administracyjno - biurowa Rady: Agnieszka Lis, tel. 32 2593-746radapozytku@katowice.eu Rada Seniorów Miasta Katowice W składzie Rady jest 13 członków, w tym: 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych5 przedstawicieli organizacji pozarządowych 4 przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku 3 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych 1 przedstawiciel Klubu Seniora Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, ul. Rynek 1, Katowice, tel. 32 25 93 780

25 Powiatowa Rada Rynku Pracy W składzie Rady Rynku Pracy jest 14 członków, w tym 3 z organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy 1.Patrycja Grolik - Radna Rady Miasta Katowice 2.Małgorzata Smoleń - Radna Rady Miasta Katowice 3.Tomasz Szpyrka - Radny Rady Miasta Katowice 4.Grzegorz Kierot - przedstawiciel Cechu Rzemiósł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach 5.Grzegorz Gaik Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 5.Grzegorz Gaik - przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 6.Stanisław Rymut - przedstawiciel Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach 7.Sylwia Delikat - przedstawiciel Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" 8.Arkadiusz Siekaniec - przedstawiciel Rady Województwa Śląskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 9.Wiesław Staroń - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 10.Eugeniusz Budniok - przedstawiciel Business Centre Club 11.Marek Zychla - przedstawiciel Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych 12.Włodzimierz Bartold - przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 13.Ewa DudkiewiczŚląskiej Fundacji Obywatelskiej "Lex Civis" 13.Ewa Dudkiewicz - przedstawiciel Śląskiej Fundacji Obywatelskiej "Lex Civis" 14.Andrzej TomeczekStowarzyszenia Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego 14.Andrzej Tomeczek - przedstawiciel Stowarzyszenia Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Obsługą Rady zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, ul. Pośpiecha 14, Katowice, tel. 032 258-84-50

26 Zespoły doradcze 1.Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.Zespół ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.Zespół ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych 4.Zespół ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym, w tym osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom 5.Zespół ds. edukacji oświaty i wychowania 6.Zespół ds. ekologii, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt 7.Zespół ds. polityki rowerowej oraz konsultacje branżowe z organizacjami działającymi w obszarze kultury

27 Zespoły eksperckie - 2015 Nazwa zespołuLiczba członków Frekwencja (wartość uśredniona) I spotkanieII spotkanieIII spotkanieIV spotkanieV spotkanie Zespół 1 - ds. zadań publicznych 311430 czerwca29 września27 października* Zespół 2 - ds. procedur zlecania zadań 13717 czerwca6 lipca22 września12 listopada Zespół 3 - ds. inicjatywy lokalnej 17722 czerwca7 lipca17 września5 października17 listopada** Zespół 4 - ds. programów 22723 czerwca14 lipca10 września4 listopada * eksperci podzielili się na mniejsze grupy branżowe, spotkanie całego zespołu zaplanowano na początek 2016 roku ** praca zespołu jest na końcowym etapie - przygotowywane są rekomendacje w zakresie inicjatywy lokalnej

28 Przedstawiciele organizacji pozarządowych szczególnie zaangażowani w prace zespołów eksperckich Andrzej Pucher – mieszkaniec Ligoty, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. J. Ziętka Agnieszka Rzepecka – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „MOCNI RAZEM” Krzysztof Hołyński – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Grzegorz Augustyn i Rafał Laska - Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem Ewa Kubiak i Hubert Bronicki – Stowarzyszenie „Teatr Rawa” Zbigniew Rudnicki – Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Maciej Nogieć – Stowarzyszenie Ogrody Teatru Patrycja Mucha i Marta Rosół – Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny Stanisław Seniuk – Spółdzielnia Socjalna MastVita Monika Bajka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW Anna Kruczek – Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS Krystyna Nesteruk – Kobiety Śląska Magdalena Dziubek – Stowarzyszenie „Świat jest dla nas” Tomasz Szabelski – Stowarzyszenie INICJATYWA Piotr Szmyt i Wojciech Hrynaszkiewicz – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES Joanna Leksowska i Martyna Starc–Jażdżyk – Europejska Unia Kobiet – Sekcja Polska Tomasz Kołodziejczyk – Stowarzyszenie Tęczówka Paweł Wyszomirski – Fundacja Napraw Sobie Miasto Henryk Kątnik – Polskie Stowarzyszenie Managerów Komercjalizacji Innowacji Wiesław Bełz – Śląskie Towarzystwo Marketingowe Mateusz Basista – Fundacja HU-TA

29 Liczba organizacji pozarządowych w Katowicach Liczba organizacji aktywnie współpracujących z UM Katowice: ok. 350 Organizacje pozarządowe - stan na dzień 15.1 2.2015r. Stowarzyszenia KRS103 4 Fundacje29 8 Stowarzyszenia zwykłe9696 Kluby sportowe KRS181 Kluby sportowe70 Uczniowskie Kluby Sportowe68 174 7

30 Lokale miejskie przekazane organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach Aktualnie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zajmują 115 lokali użytkowych miasta Katowice, w tym: 53 lokale oddano w użyczenie 62 lokale oddano w najem W okresie od dnia 1 stycznia do 30 listopada br. do Wydziału Budynków i Dróg wpłynęło 26 wniosków organizacji o przyznanie z zasobów miasta lokali użytkowych z przeznaczeniem na siedzibę i działalność statutową, w tym: 9 wniosków rozpatrzono pozytywnie i oddano lokale w najem 3 wnioski rozpatrzono negatywnie 14 wniosków oczekuje na realizację W bieżącym roku zrealizowano również 2 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe w 2014r. (1 lokal oddano w użyczenie i 1 w najem).

31 GeneratoreNGO do obsługi otwartychkonkursówofert

32 publikacja artykułów www.katowice.eu/ngo newsletter

33 Akcja 1% dla OPP 2015 rok 2016 rok

34 Udział organizacji pozarządowych w pracach nad rocznym programem współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi Rok Data rozpoczęcia prac nad programem Data końcowa przyjmowani a uwag/ propozycji do programu Liczba wniesionych propozycji Liczba osób/ organizacji biorących udział w konsultacjach Termin konsultacji projektu Programu zgodnie z obowiązującą uchwałą RMK Liczba wniesionych opinii Liczba organizacji biorących udział w konsultacjach Program 201015.05.200914.08.2010 5918 NGO - -- Program 201113.05.201030.07.2010 2211 NGO 28.09-13.10.2010 115 Program 201209.06.201131.07.2011 25 30 os./ 26 NGO 16-30.09.2011 16 Program 201318.05.201231.07.2013 16 28 os./ 23 NGO 27.09-10.10.2012 94 Program 201415.03.201315.05.2013 295 os. / 4 NGO 10.09-23.09.2013 1 Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Program 201501.04.201416.05.2014 28 14 os. /12 NGO 26.08-08.09.2014 0 - Program 201615.04.201515.06.2015 14 18 os. / 18 NGO 25.09-08.10.2015 0 -

35 Uchwałą nr XVII/309/15z dnia 29 października 2015 r. Uchwałą nr XVII/309/15 z dnia 29 października 2015 r. Rada Miasta Katowice przyjęła „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

36 Nowe zadania publiczne ujęte w Programie na 2016 rok udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacja prawna społeczeństwa: a)udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, b)edukacja prawna społeczeństwa: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta oraz realizacji zadań własnych gminy i powiatu f) realizacja programu " Miasto Ogrodów"; edukacja, oświata i wychowanie: a)wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo oraz szachy wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych, b)prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród społeczeństwa c)edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

37 Wieloletni program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020 Uchwała nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29.10.2015r. Do priorytetowych zadań publicznych w latach 2016 - 2020, przeznaczonych do realizacji organizacjom pozarządowym należą: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób: udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, prowadzenie ośrodków wsparcia, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych; integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych:integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych: prowadzenie domów pomocy społecznej wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez kluby seniora oraz Program „Aktywni Seniorzy”; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych:działania na rzecz osób niepełnosprawnych: kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wczesna interwencja (dzieci do 7 roku życia), wspieranie działań prowadzonych w ośrodkach na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną prowadzenie centrum organizacji pozarządowych (COP):prowadzenie centrum organizacji pozarządowych (COP): udostępnienie infrastruktury COP na rzecz organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców działalność informacyjna, szkoleniowo-doradcza na rzecz organizacji pozarządowych, animacja społeczności lokalnej; Lista zadań publicznych o charakterze wieloletnim może ulec zmianie (zapis ujęty w treści Programu wieloletniego §8 ust. 3.

38 Konkursy ogłoszone/planowane do ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Katowice na realizację zadań publicznych w 2016 roku na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe

39 Otwarte konkursy ofert - WPS Wydział Polityki Społecznej ogłosił otwarte konkursy ofert w listopadzie br. z terminem składania ofert w okresie 7-9 grudnia 2015r. W oparciu o roczny i wieloletni program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, Wydział Polityki Społecznej ogłosił otwarte konkursy ofert w listopadzie br. z terminem składania ofert w okresie 7-9 grudnia 2015r. zadań publicznych wieloletnich W ramach zadań publicznych wieloletnich planowane jest wyłonienie realizatorów zadań: - na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, - na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, - na pomoc społeczną skierowaną do osób bezdomnych oraz - na działania w ośrodkach na rzecz osób niepełnosprawnych. zadań o charakterze rocznym W ramach zadań o charakterze rocznym zakres przedmiotowy ogłoszonych konkursów obejmuje: - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, - wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną, - integrację i aktywizację osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych, - działalność charytatywną, - poradnictwo specjalistyczne, - promocję i organizację wolontariatu, - aktywizację społeczności lokalnych i promocję społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli, - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, - prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia, Aktualnie trwają prace Komisji Konkursowych

40 Otwarte konkursy ofert - WSiT W grudniu br. Wydział Sportu i Turystyki ogłosił następujące konkursy ofert: na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i turystyki w 2016 r. –Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2016 r. – 1 200 000 zł –Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych, realizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2016 r. - 800 000 zł –Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 r. – 60 000 zł –AKCJA ZIMA 2016 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 30.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „organizacja uprawiania sportu” w 2016 r. – kwota 5 400 000 zł Termin składania ofert w upływa 22 grudnia 2015r. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.

41 Otwarte konkursy ofert – WKUL. Wydział Kultury Wydział Kultury planuje w roku 2016 dwie edycje konkursów dla organizacji pozarządowych. W grudniu br. Wydział Kultury ogłosił otwarte konkursy ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie: promocji kulturalnej – kwota 118 000 zł Lata w mieście, festynów środowiskowych – kwota 78 000 zł inicjatyw kulturalnych – kwota 220 000 zł edukacji regionalnej – kwota 18 000 zł edukacji kulturalnej – kwota 47 000 zł Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2015r. Pierwsza edycja konkursowa obejmuje realizację zadań najpóźniej od 25 lutego do 31 sierpnia 2016, a w przypadku zakresu: lato w mieście, festyny środowiskowe od 1 maja – 31 sierpnia 2016 r. Druga edycja OKO ogłoszona zostanie w II kwartale 2016 r. z realizacją zadań od 1 lipca 2016 r. do 15 listopada 2016 r., w przypadku zakresu: lato w mieście, festyny środowiskowe termin realizacji zadań upłynie 30 września 2016 r. W tej edycji wprowadzona zostanie dodatkowa punktacja premiująca oferty wspólne. Jest to wynik rozmów przeprowadzonych podczas konsultacji branżowych Wydziału Kultury z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury. Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano łącznie środki w wys. 970 000 zł

42 Otwarte konkursy ofert 2016 - WPS W I kwartale 2016r. Wydział Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursów na zadania publiczne: Edukacja prawna społeczeństwa – kwota 20 000 zł Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – kwota 30 000 zł Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli w zakresie organizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2016 – kwota 30 000 zł

43 Otwarte konkursy ofert 2016 - WE W I kwartale 2016r. Wydział Edukacji planuje ogłoszenie konkursów na zadania publiczne: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo oraz szachy wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych – kwota 70 000 zł prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród społeczeństwa – kwota 10 000 zł edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – kwota 10 000 zł

44

45 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Dziękuję za uwagę Agnieszka Lis Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Tel.32 2593 746 agnieszka.lis@katowice.eu Urząd Miasta Katowice Rynek 1 pokój 808 agnieszka.lis@katowice.eu


Pobierz ppt "Współpraca Katowic z organizacjami pozarządowymi 2015 Od zaufania do współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google