Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „System powszechnego dostępu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „System powszechnego dostępu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „System powszechnego dostępu do aktów prawnych i informacji o prawie” zaktualizowana prezentacja, publicznej prezentacja założeń Projektu przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

2 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Doświadczenie Wnioskodawcy Projekty zrealizowane przez Wnioskodawcę finansowane z funduszy Unii Europejskiej: –Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej, –Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej. Projekty zrealizowane przez Wnioskodawcę finansowane z środków własnych Rządowego Centrum Legislacji: –Oprogramowanie skorowidza aktów prawnych, –Serwis Rządowy Proces Legislacyjny, –Portal Użytecznej Informacji Prawnej (obecnie Publiczny Portal Informacji o Prawie), –System monitorowania wydawania tekstów jednolitych wraz z oprogramowaniem rozszerzającym.

3 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Geneza Projektu Przesłanka do realizacji Projektu: potrzeba przystosowania funkcjonującego systemu udostępniania aktów prawnych i informacji o prawie do wymagań zgłaszanych przez Interesariuszy. Zidentyfikowane problemy: P.2. Niezadowalająca jakość prezentacji informacji sektora publicznego, na którą składają się akty prawne i informacje o prawie. P.2. Niezadowalająca jakość prezentacji informacji sektora publicznego, na którą składają się akty prawne i informacje o prawie. P.3. Ograniczona funkcjonalność obecnych, publicznych systemów udostępniających akty prawne i informacje o prawie. P.3. Ograniczona funkcjonalność obecnych, publicznych systemów udostępniających akty prawne i informacje o prawie. P.4. Niedostosowanie systemów do możliwości współczesnych technologii. P.1. Niewystarczająca efektowność procesów udostępniania aktów prawnych i informacji o prawie obywatelom, przedsiębiorcom, organom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym.

4 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cele Projektu Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom Systemu powszechnego dostępu do aktów prawnych i informacji o prawie Stworzenie dla grup docelowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, portalu zapewniającego powszechny, bezpłatny i swobodny dostęp do aktów prawnych i informacji o prawie Zapewnienie swobodnego i szybszego dostępu do aktów prawnych na urządzeniach mobilnych Zapewnienie możliwości ponownego wykorzystania treści ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim dzięki wykorzystaniu XML Identyfikacja relacji między poszczególnymi aktami Poprawa jakości i podwyższenie poziomu dostępu do aktów prawnych i informacji o prawie wraz z możliwością ich ponownego wykorzystania Zapewnienie interoperacyjności z innymi platformami udostępniającymi akty prawne Zapewnienie elastyczności systemu w stosunku do przyszłych zastosowań

5 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Grupy docelowe Projektu System powszechnego dostępu do aktów prawnych i informacji o prawie System powszechnego dostępu do aktów prawnych i informacji o prawie Administracja publiczna Organizacje pozarządowe Przedsiębiorcy Studenci Obywatele

6 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mapa potrzeb grup docelowych Administracja publiczna Wyszukiwanie aktów prawnych i informacji o prawie związanych z: wykonywaniem obowiązków, przygotowywaniem decyzji administracyjnych oraz samych aktów prawnych, udzielaniem informacji petentom, wykonywania obowiązków i zadań określonych prawem. Studenci Wyszukiwanie aktów prawnych i informacji o prawie związanych z kierunkiem studiowania na potrzeby zajęć lub pisania prac dyplomowych, Dostęp do aktów prawnych z poziomu urządzeń mobilnych. Przedsiębiorcy Wyszukiwanie aktów prawnych i informacji o prawie związanych w szczególności z: prowadzeniem działalności gospodarczej, prawem pracy, prawem podatkowym i finansowym, dostęp do aktów prawnych z poziomu urządzeń mobilnych. Obywatele Wyszukiwanie aktów prawnych i informacji o prawie związanych codziennym życiem np. budową domu, zakupem mieszkania, pracą, rozwodem, Szybka identyfikacja powiązań pomiędzy aktami bez konieczności ponownego wyszukiwania, Dostęp do aktów prawnych z poziomu urządzeń mobilnych. Organizacje pozarządowe Wyszukiwanie aktów prawnych i informacji o prawie związanych z przedmiotem prowadzenia organizacji, Szybka identyfikacja powiązań pomiędzy aktami prawnymi, Wyszukiwanie kontekstowe.

7 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zasoby ISP objęte Projektem Akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw oraz w Monitorze Polskim

8 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Warianty realizacji 1.Wariant bezinwestycyjny – zaniechanie realizacji Projektu. 2.Warianty inwestycyjne: Podstawa zróżnicowania: Sposób dostarczenia bazy aktów prawnych 1.1 Wariant W.01: Zakup bazy aktów prawnych w formacie elektronicznym, od jednego z komercyjnych podmiotów udostępniających system informacji prawnej. 1.2 Wariant W.02: Opracowanie bazy aktów prawnych na podstawie zdigitalizowanych zasobów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, którymi obecnie dysponuje Wnioskodawca.

9 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Okres i koszt realizacji Okres realizacji Projektu: 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie, tj.: od 02.05.2016 r. do 30.04.2019 r. Wycena realizacji Projektu (wartości zaokrąglone):

10 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wskaźniki Wskaźniki rezultatu: Wskaźniki produktu: Lp.WskaźnikJednostka miaryDocelowa wartość wskaźnika 1.Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Szt.40 000 w ciągu roku od zakończenia realizacji Projektu 2.Liczba wygenerowanych kluczy APISzt.1 Lp.Miara produktuJednostka miaryDocelowa wartość wskaźnika 1.Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego Szt.1 2.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Szt.116 000 3.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego Szt.116 000 4.Liczba utworzonych APISzt.1 5.Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez APISzt.1

11 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wskaźniki Wskaźniki informacyjne*: * Wartości wskaźników informacyjnych Projektu zostaną jeszcze zweryfikowane przed zatwierdzeniem Studium Wykonalności Projektu. Lp.Miara produktuJednostka miaryDocelowa wartość wskaźnika 1.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznegoTB1 2.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego TB1

12 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Korzyści z realizacji Projektu Realizacja Projektu bezpośrednio zwiększy poziom dostępności aktów prawnych i informacji o prawie. Stanowi odpowiedź na potrzeby odbiorców projektu. Informacje sektora publicznego przeznaczone do ponownego ich udostępnienia w ramach Projektu, czyli akty prawne, teksty ujednolicone aktów prawnych oraz pozostałe informacje o prawie posiadają znaczny potencjał ich ponownego wykorzystania. Będą wykorzystywane między innymi na potrzeby: Załatwiania spraw urzędowych przez obywateli; Zwiększenia wiedzy obywateli przy realizacji transakcji gospodarczych w zakresie przysługujących im praw jako konsumentom; Rozpowszechnianie prawa pracy wśród pracowników; Ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zatrudniają prawników posiadających specjalistyczną wiedzę prawną.

13 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne zamówienia Wykonawca zewnętrzny Rozpoczęcie (kwartał) Zakończenie (kwartał) Kwota przewidziana Doradca II.2016III.2016 1 350 000,00 Wykonawca Systemu III.2016II.2017 6 600 000,00 Dostawca Bazy / Wykonanie Bazy IV.2016II.2017 7 000 000,00 Audytor ds. jakości IV.2016II.2017 200 000,00 Audytor użyteczności IV.2017II.2018 105 600,00 Audytor bezpieczeństwa I.2018II.2018 120 000,00 Wykonawca ds. działań promocyjnych III.2018IV.2018 1 170 000,00

14 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kryteria różnicujące sposób realizacji (1/2) Lp.KryteriumW.0.W.01.W.02.Uwagi 1.Funkcjonalność, w tym w szczególności: Wariant bezinwestycyjny zapewnia ograniczoną funkcjonalność Systemu. Każdy z wariantów inwestycyjnych zapewnia taką samą funkcjonalność Systemu powszechnego dostępu do aktów prawnych i informacji o prawie 1.1Rejestr aktów prawnych 1.2Rejestr Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 1.3Rejestr Upoważnień Ustawowych 1.4Wyszukiwarka semantyczna 1.5Drzewo kategorii 1.6Wyszukiwarka według sygnatury 1.7Baza dokumentów w formacie XML 1.8Określone relacje między dokumentami 1.9Określone metadane zapewniające możliwość szerokiego przeszukiwania bazy i korzystania z jej zasobów

15 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kryteria różnicujące sposób realizacji (2/2) Lp. KryteriumW.0.W.01.W.02.Uwagi 2.Sposób dostarczenia bazy aktów prawnych i informacji o prawie: Główne kryterium różnicujące warianty realizacji 2.1Gotowa baza i jej uzupełnianie przez pracowników RCL 2.2Zakup bazy od zewnętrznego Dostawcy 2.3Wykorzystanie zasobów RCL 3.Zakres aktów prawnych: - 3.1Od 1918 4.Zakres bezpłatnego udostępniania: Niezależnie od wybranego inwestycyjnego wariantu realizacji wszystkie akty prawne i informacje o prawie, czyli wszystkie informacje sektora publicznego udostępniane w Projekcie, będą dostępne bezpłatnie dla grup docelowych 4.1Wszystkie akty prawne i informacje o prawie 5.Wsparcie Wykonawcy Systemu przy aktualizacji bazy aktów prawnych i informacji o prawie - 6.Całość nakładów [w tys. PLN]018 900 00021 900 000Wartości zaktualizowane po wnioskach z prezentacji publicznej 7.Czas realizacji wynoszący 36 miesięcy Wszystkie warianty realizacyjne są możliwe do realizacji w ciągu 36 miesięcy

16 Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zapraszamy do dyskusji


Pobierz ppt "Projekt ubiegający się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „System powszechnego dostępu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google