Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zidentyfikowane problemy brak usług publicznych online, brak zintegrowanego programu do elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji danych, bazy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zidentyfikowane problemy brak usług publicznych online, brak zintegrowanego programu do elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji danych, bazy."— Zapis prezentacji:

1

2 Zidentyfikowane problemy brak usług publicznych online, brak zintegrowanego programu do elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji danych, bazy danych nie skorelowane ze sobą, częste pomyłki,

3 Zidentyfikowane problemy cd. brak świadomości o korzyściach używania Internetu w życiu codziennym, ograniczony, przez niskie dochody, dostęp do Internetu. długi proces załatwiania spraw, brak możliwości zorientowania się na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa,

4 Cel główny Głównym celem projektu jest wykorzystanie nowych technologii informacyjnych dla usprawnienia obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krasnystaw i jednocześnie ułatwienie im dostępu do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

5 Cele szczegółowe rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (e-administracja), rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, wyrównanie dysproporcji w dostępie i wykorzystaniu Internetu oraz technologii IT dla realizacji usług publicznych, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym poprzez ułatwienie dostępu do Internetu i innych technologii informacyjnych,

6 Cele szczegółowe cd. zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla całej społeczności, przygotowanie jednostek administracji samorządowej do elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów, poprawa efektywności pracy administracji poprzez wykorzystanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (e-administracja), rozwój e usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli.

7 ZADANIA 1.Przebudowa sieci logiczno – elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw

8 ZADANIA 2.Stworzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Miasta Dostawa licencji Instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dostawa sprzętu z oprogramowaniem Cyfrowy Urząd

9 INFOMAT

10 ZADANIA 3.Utworzenie Telecentrum w Strażnicy OSP Zastawie OSP Zastawie UM

11 ZADANIA 4.Budowa sieci radiowej i podłączenie do Internetu 17 jednostek realizujących zadania publiczne w Mieście Krasnystaw OSP Zastawie Przedszkola Krasnostawski Dom Kultury Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zespoły Szkół Biblioteka Miejska Centrum Rehabilitacji Żłobek

12 Strażnica OSP Zastawie Zespół Szkół Nr 5 Przedszkole Nr 6 Żłobek Zespół Szkół Nr 1 Biblioteka Przedszkole Nr 8 TBS MOSiR PGK Centrum Rehabilitacji Przedszkole Nr 1 KDK Zespół Szkół Nr 5 Przedszkole Nr 5 Przedszkole Nr 4 UM Lokalizacja jednostek realizujących zadania publiczne Miasta

13 Całkowita wartość projektu: 513 883,93 PLN 75% tj. 385 412,94 PLN – współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004 - 2006 19,99% tj. 102 699,99 PLN – środki własne Urzędu Miasta Krasnystaw 5,01% tj. 25 771,00 PLN – budżet Państwa

14 Beneficjenci, grupy docelowe Urząd Miasta Krasnystaw 16 jednostek organizacyjnych realizujących zadania publiczne Miasta Cała społeczność lokalna – mieszkańcy Krasnegostawu - przedsiębiorcy - osoby starsze - osoby niepełnosprawne

15 Korzyści z realizacji projektu Usprawnienie oraz zwiększenie wydajności pracy Urzędu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych Ograniczenie kosztów działania urzędu wynikające z oszczędności czasowych, kosztowych i materiałowych Podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Zwiększenie zadowolenia obywateli i przedsiębiorców z kontaktu z Urzędem Zwiększenie bezpieczeństwa obiegu, przetwarzania i przechowywania dokumentów i danych

16 Korzyści z realizacji projektu cd. Przeciwdziałanie procesowi wykluczenia cyfrowego poprzez rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej Zapewnienie mieszkańcom powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Intenetu Stworzenie warunków dla rozwoju oraz powstawania nowych firm i miejsc pracy w oparciu o technologie teleinformatyczne Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Krasnystaw poprzez poprawę obsługi administracyjnej

17 Urząd Miasta Krasnystaw Plac 3 Maja 29 22-300 Krasnystaw Tel. 082 576 21 57 Fax 082 576 23 77


Pobierz ppt "Zidentyfikowane problemy brak usług publicznych online, brak zintegrowanego programu do elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji danych, bazy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google