Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

2 Projekt Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  Konkurs RPOWKP 31/IV/4.2/2010  Oś priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności  Umowa - nr WPW.I.3043-4-4-456/2010 z dnia 22 września 2010 roku o dofinansowanie projektu

3 Cel nadrzędny projektu Zwiększenie dostępności i jakości usług dostarczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych Cel ten jest spójny z działaniem 4.2 (Rozwój usług i aplikacji dla ludności) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, którego założeniem jest stosowanie w usługach publicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

4 Cele ogólne projektu  Dostosowanie rozwiązań dostępu do informacji on-line wymaganych przez aktualne normy prawne  Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w systemach informacyjnych WIOŚ  Unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej WIOŚ Ponadto:  Zwiększenie możliwości wprowadzania informacji do rozbudowanych serwisów internetowych WIOŚ przez pracowników wnioskodawcy  Wprowadzenie informatycznych technologii mobilnych do zadań administracji publicznej  Zwiększenie dostępu do informacji gromadzonych przez pracowników WIOŚ z zakresu ochrony środowiska  Poprawa dostępu on-line do informacji gromadzonych przez WIOŚ w tym w BIP  Poprawa jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

5 Beneficjent Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko- pomorskiego.

6 Beneficjent

7 Wartość Projektu 100% - Wartość całkowita projektu kwota dofinansowania 523 845,37 zł w tym: 75% - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego 392 884,03 zł 25% - Środki budżetu państwa 130 961,34 zł

8 Zakres rzeczowy projektu Modernizacja serwerowni, w tym : Prace adaptacyjne pomieszczenia Dostawa i zainstalowanie systemu kontroli Dostawa i zainstalowanie serwerów Dostawa i zainstalowanie serwera do bieżącej archiwizacji danych pomiarowych z sieci monitoringu

9 Zakres rzeczowy projektu Modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ Dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym dla uprawnionych pracowników, do wprowadzania danych do systemu BIP Dostawa sprzętu dla pracowników terenowych do zbierania danych do BIP

10 Zakres rzeczowy projektu Modernizacja systemu on-line i Geoprzestrzennej Bazy Zanieczyszczeń Środowiska  Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do obsługi bieżącej systemu monitoringu powietrza do opracowywania i prezentacji danych zebranych ze stacji  Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ  Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS

11 Promocja projektu  zorganizowanie konferencji promującej projekt  zakup gadżetów promujących projekt  wydawnictwa (broszury, foldery, ulotki, druki okolicznościowe, wizytówki, etykiety samoprzylepne, materiały drukowane) i ich upowszechnienie  zakup tablic informacyjnych  utworzenie podstrony internetowej informującej o projekcie

12 Wskaźniki produktu  Usługi teleinformatyczne uruchomione dla obywateli 1 szt.  Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych 3 szt.  Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line 8 szt.  Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja 3 szt.  Ilość zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 42 szt.  Liczba uruchomionych portali 3 szt.  Liczba pracowników przeszkolona w zakresie obsługi systemów 42 szt.  Liczba uruchomionych serwerów 3 szt.  Liczba uruchomionych aplikacji 3 szt.  Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych 1 szt.  Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji 1 szt.

13 Etapy realizacji projektu Złożenie wniosku 12.03.2010 r.

14 Etapy realizacji projektu Ocena formalna 05.05.2010 r. Ocena merytoryczna 9.08.2010 r.

15 Etapy realizacji projektu Podpisanie umowy 22.09.2010 r.

16 Etapy realizacji projektu  Zakończenia rzeczowego realizacji Projektu listopad 2011 r.  Zakończenia finansowe realizacji Projektu grudzień 2011 r.  Rozliczenie Projektu - ostatni wniosek o płatność styczeń 2012 r.

17 Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony dla zadań  Prace adaptacyjne pomieszczenia serwerowni wraz z dostawą i zainstalowaniem systemu kontroli.  Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, serwerów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi.  Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS.  Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadań, których wartość nie przekracza 14 tys. euro.

18 Tablica projektu


Pobierz ppt "RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google