Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

2 Projekt Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Konkurs RPOWKP 31/IV/4.2/2010 Oś priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności  Umowa - nr WPW.I /2010 z dnia 22 września 2010 roku o dofinansowanie projektu

3 Cel nadrzędny projektu
Zwiększenie dostępności i jakości usług dostarczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych Cel ten jest spójny z działaniem 4.2 (Rozwój usług i aplikacji dla ludności) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, którego założeniem jest stosowanie w usługach publicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

4 Cele ogólne projektu Dostosowanie rozwiązań dostępu do informacji on-line wymaganych przez aktualne normy prawne Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w systemach informacyjnych WIOŚ Unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej WIOŚ Ponadto: Zwiększenie możliwości wprowadzania informacji do rozbudowanych serwisów internetowych WIOŚ przez pracowników wnioskodawcy Wprowadzenie informatycznych technologii mobilnych do zadań administracji publicznej Zwiększenie dostępu do informacji gromadzonych przez pracowników WIOŚ z zakresu ochrony środowiska Poprawa dostępu on-line do informacji gromadzonych przez WIOŚ w tym w BIP Poprawa jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

5 Beneficjent Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

6 Beneficjent

7 Wartość Projektu 100% - Wartość całkowita projektu
kwota dofinansowania ,37 zł w tym: 75% - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego ,03 zł 25% - Środki budżetu państwa ,34 zł

8 Zakres rzeczowy projektu
Modernizacja serwerowni, w tym: Prace adaptacyjne pomieszczenia Dostawa i zainstalowanie systemu kontroli Dostawa i zainstalowanie serwerów Dostawa i zainstalowanie serwera do bieżącej archiwizacji danych pomiarowych z sieci monitoringu

9 Zakres rzeczowy projektu
Modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ Dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym dla uprawnionych pracowników, do wprowadzania danych do systemu BIP Dostawa sprzętu dla pracowników terenowych do zbierania danych do BIP

10 Zakres rzeczowy projektu
Modernizacja systemu on-line i Geoprzestrzennej Bazy Zanieczyszczeń Środowiska Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do obsługi bieżącej systemu monitoringu powietrza do opracowywania i prezentacji danych zebranych ze stacji Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS 

11 Promocja projektu zorganizowanie konferencji promującej projekt
zakup gadżetów promujących projekt wydawnictwa (broszury, foldery, ulotki, druki okolicznościowe, wizytówki, etykiety samoprzylepne, materiały drukowane) i ich upowszechnienie zakup tablic informacyjnych utworzenie podstrony internetowej informującej o projekcie

12 Wskaźniki produktu Usługi teleinformatyczne uruchomione dla obywateli szt. Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych 3 szt. Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line szt. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja szt. Ilość zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem szt. Liczba uruchomionych portali szt. Liczba pracowników przeszkolona w zakresie obsługi systemów szt. Liczba uruchomionych serwerów szt. Liczba uruchomionych aplikacji szt. Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych szt. Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji szt.

13 Etapy realizacji projektu
Złożenie wniosku r.

14 Etapy realizacji projektu
Ocena formalna r. Ocena merytoryczna r.

15 Etapy realizacji projektu
Podpisanie umowy r.

16 Etapy realizacji projektu
Zakończenia rzeczowego realizacji Projektu listopad 2011 r. Zakończenia finansowe realizacji Projektu grudzień 2011 r. Rozliczenie Projektu - ostatni wniosek o płatność styczeń 2012 r.

17 Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony dla zadań
Prace adaptacyjne pomieszczenia serwerowni wraz z dostawą i zainstalowaniem systemu kontroli. Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, serwerów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi. Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS. Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadań, których wartość nie przekracza 14 tys. euro.

18 Tablica projektu


Pobierz ppt "RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google