Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

2 Projekt Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  Konkurs RPOWKP 31/IV/4.2/2010  Oś priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności  Umowa - nr WPW.I /2010 z dnia 22 września 2010 roku o dofinansowanie projektu

3 Cel nadrzędny projektu Zwiększenie dostępności i jakości usług dostarczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych Cel ten jest spójny z działaniem 4.2 (Rozwój usług i aplikacji dla ludności) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, którego założeniem jest stosowanie w usługach publicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

4 Cele ogólne projektu  Dostosowanie rozwiązań dostępu do informacji on-line wymaganych przez aktualne normy prawne  Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w systemach informacyjnych WIOŚ  Unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej WIOŚ Ponadto:  Zwiększenie możliwości wprowadzania informacji do rozbudowanych serwisów internetowych WIOŚ przez pracowników wnioskodawcy  Wprowadzenie informatycznych technologii mobilnych do zadań administracji publicznej  Zwiększenie dostępu do informacji gromadzonych przez pracowników WIOŚ z zakresu ochrony środowiska  Poprawa dostępu on-line do informacji gromadzonych przez WIOŚ w tym w BIP  Poprawa jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

5 Beneficjent Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawsko- pomorskiego.

6 Beneficjent

7 Wartość Projektu 100% - Wartość całkowita projektu kwota dofinansowania ,37 zł w tym: 75% - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego ,03 zł 25% - Środki budżetu państwa ,34 zł

8 Zakres rzeczowy projektu Modernizacja serwerowni, w tym : Prace adaptacyjne pomieszczenia Dostawa i zainstalowanie systemu kontroli Dostawa i zainstalowanie serwerów Dostawa i zainstalowanie serwera do bieżącej archiwizacji danych pomiarowych z sieci monitoringu

9 Zakres rzeczowy projektu Modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ Dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym dla uprawnionych pracowników, do wprowadzania danych do systemu BIP Dostawa sprzętu dla pracowników terenowych do zbierania danych do BIP

10 Zakres rzeczowy projektu Modernizacja systemu on-line i Geoprzestrzennej Bazy Zanieczyszczeń Środowiska  Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do obsługi bieżącej systemu monitoringu powietrza do opracowywania i prezentacji danych zebranych ze stacji  Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ  Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS

11 Promocja projektu  zorganizowanie konferencji promującej projekt  zakup gadżetów promujących projekt  wydawnictwa (broszury, foldery, ulotki, druki okolicznościowe, wizytówki, etykiety samoprzylepne, materiały drukowane) i ich upowszechnienie  zakup tablic informacyjnych  utworzenie podstrony internetowej informującej o projekcie

12 Wskaźniki produktu  Usługi teleinformatyczne uruchomione dla obywateli 1 szt.  Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych 3 szt.  Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line 8 szt.  Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja 3 szt.  Ilość zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 42 szt.  Liczba uruchomionych portali 3 szt.  Liczba pracowników przeszkolona w zakresie obsługi systemów 42 szt.  Liczba uruchomionych serwerów 3 szt.  Liczba uruchomionych aplikacji 3 szt.  Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych 1 szt.  Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji 1 szt.

13 Etapy realizacji projektu Złożenie wniosku r.

14 Etapy realizacji projektu Ocena formalna r. Ocena merytoryczna r.

15 Etapy realizacji projektu Podpisanie umowy r.

16 Etapy realizacji projektu  Zakończenia rzeczowego realizacji Projektu listopad 2011 r.  Zakończenia finansowe realizacji Projektu grudzień 2011 r.  Rozliczenie Projektu - ostatni wniosek o płatność styczeń 2012 r.

17 Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony dla zadań  Prace adaptacyjne pomieszczenia serwerowni wraz z dostawą i zainstalowaniem systemu kontroli.  Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, serwerów z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi.  Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej zanieczyszczeń środowiska typu GIS.  Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP oraz zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadań, których wartość nie przekracza 14 tys. euro.

18 Tablica projektu


Pobierz ppt "RAPORT KOŃCOWY Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google