Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Monika Masklak, Agnieszka Słowik 1 PROCES PLANOWANIA KONTROLI AUTOMONITORINGOWYCH

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Proces planowania kontroli opartych na analizie badań AUTOMONITORINGOWCH przebiega w 2 etapach. 22 października 2013 r.2

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Etap I 22 października 2013 r.3

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Plan kontroli automonitoringowych obejmuje zakłady przesyłające do WIOŚ badania automonitoringowe emisji zanieczyszczeń do środowiska. Są to badania: wód, ścieków, powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego. 22 października 2013 r.4

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Etap II Wygenerowanie planu w rejestrze planów kontroli 22 października 2013 r.5

6 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Ilość zakładów w wygenerowanym planie kontroli automonitoringowych koreluje z ilością zakładów, które w rejestrze zakładów ISWK mają odznaczone, że przesyłają do WIOŚ dane automonitoringowe. 22 października 2013 r.6

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Inspektor na podstawie przesłanej do WIOŚ dokumentacji automonitoringowej wykonuje kontrolę i sporządza adnotację z czynności kontrolnych opartych na analizie badań automonitoringowych, m.in. w zakresie: czy dotrzymywane są dopuszczalne wielkości emisji, badania i pomiary zostały wykonane w pełnym zakresie oraz zgodnie z metodykami referencyjnymi, pomiary zostały wykonane terminowo, pobieranie próbek i badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium, wyniki badań lub pomiarów zostały przekazane terminowo do WIOŚ, sposób prezentacji badań jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 22 października 2013 r.7

8 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Problematyczne zagadnienia 22 października 2013 r.8

9 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 1.Czy na podstawie wyżej wymienionej adnotacji z badań automonitoringowych WIOŚ może wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary (np. „kary ściekowe”) i wydać decyzję administracyjną? Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686), z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół ( 2 egzemplarze, podpisane przez inspektora i kierownika jednostki kontrolowanej, który może wnieść do protokołu uwagi lub odmówić podpisania). Następnie zgodnie z art. 12 tejże ustawy, wojewódzki inspektor ochrony środowiska na podstawie ustaleń kontroli może wydać decyzję administracyjną. 22 października 2013 r.9

10 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 2. Brak możliwości imiennego przypisania poszczególnych kontroli automonitoringowych konkretnym inspektorom. 3. Kontrole planowe automonitoringowe nie są wliczane do czasu pracy inspektorów w systemie ISWK. 4. Obecnie, nie ma możliwości wyboru czy zakład znajdzie się w rocznym planie kontroli opartej na analizie badań automonitoringowych, czy w rocznym planie kontroli z wyjazdem w teren. Jeżeli inspektor uzna, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli zakładu w terenie powinna być możliwość niegenerowania tego zakładu w planie kontroli automonitoringowych (możliwość wyboru). 22 października 2013 r.10

11 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Dodatkowa uwaga: Aktualnie, w systemie ISWK brak jest możliwości zaplanowania kontroli opartych o dokumentację wpływającą corocznie w zakresie: sprawozdań PRTR, sprawozdań wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 22 października 2013 r.11

12 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Dziękujemy za uwagę 22 października 2013 r.12


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google