Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (tzw. grupa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (tzw. grupa."— Zapis prezentacji:

1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (tzw. grupa I)

2 Zapytanie o zakres raportu Załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) inwestor może zwrócić się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta z zapytaniem o określenie zakresu raportu. Zapytanie obowiązkowe tylko jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać transgraniczne Opiniowanie zakresu raportu Wójt, burmistrz, prezydent miasta zwraca się o opinię co do zakresu raportu Organ wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu (30 dni) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji, załączając raport w zakresie określonym w ustawie (art. 52 Poś) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (14 dni ) Marszałek województwa (14 dni) Określenie zakresu raportu Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Marszałek województwa (60 dni) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (60 dni ) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

3 Procedura oceny oddziaływania na środowisko dróg i linii kolejowych, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne

4 Zapytanie o zakres raportu Załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) inwestor może zwrócić się do wojewody z zapytaniem o określenie zakresu raportu. Zapytanie obowiązkowe tylko jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać transgraniczne Opiniowanie zakresu raportu Wojewoda zwraca się o opinię co do zakresu raportu Organ wydaje postanowienie w którym określa zakres raportu (30 dni) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji, załączając raport w zakresie określonym w ustawie (art. 52 Poś) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (14 dni ) Minister Środowiska (14 dni) Określenie zakresu raportu Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Minister Środowiska (60 dni) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (60 dni ) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

5 Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne (tzw. grupa II)

6 Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) Organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu Starosta (14 dni) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (14 dni) Postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres(30 dni) Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu(30 dni) Kwalifikacja przedsięwzięcia do sporządzenia raportu Inwestor dołącza do wniosku, raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Organ występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Starosta (60 dni) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (60 dni) Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Starosta (60 dni) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (60 dni ) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Organ prowadzący postępowanie rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia i wydaje decyzję

7 Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne, które mogą oddziaływać na obszar Natura 2000

8 Zapytanie o zakres raportu Załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) inwestor może zwrócić się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta z zapytaniem o określenie zakresu raportu. Zapytanie obowiązkowe tylko jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać transgraniczne Opiniowanie zakresu raportu Wójt, burmistrz, prezydent miasta zwraca się o opinię co do zakresu raportu Organ wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu (30 dni) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji, załączając raport w zakresie określonym w ustawie (art. 52 Poś) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (14 dni ) Marszałek Województwa (14 dni) Określenie zakresu raportu Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda (60 dni) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (60 dni ) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

9 Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne, które mogą oddziaływać na obszar Natura 2000

10 Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) Organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu Wojewoda (14 dni) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (14 dni) Postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres (30 dni) Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu (30 dni) Kwalifikacja przedsięwzięcia do sporządzenia raportu Inwestor dołącza do wniosku, raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Organ występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda (60 dni) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (60 dni) Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda (60 dni) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (60 dni ) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Organ prowadzący postępowanie, rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia i wydaje decyzję

11 Wydawanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (tzw. grupa III)

12 Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) Organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu Wojewoda W przypadku wydania opinii o braku konieczności sporządzenia raportu (14 dni) jednocześnie uzgadnia (60 dni) środowiskowe uwarunkowania Postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres (30 dni) Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu (30 dni) Kwalifikacja przedsięwzięcia do sporządzenia raportu Inwestor dołącza do wniosku, raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda (60 dni) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Organ prowadzący postępowanie, rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie i wydaje decyzję Inwestor występuje do starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę W związku z możliwością znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, starosta zasięga opinii wojewody; wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13 Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (tzw. grupa III)

14 Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) Organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu Wojewoda W przypadku wydania opinii o braku konieczności sporządzenia raportu (14 dni) jednocześnie uzgadnia środowiskowe (60 dni) uwarunkowania Postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres (30 dni) Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu (30 dni) Kwalifikacja przedsięwzięcia do sporządzenia raportu Inwestor dołącza do wniosku, raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji Organ prowadzący postępowanie, rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie i wydaje decyzję


Pobierz ppt "Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (tzw. grupa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google