Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumenty przewozowe Maciej Czerniakowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumenty przewozowe Maciej Czerniakowski."— Zapis prezentacji:

1 Dokumenty przewozowe Maciej Czerniakowski

2 W transporcie samochodowym – międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR
W transporcie kolejowym – międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM lub SMGS W transporcie morskim – konosament (Bill of Lading) lub morski list przewozowy (Sea Waybill) W transporcie lotniczym – międzynarodowy lotniczy list przewozowy AWB (Air Waybill), MAWB (Master Air Waybill) lub HAWB (House Air Waybill) W transporcie kombinowanym – konosament FIATA (FBL – Fiata Multimodal Transport Bill of Lading), niezbywalny multimodalny list przewozowy FIATA (FWB – Non-negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill) Rodzaje:

3 Podstawą samochodowego międzynarodowego listu przewozowego CMR jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego z roku. Dokument jest dowodem zawarcia umowy o przewóz. Potwierdza przyjęcie przesyłki na określonych warunkach i zobowiązuje przewoźnika do dostarczenia jej wyznaczonemu odbiorcy w określonym kraju (miejscowości) CMR to dokument: Imienny (jest wystawiony na konkretną osobę), Nieprzenośny (tzn. nie można przekazać do niego praw w drodze indosu lub cesji) CMR

4 Indos (ang. Endorsement) - inaczej zwane żyro lub indosament zgodnie z kodeksem cywilnym jest to pisemne przeniesienie wszelkich praw płynących z weksla, czeku oraz niektórych rodzajów zbywalnych papierów wartościowych przez jego posiadacza, czyli indosanta, na inną osobę zwaną indosatariuszem.  Cesja (cesja należności - Assignment of receivables) - w prawie cywilnym mianem cesji określa się instytucję przelewu wierzytelności. Jest to przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami. Indos/cesja


Pobierz ppt "Dokumenty przewozowe Maciej Czerniakowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google