Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrót bezgotówkowy – obrót wekslowy (weksel własny). mapa Europy mapa Wysp Kanaryjskich płatność za transakcje w gospodarce polskiej formy obrotu bezgotówkowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrót bezgotówkowy – obrót wekslowy (weksel własny). mapa Europy mapa Wysp Kanaryjskich płatność za transakcje w gospodarce polskiej formy obrotu bezgotówkowego."— Zapis prezentacji:

1

2 Obrót bezgotówkowy – obrót wekslowy (weksel własny). mapa Europy mapa Wysp Kanaryjskich płatność za transakcje w gospodarce polskiej formy obrotu bezgotówkowego pojęcie weksla funkcje weksla suma wekslowa zadanie rozwiązanie obieg weksla aneks test scenariusz

3 Jedziemy na wycieczkę !!!

4 Mapa Wysp Kanaryjskich Biuro Podróży Fantazja dla pracowników firmy Zorza (6 osób), w ramach promocji organizuje wycieczkę na jedną z Wysp Kanaryjskich. Cena wycieczki (atrakcyjna) 1.200 zł od osoby za 7 dni pobytu.

5 Płatność za transakcje w gospodarce polskiej GOTÓWKA Ograniczenie wartości transakcji do 3.000 euro lub do 1.000 euro gdy suma wartości transakcji w poprzednim miesiącu przekroczyła 10.000 euro BEZGOTÓWKOWO obowiązkowo, gdy wartość transakcji przewyższa kwotę 3.000 euro

6 FORMY OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO Polecenie przelewu firma Zorza zleca bankowi, w którym ma swoje konto, aby przelał kwotę transakcji na konto biura podróży czek rozrachunkowy wystawca czeku (firma Zorza) poleca bankowi aby kwotę transakcji przelał z jego rachunku na rachunek odbiorcy czeku – biura podróży akredytywa na rachunku firmy Zorza zostaje wydzielona kwota transakcji do zapłaty dla biura podróży polecenie zapłaty biuro podróży zleca bankowi, aby pobrał kwotę transakcji z konta firmy Zorza i przelał na konto biura weksel

7 WEKSEL Jest on sporządzonym w przewidzianej przez prawo formie dokumentem, zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie (biuru podróży), w ustalonym terminie i miejscu, przez wystawcę (firmę Zorza) lub osobę przez niego wskazaną, określonej sumy pieniężnej.

8 Funkcje weksli: Płatnicza (wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów lub usług) Kredytowa (pozwala na odroczenie w czasie realizacji zobowiązania płatniczego) Gwarancyjna (zabezpiecza zapłatę kwoty podanej na wekslu przez wszystkie osoby w nim podpisane) Obiegowa (jest uproszczonym sposobem przenoszenia praw z weksla z jednego podmiotu na drugi).

9 OBLICZANIE SUMY WEKSLOWEJ W – suma weksla N – należność wynikająca z transakcji p – stopa odsetkowa (dyskontowa) t – liczba dni do daty płatności weksla

10 ZADANIE Firma Zorza wybrała weksel jako formę płatności za transakcję dla Biura Podróży Fantazja. Weksel wystawiono 10 stycznia 2001 roku z terminem wykupu-realizacji weksla 26 lutego 2001roku. Stopa odsetek dyskontowych w 2001 roku wynosiła 21%. Ustal kwotę sumy wekslowej.Ile dodatkowo firma Zorza zapłaci w terminie wykupu weksla, czyli 26 lutego 2001 roku? odpowiedzi

11 Rozwiązanie Ustalenie kwoty sumy wekslowej: Ponieważ zapłata za transakcję jest przesunięta w czasie, to płatność w określonym w wekslu dniu wymagać będzie od firmy Zorza uiszczenia kwoty określonej sumą wekslową w wysokości 7.399,99 zł. Firma Zorza zapłaci dodatkowo w terminie wykupu weksla, czyli 26 lutego 2001 roku 199,79 zł.

12 OBIEG WEKSLAWEKSLA FIRMA ZORZA BIURO PODRÓŻY FANTAZJA FIRMA GRACJA indos Regulacja zobowiązań

13 FIRMA ZORZAZORZA Wystawca weksla = trasant Główny dłużnik = trasat

14 BIURO PODRÓŻY FantazjaFantazja Otrzymuje weksel jako płatność od firmy Zorza = remitent Przekazuje weksel Gracji – dokonuje indosu = indosant

15 FIRMA GRACJAGRACJA Otrzymuje weksel jako płatność za transakcję od Fantazji = indosatariusz = nowy remitent

16 Opracowała: Ewa Stejnborn Zakończenie pokazu.

17 Wszystko o wekslach i obrocie nimi we wszystkich aspektach działalności gospodarczej znajdziesz na stronie internetowej http://www.weksel.pl Aneks powrót


Pobierz ppt "Obrót bezgotówkowy – obrót wekslowy (weksel własny). mapa Europy mapa Wysp Kanaryjskich płatność za transakcje w gospodarce polskiej formy obrotu bezgotówkowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google