Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kredytami i należnościami Praktyka transakcji transgranicznych w UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kredytami i należnościami Praktyka transakcji transgranicznych w UE."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kredytami i należnościami Praktyka transakcji transgranicznych w UE

2 Wprowadzenie 2 Unia Europejska (UE) jest jednym z największych rynków na całym świecie, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą znaleźć wiele możliwości. Jednakże, z różnych powodów, małe firmy czasami nie radzą sobie w operacjach transgranicznych. Jedną z największych przeszkód dla wielu przedsiębiorców jest brak wiedzy, czy klient w innym państwie członkowskim UE będzie płacić rachunki na czas, jak najlepiej postępować w przypadku, gdy to nastąpi oraz konsekwencje nieotrzymywania należnych płatności.

3 Cele. poprzez opisanie środków, jakie przedsiębiorca może podjąć od momentu złożenia oferty cenowej do momentu odzyskania niezapłaconych kwot poprzez opisanie środków dostępnych przedsiębiorcy, kiedy już dojdzie do powstania złych długów. Wspieranie MŚP i przyszłych i/lub młodych przedsiębiorców w zarządzaniu kredytami oraz ewentualne egzekwowanie roszczeń transgranicznych 3

4 A.Potwierdzenie zamówienia B. Dowód dostawy 3. Inne dokumenty umowne 4

5 A.Potwierdzenie zamówienia B. Dowód dostawy 3. Inne dokumenty umowne 5

6 A.Potwierdzenie zamówienia Zwykle nie jest to obowiązkowa, lecz pomocna Dyrektywa w sprawie umów zawieranych na odległość - konsument musi otrzymać potwierdzenie w formie pisemnej tożsamość dostawcy; główne właściwości towarów lub usług; cena ze wszystkimi podatkami; koszty przesyłki; uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania; istnienie prawa odstawienia + warunki; okres, w którym oferta / cena pozostają wiążące; miejsce prowadzenia działalności dostawcy (na potrzeby reklamacji); informacje na temat usług posprzedażowych / gwarancji; wniosek o anulowanie, jeżeli czas umowy jest nieokreślony lub przekracza 1 rok.

7 A.Potwierdzenie zamówienia B. Dowód dostawy 3. Inne dokumenty umowne 7

8 B. Dowód dostawy Dokument towarzyszący przesyłce towarów, zawierający opis i ilość dostarczonych towarów. Kopia dowodu dostawy podpisanego przez nabywcę zostanie zwrócona sprzedawcy jako dowód doręczenia. Bez szczególnego formalizmu. Zaleca się, aby był możliwie najbardziej konkretny (nazwa klienta i/lub odbiorcy, data dostawy, ilość i rodzaj dostarczonych towarów, itp.).

9 B. Dowód dostawy Międzynarodowy transport towarów na mocy Konwencji branży drogowej w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (Genewa 1956). List przewozowy Dokument stosowany w przewozach drogowych towarów, zawierający instrukcje podane do przewoźnika i stanowiący dowód umowy przewozu.

10 B. Dowód dostawy CMR określa podstawowe wymagania: - 3 egzemplarze; - Prawo nadawcy lub przewoźnika do wymagania oddzielnego listu przewozowego dla każdego użytego pojazdu lub dla każdego rodzaju lub partii towarów w przypadku, gdy dostarczane towary mają być załadowane na różne pojazdy, są innego rodzaju lub zostały podzielone na różne partie Bez określonego formatu, lecz z obowiązkowymi adnotacjami.


Pobierz ppt "Zarządzanie kredytami i należnościami Praktyka transakcji transgranicznych w UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google