Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewóz towarów w Unii Europejskiej Przewóz towarów w komunikacji międzynarodowej odbywa się na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewóz towarów w Unii Europejskiej Przewóz towarów w komunikacji międzynarodowej odbywa się na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu."— Zapis prezentacji:

1

2 Przewóz towarów w Unii Europejskiej Przewóz towarów w komunikacji międzynarodowej odbywa się na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR - International Consignment Not). Konwencja ta została sporządzona-podobnie jak wiele innych aktów prawnych w dziedzinie transportu-w Genewie w 1956r. Na przykład, Polska ratyfikowała konwencję CMR w 1962r.

3 W całej Europie przyjęto drukowanie oryginalnych listów przewozowych w następujących kolorach: pierwszy egzemplarz dla nadawcy w kolorze czerwonym; drugi egzemplarz dla odbiorcy w kolorze niebieskim; trzeci egzemplarz dla przewoźnika w kolorze zielonym ; Każdy komplet listu przewozowego zawiera również list przewozowy w kolorze białym, który nie jest oryginałem i przeznaczony jest wyłącznie do kontroli (np.taryfowej).

4 List przewozowy zawiera fizyczny spis inwentarza i jest wykorzystywany tylko w transporcie drogowym. List przewozowy zawiera zwykle adres sprzedawcy, adres docelowy, numery referencyjne odbiorcy i dostawcy (np. numer zamówienia czy kod kontraktu), rodzaj przewożonego towaru oraz ilość i cenę jednostkową. W niektórych przypadkach jest potwierdzony certyfikatem zgodności (certificate of confirmity), wystawionym przez wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę sprawdzającą/audytującą. List przewozowy stanowi niejednokrotnie podstawę dla służb celnych do kontroli i pobierania opłat od wartości przewożonego towaru. LIST PRZEWOZOWY - CMR Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/List_przewozowy"http://pl.wikipedia.org/wiki/List_przewozowy

5 1. List przewozowy powinien zawierać następujące dane : miejsce i datę jego wystawienia; nazwisko (nazwę) i adres nadawcy; nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika; miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania; nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy; powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie; ilość sztuk, ich cechy i numery; wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru; koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy); instrukcje niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych; oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) http://www.casus-transport.pl/doc/cmr.doc

6 2. W razie potrzeby list przewozowy powinien zawierać dodatkowo następujące dane : zakaz przeładunku; koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie; kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru; zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie; instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki; umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz; wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi. http://www.casus-transport.pl/doc/cmr.doc

7 1.wystawia się w trzech oryginalnych egzemplarzach, podpisanych przez nadawcę i przez przewoźnika. Podpisy te mogą być wydrukowane lub też zastąpione przez stemple nadawcy i przewoźnika, jeżeli pozwala na to ustawodawstwo kraju, w którym wystawiono list przewozowy. 1.pierwszy egzemplarz wręcza się nadawcy, drugi towarzyszy przesyłce, a trzeci zatrzymuje przewoźnik. List przewozowy

8 Jeżeli przeznaczony do przewozu towar ma być ładowany na różne pojazdy lub jeżeli chodzi o różne rodzaje towarów albo o oddzielne partie, nadawca lub przewoźnik ma prawo wymagać wystawienia tylu listów przewozowych, ile pojazdów należy użyć lub ile jest rodzajów bądź partii towarów. Inne postanowienia

9 Przykłady listów przewozowych można oglądać na kolejnym slajdzie oraz w załączonym pliku pdf

10


Pobierz ppt "Przewóz towarów w Unii Europejskiej Przewóz towarów w komunikacji międzynarodowej odbywa się na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google