Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład II Proces spedycyjny Etapy. 2 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład II Proces spedycyjny Etapy. 2 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład II Proces spedycyjny Etapy

2 2 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne

3 3 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy

4 4 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy Wtórnik listu przewozowego

5 5 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne List przewozowy Zaświadczenie spedytorskie zlecenia Dokumenty celneAwiza Rozliczenia finansowe

6 6 Przyjęcie zlecenia Analiza zlecenia Doradztwo

7 7 Par. 7 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS) Zlecenie powinno określać zakres zlecanej usługi, rodzaj i wła ś ciwości przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczbę, masę, wymiary, kubaturę, wszelkie inne dane oraz dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonywania zlecenia.

8 8 Zlecenie spedycyjne nie musi mie ć formy dokumentu, ale jeśli przekazywane jest tylko ustnie to spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki niewłaściwie przekazanego zlecenia

9 9 Zlecenie spedycyjne Zleceniodawca ponosi skutki niekompletnych lub niedokładnych danych wymienionych w zleceniu (Art. 8 OPWS).

10 10 Przyjęcie zlecenia

11 11 Przyjęcie zlecenia - efektywność Jakość usługi, koszty

12 12 Wybór sposobu przewozu Gałęzi transportu, Środka transportu Przewoźnika

13 13 Wybór środka transportu - kryteria Właściwości ładunku, Pora roku Nośność i ładowność pojazdu Nadwozie Ekonomiczne, techniczno - ruchowe

14 14 Wybór przewoźnika Odpowiedni tabor i personel Znajomość problematyki celnej Kontakt z przewoźnikiem Pakiet ubezpieczeń, termin płatności

15 15 Zlecenie przewozowe zlecenie standardowe - korzyści Uściślenie uzgodnień Ograniczenie marnotrawstwa czasu i pieniędzy Unikanie procesów sądowych

16 16 Zlecenie przewozowe Data załadunku i rozładunku, miejsce załadunku i rozładunku, Ładunek, jego właściwości Odprawa celna Środek transportu, ubezpieczenie, neutralność przewoźnika, fracht i inne koszty, płatność, postój Nieterminowość Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

17 17 Przygotowanie przesyłki do przewozu Przygotowanie ładunku, opakowanie, oznakowanie przesyłek, Złożenie w dogodnym miejscu, ułożenie w kolejności ładowania, Ważenie, kontrola jakościowa, Sporządzenie dokumentów Poinformowanie sprzedawcy o sposobie przygotowania do przewozu jeżeli importer ma gestię

18 18 Faza przyj ę cia przesyłki sprawdzenie stanu przesyłki sprawdzenie dokumentów

19 19 Organizacja procesu ł adunkowego koszty prze ł adunku szybkość przeładunku bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników przygotowanie środków transportu do przewozu ładunków o różnej podatności naturalnej.

20 20 Odpowiednie rozmieszczenie ładunku na ś rodku przewozowym właściwe wykorzystanie przestrzeni ładunkowej zapewnienie bezpieczeństwa ładunku zapewnienie bezpieczeństwa pojazdu

21 21 Odpowiedzialność spedytora za szkody - przykład spedytor nie odpowiada za zabezpieczenie ładunku w kontenerze oraz w oplombowanej cysternie.

22 22 Po załadunku - list przewozowy, wtórnik, zaświadczenie spedytorskie Nadawca Spedytor Przewoźnik

23 23 List przewozowy 1.Osoba nadawcy/załadowcy 2.Czas i miejsce załadunku towaru 3.Stan ilościowy i jakościowy towaru oraz jego opakowań 4.Trasa przewozu przesyłki 5.Przewoźnicy i rodzaje transportu uczestniczące w przewozie 6.Specjalne postanowienia ze strony nadawcy dotyczące przesyłki, trasy przewozu, przewoźnego, terminu przewozu 7.Miejsce dostarczenia towaru, jego stan ilościowy 8.Czas i miejsce rozładunku towaru, jego składowania w składzie celnym, magazynie celnym 9.Osoba odbiorcy towaru 10.Ocena stanu towaru dostarczonego przez odbiorcę.

24 24 Listy przewozowe transport kolejowy - CIM, SMGS; transport drogowy – CMR; transport lotniczy - AWB lub spedytorski lotniczy list przewozowy; żegluga śródlądowa - konosament żeglugi śródlądowej; transport morski - kwit sternika, konosament, morski list przewozowy; transport multimodalny - FIATA Multimodal Transport Bill of Lading lub zaświadczenie spedytorskie FCT lub FCR.

25 25 Rodzaj dokumentów transportowych musi być sprecyzowany w dokumentowych formach zapłaty. Jeśli brak takich uregulowań banki przyjmą zwyczajowe praktyki. Akceptowane przez nie będą dokumenty wystawione przez spedytorów działających w roli przewoźników/operatorów transportu multimodalnego lub agentów.

26 26 Dokumenty w procesie spedycyjnym

27 27 Znaczenie informacji w procesie spedycyjnym Przygotowanie się do zorganizowania procesu spedycyjnego Możliwość wyboru optymalnego wariantu Koordynacja elementów łańcucha transportowego Kontrola procesu Reagowanie na powstające nieprawidłowości

28 28 Znaczenie dokumentów w procesie spedycyjnym Informacja dla spedytora Potwierdzenie zawarcia umowy Realizacja kontraktu handlowego

29 29 Spedycja - dokumenty CMR/list krajowy COTIF/SMGS Morski list przewozowy Lotniczy list przewozowy

30 30 Spedycja – dokumenty Zlecenie spedycyjne CMR/list krajowy COTIF/SMGS Morski list przewozowy Lotniczy list przewozowy

31 31 Spedycja - dokumenty Dokumenty spedycyjne CMR/list krajowy COTIF/SMGS Morski list przewozowy Lotniczy list przewozowy

32 32 art. 794 § l Kodeksu cywilnego § 2 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (wyd. 1995) spedytorem jest ten, kto zawodowo, za wynagrodzeniem, we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z obsługą ładunku i jego przewozu.

33 33 Zakres działalności spedytora Dostarczenie towaru w sposób bezpieczny, w terminie wyznaczonym kontraktem handlowym Z zachowaniem wszystkich przepisów obowiązujących w kraju eksportera, kraju importera i w krajach tranzytowych, Spełnienie wymogów stawianych towarowi w związku z wyborem określonego środka transportu Przygotowanie dokumentacji transportowo- handlowej towarzyszącej towarowi oraz dokumentacji potrzebnej eksporterowi przy realizacji akredytywy lub przy płatności za towar.

34 34 Dokumenty spedytorskie 1) FIATA FBL - Negotiable FIATA Multimodal Transport Bili of Lading (zbywalny konosament multimodalny FIATA); 2) FIATA FCR - Forwarders Certificate of Receipt (spedytorski certyfikat przejęcia towaru); 3) FIATA FCT - Forwarders Certificate of Transport (spedytorski certyfikat transportowy); 4) AIR WAYBILL - konosament lotniczy rekomen­dowany przez FIATA; 5) NON - NEGOTIABLE FIATA Multimodal Trans­port Waybill (niezbywalny, multimodalny dokument transportowy); 6) FWR - FIATA Warehouse Receipt (kwit składowy FIATA); 7) FIATA SDT - FIATA Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods (deklaracja przewozu towarów niebezpiecznych FIATA); 8) FIATA SIC - FIATA Shippers Internationale Weight Certification (Międzynarodowy Certyfikat Wagi FIATA wystawiany przez załadowcę);

35 35 Zbywalny konosament multimodalny - FIATA FBL umożliwia spedytorowi występowanie w roli przewoźnika morskiego w przewozach z portu do portu oraz w roli operatora multimodalnego jest przyjmowany przez banki przy realizacji zapłaty za towar gwarantuje klientowi pokrycie ryzyk występujących w transporcie i przemieszczaniu towaru

36 36 Spedytorski certyfikat przyjęcia towaru - FIATA FCR -korzyści 1) sprzedający zainkasowanie należności za sprzedany towar niezwłocznie po przekazaniu towaru spedytorowi i uzyskaniu dokumentu FIATA FCR; 2) kupujący przejęcie towaru bez wskazania dalszego jego przeznaczenia

37 37 Spedytorski certyfikat przyjęcia towaru - FIATA FCR wystawiany przez spedytora dokument niezbywalny wystawiany jest jedynie w oryginale

38 38 Spedytorski certyfikat transportowy - FIATA FCT spedytor potwierdza, że określoną w dokumencie przesyłkę przyjął ze zobowiązaniem dostarczenia jej określonemu odbiorcy w określonym miejscu przeznaczenia, zgodnie z otrzymanymi od eksportera instrukcjami dokument zbywalny przydamy przy transporcie tzw. drobnicy zbiorowej

39 39 Spedytorski certyfikat transportowy - FIATA FCT - korzyści 1) dla eksportera - możliwość szybkiej, bo dokonywanej niezwłocznie po przejęciu przesyłki przez spedytora realizacji płatności za towar, pod warunkiem, że dokument ten został w warunkach płatności wymieniony; 2) dla importera możliwość zbywania FCT w drodze indosu, a więc swobodę w dysponowaniu zakupionym towarem, co poza konosamentami nie występuje w żadnym innym dokumencie przewozowym.

40 40 Konosament lotniczy FIATA - AIR WAYBILL

41 41 Niezbywalny multimodalny dokument transportowy FIATA - FWB jest dokumentem przewoźnika spedytor wystawiający FWB przejmuje obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika, stąd istnieje konieczność ubezpieczenia jego odpowiedzialności jako przewoźnika.

42 42 FIATA Warehouse Receipt (FWR) - kwit składowy FIATA

43 43 Warunki płatności w handlu zagranicznym

44 44 Inkaso dokumentowe Bank importera ImporterEksporter Bank eksportera Dokumenty

45 45 Inkaso dokumentowe Bank importera ImporterEksporter Bank eksportera Dokumenty

46 46 Inkaso dokumentowe Bank importera ImporterEksporter Bank eksportera Zawiadomienie o otrzymaniu dokumentów

47 47 Inkaso dokumentowe Bank importera ImporterEksporter Bank eksportera Zapłata Dokumenty

48 48 Akredytywa dokumentowa Bank importera ImporterEksporter Bank eksportera Zlecenie otwarcia akredytywy Zabezpieczenie finansowe

49 49 Akredytywa dokumentowa Bank importera ImporterEksporter Bank eksportera Dokumenty

50 50 Akredytywa dokumentowa Bank importera ImporterEksporter Bank eksportera Zapłata Dokumenty

51 51 Akredytywa dokumentowa Bank importera ImporterEksporter Bank eksportera Dokumenty


Pobierz ppt "1 Wykład II Proces spedycyjny Etapy. 2 Spedycja - informacje Zlecenie spedycyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google