Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy nr RPSW.10.01.00-26-0009/15-00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy nr RPSW.10.01.00-26-0009/15-00."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy nr RPSW.10.01.00-26-0009/15-00 zawartej w dniu 16.09.2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.mapadotacji.gov.pl

2 Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.09.2015 do 30.06.2016 roku. Koszt bezpośredni projektu wynosi 1 899 820 zł. Wkład Unii Europejskiej w projekt wynosi 1 614 847 zł. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 171 osób bezrobotnych (w tym 91 kobiet, 80 mężczyzn) powyżej 29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu dla których ustalono I lub II profil pomocy. Wśród ogółu uczestników projektu co najmniej: ‐ 19 osób stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia, ‐ 7 osób stanowić będą osoby niepełnosprawne, ‐ 64 osoby stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne, ‐ 52 osoby stanowić będą osoby z niskimi kwalifikacjami. Rekrutacja uczestników projektu realizowana jest przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.

3 Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 171 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim. W ramach projektu oferowane jest poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz następujące instrumenty rynku pracy: staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

4 Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (I)” uzyskać można w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na mocy umowy nr RPSW.10.01.00-26-0009/15-00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google