Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rozwój kwalifikacji drogą do samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych” Podsumowanie Konferencji Lublin dnia 22 października 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rozwój kwalifikacji drogą do samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych” Podsumowanie Konferencji Lublin dnia 22 października 2015."— Zapis prezentacji:

1 „Rozwój kwalifikacji drogą do samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych” Podsumowanie Konferencji Lublin dnia 22 października 2015

2 Samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych wymaga m.in..;  Określenia miejsca i roli profesjonalisty w systemie opieki zdrowotnej  Dobrego przygotowania zawodowego  Stałego doskonalenia przystosowującego zmiennych wymagań  wypracowania procedur postępowania i standardów  Kształtowania postawy samodzielności i odpowiedzialności

3 Zmiany w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych  Rozwój specjalizacji  Dostosowanie zakresu i rodzaju kształcenia do potrzeb planowanych świadczeń zdrowotnych  Kształcenie nowych umiejętności jak; badania fizykalne, kontynuowanie leczenia, ordynowanie leków i produktów medycznych

4 Zatem robimy wiele aby zapewnić warunki samodzielności zawodowej  Dlaczego pielęgniarki i położne ciągle nie są w praktyce traktowane na równi z innymi profesjonalistami?  Dlaczego często same siebie tak nie traktują ?

5 Przyczyn tego stanu jest wiele m.in.  mała liczbę zatrudnionych pielęgniarek i wynikający stąd brak czasu na odpowiednią realizację zadań,  słabe wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt do pielęgnacji,  niedobory umiejętności samodzielnego działania  brak motywacji do poszerzania zadań i wysiłku względu na niskie płace  brak zainteresowania ze strony przełożonych,  brak wiary we własne siły i niedocenianie swoich możliwości.

6 Nawet  W większych zakładach opieki zdrowotnej ciągle jeszcze trudno pielęgniarkom i położnych zdobyć i uzyskać pozycję samodzielnego profesjonalisty  Chociaż to właśnie w specjalistycznych zakładach jest najwięcej kadry o wysokich kwalifikacjach specjalistek

7 Na proces profesjonalizacji pielęgniarstwa mają wpływ czynniki skupione w kilku obszarach;  W funkcjonowaniu zespołów terapeutycznych  Kadrze kierowniczej  W systemie opieki zdrowotnej  W samych pielęgniarkach

8 Profesjonalizm w praktyce zależy od:  Miejsca pielęgniarek i położnych  w systemie świadczeń zdrowotnych  Postawach kadry kierowniczej  Pozycji pielęgniarek i położnych w zespołach  Motywacji, ambicji, samooceny, i odwagi

9 Pytania na przyszłość  Jakie działania trzeba jeszcze podjąć aby przekonać siebie i innych, że pielęgniarki i położne mają swoje miejsce w systemie opieki zdrowotnej?  Co zrobić żeby świadczenia zdrowotne realizowane przez nie były postrzegane jako ważne, profesjonalne działanie, pożądane i doceniane przez system, lekarzy i pacjentów ?

10 Konieczna jest profesjonalna promocja zawodów  skierowana do samych pielęgniarek aby uświadomić im ich potencjał i wzmocnić w nich poczucie wartości.  Powinno to być jedno z podstawowych zadań instytucji szkolących, a przede wszystkim samorządu pielęgniarek ołożnych, zarówno na szczeblu krajowych jak i izb okręgowych.

11  ‚Dopóki same nie zaakceptujemy siebie jako profesjonalistów, dopóty nie zaakceptują nas inni” (Pacuszka M.)

12 To nasze wspólne zadanie! „Samodzielności nie da się zadekretować trzeba ją wypracować w praktycznym działaniu” Prezes NIL- 1995

13 Dziękuję Państwu  Za przybycie i uwagę  Prelegentom za przygotowanie i przedstawienie prezentacji  Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za udzielenie patronatu  Komitetowi Organizacyjnemu za przygotowanie programu  Pracownikom Ośrodka Szkoleniowego NoVUN za ogrom prac

14 Do zobaczenia w Ośrodku Szkoleniowym NOVUM

15 Zapraszam państwa Kilkanaście minut relaksu z muzyką I skromny poczęstunek


Pobierz ppt "„Rozwój kwalifikacji drogą do samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych” Podsumowanie Konferencji Lublin dnia 22 października 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google