Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie Konferencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie Konferencji"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie Konferencji
„Rozwój kwalifikacji drogą do samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych” Podsumowanie Konferencji Lublin dnia 22 października 2015

2 Samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych wymaga m.in..;
Określenia miejsca i roli profesjonalisty w systemie opieki zdrowotnej Dobrego przygotowania zawodowego Stałego doskonalenia przystosowującego zmiennych wymagań wypracowania procedur postępowania i standardów Kształtowania postawy samodzielności i odpowiedzialności

3 Zmiany w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych
Rozwój specjalizacji Dostosowanie zakresu i rodzaju kształcenia do potrzeb planowanych świadczeń zdrowotnych Kształcenie nowych umiejętności jak; badania fizykalne , kontynuowanie leczenia, ordynowanie leków i produktów medycznych

4 Zatem robimy wiele aby zapewnić warunki samodzielności zawodowej
Dlaczego pielęgniarki i położne ciągle nie są w praktyce traktowane na równi z innymi profesjonalistami? Dlaczego często same siebie tak nie traktują ?

5 Przyczyn tego stanu jest wiele
m.in. mała liczbę zatrudnionych pielęgniarek i wynikający stąd brak czasu na odpowiednią realizację zadań, słabe wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt do pielęgnacji, niedobory umiejętności samodzielnego działania brak motywacji do poszerzania zadań i wysiłku względu na niskie płace brak zainteresowania ze strony przełożonych, brak wiary we własne siły i niedocenianie swoich możliwości.

6 Nawet W większych zakładach opieki zdrowotnej ciągle jeszcze trudno pielęgniarkom i położnych zdobyć i uzyskać pozycję samodzielnego profesjonalisty Chociaż to właśnie w specjalistycznych zakładach jest najwięcej kadry o wysokich kwalifikacjach specjalistek

7 Na proces profesjonalizacji pielęgniarstwa mają wpływ czynniki skupione w kilku obszarach;
W funkcjonowaniu zespołów terapeutycznych Kadrze kierowniczej W systemie opieki zdrowotnej W samych pielęgniarkach

8 Profesjonalizm w praktyce zależy od:
Miejsca pielęgniarek i położnych w systemie świadczeń zdrowotnych Postawach kadry kierowniczej Pozycji pielęgniarek i położnych w zespołach Motywacji, ambicji, samooceny, i odwagi

9 Pytania na przyszłość Jakie działania trzeba jeszcze podjąć aby przekonać siebie i innych , że pielęgniarki i położne mają swoje miejsce w systemie opieki zdrowotnej? Co zrobić żeby świadczenia zdrowotne realizowane przez nie były postrzegane jako ważne, profesjonalne działanie, pożądane i doceniane przez system, lekarzy i pacjentów ?

10 Konieczna jest profesjonalna promocja zawodów
skierowana do samych pielęgniarek aby uświadomić im ich potencjał i wzmocnić w nich poczucie wartości. Powinno to być jedno z podstawowych zadań instytucji szkolących , a przede wszystkim samorządu pielęgniarek ołożnych, zarówno na szczeblu krajowych jak i izb okręgowych.

11 ‚Dopóki same nie zaakceptujemy siebie jako profesjonalistów, dopóty nie zaakceptują nas inni”
(Pacuszka M.)

12 To nasze wspólne zadanie!
„Samodzielności nie da się zadekretować trzeba ją wypracować w praktycznym działaniu” Prezes NIL- 1995 To nasze wspólne zadanie!

13 Dziękuję Państwu Za przybycie i uwagę
Prelegentom za przygotowanie i przedstawienie prezentacji Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za udzielenie patronatu Komitetowi Organizacyjnemu za przygotowanie programu Pracownikom Ośrodka Szkoleniowego NoVUN za ogrom prac

14 Do zobaczenia w Ośrodku Szkoleniowym NOVUM

15 Zapraszam państwa I skromny poczęstunek Kilkanaście minut relaksu
z muzyką I skromny poczęstunek


Pobierz ppt "Podsumowanie Konferencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google