Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Romuald Krajewski Czy można zapewnić odpowiednią jakość opieki specjalistycznej w całej Europie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Romuald Krajewski Czy można zapewnić odpowiednią jakość opieki specjalistycznej w całej Europie?"— Zapis prezentacji:

1 Romuald Krajewski Czy można zapewnić odpowiednią jakość opieki specjalistycznej w całej Europie?

2 Zagadnienia Specjaliści czy lekarze ogólni? Być specjalistą - marzenie czy utrapienie? Czy można zapewnić odpowiednią jakość opieki specjalistycznej w całej Europie? Europejska Unia Lekarzy Specjalistów Jakość specjalistycznej opieki medycznej

3 Marzenie czy utrapienie? Ponad 80% chorych potrzebuje opieki na poziomie podstawowym lub ogólnym. Tendencja: Specjalizacja Super- specjalizacja Problemy: -brak lekarzy zapewniających ogólną opiekę, -koszty opieki specjalistycznej. 3

4 Dlaczego? Naciski na superspecjalizowanie się. Wzrasta liczba specjalizacji lekarskich i dentystycznych ze strony lekarzy ze strony systemów ochrony zdrowia oczekiwania chorych 4

5 Dlaczego? Lekarze Wyższe wynagrodzenia superspecja- listów Niemożność opanowania nawet podstawowej wiedzy w podstawowych specjalnościach Niemożność opanowania wszystkich dostępnych technik i technologii Rosnąca rola działania zespołowego zamiast indywidualnego Brak aprobaty dla kształcenia i pracy kosztem życia osobistego (demografia) 5

6 Dlaczego? Systemy ochrony zdrowia Naciski prawne Naciski płatników Niedeklarowane ograniczenia dostępu 6

7 Dlaczego? Oczekiwania chorych Poszukiwanie najlepszego fachowca Omijanie ograniczeń dostępu Brak zainteresowania kosztami w systemach ubezpieczeniowych 7

8 Union Europeenne des Medecins Specialistes Najstarsza i największa organizacja lekarzy europejskich 35 krajów, ponad 1 mln specjalistów 41 Sekcji Specjalistycznych, 9 Komisji Interdyscyplinarnych Programy kształcenia specjalistów Akredytacja międzynarodowego doskonalenia zawodowego 8

9 Union Europeenne des Medecins Specialistes Agenda UEMS 55 lat Zapewnienie wysokiej jakości praktyki specjalistycznej w UE Harmonizacja kształcenia specjalistów w UE Ułatwianie mobilności zawodowej lekarzy specjalistów Promowanie wysokiej jakości doskonalenia zawodowego poprzez akredytację (UEMS- EACCME) 9

10 Dlaczego mówimy o zapewnieniu odpowiedniej jakości opieki specjalistycznej? Automatyczne uznawanie kwalifikacji w UE – Dyrektywa 2005/36 Drenaż kadr Ograniczona mobilność zawodowa lekarzy specjalistów (1-2%) Duże różnice w programach kształcenia i w umiejętnościach specjalistów w krajach UE Dyrektywa o opiece transgranicznej wymaga zapewnienia pacjentom odpowiedniej jakości świadczeń 10

11 Jakość opieki specjalistycznej Realia polityczne i ekonomiczne Zróżnicowane cele i poglądy środowisk medycznych Dominująca rola subsydiarności w organizacji systemów ochrony zdrowia Ogromne różnice w nakładach na leczenie i na kształcenie Brak wspólnej metody oceny rzeczywistych kwalifikacji 11

12 Jakość? Odpowiednia jakość Ocena jakości Minimalna Wysoka Standardy Kompetencje Harmonizacja 12

13 Jakość? Odpowiednia jakość Ocena jakości Minimalna Wysoka Standardy Kompetencje Harmonizacja 13

14 Jakość? Kompetencje lekarzy specjalistów Wiedza Umiejętności Podejście Umiejętności kliniczne Jakość leczenia i bezpieczeństwo chorych Aktywność naukowa Porozumiewanie się z pacjentami i ze współpracownikami Praca zespołowa Organizacja pracy Profesjonalizm 14

15 Jakość? Nie tylko wiedza i umiejętności Jakość = Koszty Standardy fachowe Organizacja Zasoby 15

16 Jakość w kształceniu? Lekarze specjaliści Zachowanie obecnie obowiązującego sposobu uznawania kwalifikacji Wspieranie mobilności rezydentów i specjalistów (Hippocrates) Utworzenie europejskiego trybu kształcenia dostępnego równolegle z trybami krajowymi (ECAMSQ) Wspieranie kwalifikacji europejskich 16

17 Czy można zapewnić wysoką jakość opieki specjalistycznej w całej Europie? Wysoka jakość jest potrzebna w ochronie zdrowia Zapewnienie najwyższego standardu jest obecnie nierealne. Zapewne można zapewnić wysoką jakość, ale jest to bardzo trudne i kosztowne. Jakość ochrony zdrowia w UE jest bardzo różna, ale niezła w porównaniu z innymi częściami świata. Wyrównywanie standardu w części krajów może ale nie musi oznaczać pogorszenia jakości. 17

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Romuald Krajewski Czy można zapewnić odpowiednią jakość opieki specjalistycznej w całej Europie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google