Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska k onferencja Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie Warszawa, 18 marca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska k onferencja Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie Warszawa, 18 marca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska k onferencja Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie Warszawa, 18 marca 2011 r.

2 Program eTwinning Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie Stosowanie mediów elektronicznych i nowych technologii Promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

3 Kto może wziąć udział w programie? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Szkoły i przedszkola z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

4 Kraje współpracy Austria Grecja Estonia Portugalia Szwecja Litwa Finlandia Luksemburg Cypr Belgia Rumunia Bułgaria Słowacja Hiszpania Francja Malta W. Brytania Irlandia Węgry Czechy Niemcy Holandia Słowenia Włochy Łotwa Dania Norwegia Islandia Turcja Chorwacja Macedonia

5 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning Wykorzystywanie technologii ICT: komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską Temat projektu związany z podstawą programową

6 Zalety projektów eTwinning motywacja do nauki, poznawania świata, kreatywność nauczycieli i uczniów, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia: praca z uczniem zdolnym i możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, pedagogiczne wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej Bezpieczn a dedykowana przestrzeń w Interne cie, tworzenie zespołów nauczycieli: nauczyciel języka obcego, nauczyciel innego przedmiotu, informatyk.

7 Zalety projektów eTwinning eTwinning jest dla wszystkich! brak zbędnych formalności i skomplikowanych procedur bezpłatny dostęp do platformy i wszystkich narzędzi służących realizacji projektu; jedna szkoła - kilka projektów; jeden nauczyciel - kilka projektów; Rejestracja placówki nie zobowiązuje do podjęcia współpracy

8 Elastyczność eTwinningu -czas trwania projektu – nauczyciel sam decyduje o czasie trwania projektu i terminie jego rozpoczęcia; -tematyka projektu – nauczany przedmiot, poziom szkoły, zainteresowania nauczyciela i uczniów; -liczba partnerów w projekcie – współpraca z jedną szkołą partnerską lub więcej; -działania podczas projektu mogą ewoluować (poruszać nowe tematy, trwać dłużej bądź krócej niż założono, rozszerzać się na nowych partnerów); -możliwoś ć wykorzystania: gotowych zestawów projektów, modułów edukacyjnych.

9 Korzyści dla nauczyciela nowe efektywne i ciekawe metody pracy stały rozwój zawodowy zwiększenie umiejętności stosowania ICT wykorzystanie sprzętu w klasie – oszczędność czasu zainteresowanie rodziców, uznanie dyrekcji poznanie systemów edukacyjnych innych krajów wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych atut przy zdobywaniu stopni awansu zawodowego

10 Zdaniem nauczycieli Nauczyciel, który realizuje projekty eTwinning ma większe szanse na to, aby łatwiej otrzymać awans zawodowy. Teraz kiedy robię kolejny stopień w awansie zawodowym niczego się nie obawiam. Wiem, że nie będę miał z tym żadnych problemów. eTwinning daje ogromne korzyści Wojciech Wasylko

11 Korzyści dla uczniów z udziału w programie zwiększenie kompetencji językowych, pogłębianie znajomości realiów krajów europejskich, podniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, punkty dodawane do oceny z zachowania (za zaangażowanie we współpracę europejską), ułatwiona rekrutacja do wymarzonej szkoły.

12 Korzyści dla szkoły z udziału w programie Wzbogacenie oferty edukacyjnej, Wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania, Nowa forma promocji szkoły, Łatwiejszy nabór, Wzrost kwalifikacji pracowników, Zainteresowanie mediów.

13 Różnorodność projektów eTwinning Krótki tygodniowy- projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania- np. dzień języków, Projekt trzymiesięczny - dzieci uczą się podstawowych zwrotów i piosenek w języku obcym, Projekt całoroczny z elementami matematyki, sztuki, muzyki, który stanowi część programu nauczania.

14 Pomysły na projekt Krajowy portal www.etwinning.plwww.etwinning.pl - Publikacje eTwinning - PDF - Ciekawe projekty Europejski portal- www.etwining.net – Inspiracjewww.etwining.net - galeria projektów - gotowe zestawy projektów - moduły eTwinning -publikacje Profile nauczycieli na Pulpicie nauczyciela

15 Polski portal www.etwinning.pl

16 Działy portalu eTwinning: Rejestracja krok po kroku Nasi przedstawiciele W mediach Dla prasy Publikacje Logo Aktualności Konkursy: Konkursy polskie Konkursy europejskie Odznaka Jakości eTwinning Ciekawe projekty Wywiady Doskonalenie nauczycieli: Konferencje promocyjne Warsztaty europejskie Szkolenia wirtualne Seminaria kontaktowe Rady dla nauczycieli: Narzędzia online Porady metodyczne Dobre rady Statystyki Archiwum

17 Rejestracja krok po kroku

18 Doskonalenie nauczycieli Na poziomie europejskim: Warsztaty Doskonalenia Zawodowego, Moduły edukacyjne, Grupy dyskusyjne. Na poziomie ogólnopolskim: Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, Kurs eLearning dla nauczycieli Jak uczestniczyć w Programie eTwinning? prowadzony na platformie Moodle, Seminaria kontaktowe, Warsztaty komputerowe e-Czwartki.

19 Kurs internetowy Jak uczestniczyć w programie eTwinning? Kurs jest bezpłatny i trwa 10 tygodni. Szkolenie przebiega na platformie http://moodle.etwinning.pl, gdzie umieszczane są wszystkie materiały; wykorzystywane są różne środki przekazu: tekst, grafika, multimedia, audio i wideo. Uczestnictwo przygotowuje do pracy nad własnym projektem. http://moodle.etwinning.pl Dla: każdy nauczyciel dowolnego przedmiotu Zalety szkolenia: możliwość dopasowania miejsca i czasu nauki do indywidualnych potrzeb, wykorzystanie najnowszych technologii, bieżące wsparcie doświadczonego trenera, możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

20 Program kursu 1. Budowanie społeczności internetowej. 2. Cele i zasady programu; Moja szkoła w eTwinning. 3. Portal eTwinning. 4. Poszukiwanie partnerów do projektu; eTwinning w mojej szkole. 5. Narzędzia standardowe. 6. Narzędzia komunikacyjne. 7. Zasady przygotowania projektu. 8. TwinSpace – przestrzeń do pracy nad projektem. 9. Ewaluacja. 10. Podsumowanie. http://moodle.etwinning.pl

21 Certyfikaty

22 Jak się zgłosić do udziału w kursie? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.etwinning.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli/Kurs internetowy. Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco.www.etwinning.pl

23 e- C zwartki Cotygodniowe bezpłatne warsztaty - w każdy czwartek Dla nauczycieli początkujących w eTwinning Rejestracja nauczycieli i szkół Narzędzia eTwinning: wyszukiwanie szkoły partnerskiej,TwinSpace, TwinBlog, KOJ, EOJ Certyfikaty Zgłoszenia: -formularz zgłoszeniowy (Aktualności) -etwinning@frse.org.pletwinning@frse.org.pl -Tel. 022 46 31 400

24 Publikacje

25 Publikacje 2009/2010 -Cele projektu -Jakie placówki wzięły udział -Język projektu -Przebieg prac -Osiągnięte rezultaty i korzyści -Użycie ICT -Nagrody -Dokumentacja elektroniczna eTwinning w Polsce - to już 5 lat Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning – 2010

26 Publikacje – przewodnik eTwinning Rejestracja szkoły i nauczyciela Pulpit nauczyciela Szukanie szkoły/przedszkola do współpracy i rejestracja projektu TwinSpace Dziennik projektu Odznaka Jakości

27 Nasi przedstawiciele Koordynatorzy regionalni Ambasadorzy Promotorzy Trenerzy kursu dla nauczycieli

28 Odznaki eTwinning Odznaki eTwinning Odznaka eTwinning – Odznaka partnerstwa – dostępna po rejestracji partnerstwa Krajowa Odznaka Jakości – Quality Label – przyznawana dwa razy do roku (marzec, wrzesień) po złożeniu aplikacji dostępnej na Pulpicie. Europejska Odznaka Jakości – Jeśli dwie szkoły z tego samego projektu otrzymają Krajowe Odznaki Jakości automatycznie otrzymują EQL

29

30

31 Elektroniczny biuletyn eTwinning Aktualne wiadomości na temat ostatnich wydarzeń wysyłane, co tydzień Informacje dotyczące wydarzeń krajowych i europejskich 11.000 odbiorców Szybka i efektywna metoda komunikacji Subskrypcja poprzez stronę

32 Forum

33 Helpdesk udziela informacji na temat programu eTwinning udziela pomocy : -rejestracja szkoły i nauczyciela -rejestracji projektu tel.: (022) 46 31 400 e-mail: helpdesk@etwinning.pl Skype: etwinning_polskahelpdesk@etwinning.pl

34 Konkursy eTwinning: polskie europejskie

35 Ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2010/2011 Konkurs Nasz projekt eTwinning – VII edycja 2011; Cztery kategorie tematyczne: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia); eTwinning w szkolnej bibliotece; językowy– dla nauczycieli języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego; dla dyrektorów przedszkoli i szkół - Dyrektorzy szkół w eTwinning ;

36 Kryteria oceny projektów eTwinning zastosowanych metod w realizacji zadań projektowych integracja z programem nauczania metod współpracy z partnerem (narzędzia, częstotliwość, współtworzenie wyników) wykorzystanie technologii ICT kreatywność i innowacyjność projektu (w zakresie treści, metod pracy, pedagogicznego wykorzystania techniki, kształcenia postaw) korzyści (przyrost wiedzy i umiejętności ) dla uczestników projektu (językowe, przedmiotowe, techniczne, kulturowe, międzykulturowe) rozpowszechnianie rezultatów projektu, możliwość powtarzania i przenoszenia projektu (inna szkoła, inny kraj) osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały

37 Tablica interaktywna SMART BoardTM – nagroda główna

38 Nagrody w roku 2010: 2 tablice interaktywne SMART Board TM ufundowane przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. wyjazd laureatów na doroczną, europejską konferencję eTwinning do Budapesztu w 2011 r. ( ufundowane przez FRSE) oprogramowanie edukacyjne firmy Zibi S.A., nagrody finansowe ufundowane przez MSWiA, udział w warsztatach dla nauczycieli podczas Festiwalu filmowego we Wrocławiu ( ufundowane przez Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY ) nagrody rzeczowe FRSE: kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny, pamięć USB, kamera internetowa.

39 Konkurs y europejski e eTwinning

40 Zasady uczestnictwa w Konkursie Europejskim Aby być uprawnionym do udziału w konkursie Nagrody eTwinning należy spełnić następujące warunki: Zdobyć Krajową Odznakę Jakości Otrzymać Europejską Odznakę Jakości Zgłosić się do konkursu

41 Konkurs Europejski Więcej informacji: www.etwinning.net

42 Przyrost szkół w programie eTwinning

43 Liczba szkół i przedszkoli w województwach

44 Osiągnięcia polskiego eTwinningu Liczba zarejestrowanych szkół – 9 321 Liczba projektów – 5 782 Liczba nauczycieli – 1 2 324 Nagrody w konkursach europejskich Liczne KOJ i EOJ

45 Dziękuję za uwagę Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska agierzynska@frse.org.pl www.etwinning.pl tel: +48 22 46 31 22 3


Pobierz ppt "Ogólnopolska k onferencja Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie Warszawa, 18 marca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google