Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5 lat Programu eTwinning w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5 lat Programu eTwinning w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 5 lat Programu eTwinning w Polsce

2 Na czym polega eTwinning?
Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3 Kto może wziąć udział w programie?
Szkoły krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat) Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;

4 Szczegółowe aspekty dotyczące uczestnictwa w Programie eTwinning
Działania oparte na motywacji i entuzjazmie nauczycieli i uczniów (brak finansowania z KE); Pedagogiczne wykorzystanie istniejącej już bazy technicznej ICT (pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki); Szukanie szkoły partnerskiej do długotrwałej współpracy na początek wystarczy wymiana informacji o sobie i wspólnych zainteresowaniach; Odniesienie do innych programów unijnych; Wkomponowanie w realizowany program nauczania; Tworzenie zespołów nauczycieli: przedmiotowiec, nauczyciel języka obcego, informatyk.

5 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning
Wykorzystywanie technologii ICT: komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską – zastosowanie języka obcego w praktyce wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; 3. Temat projektu związany z podstawami programowymi przedmiotów nauczanych w szkole.

6 Zalety projektów eTwinning:
eTwinning jest dla wszystkich! Minimum wymagań: komputer, dostęp do Internetu i dobre chęci! Brak zbędnych formalności i skomplikowanych procedur Realizacja projektu nie wymaga nakładów finansowych - bezpłatny dostęp do platformy i narzędzi służących realizacji projektu Bezpieczny Internet Jedna szkoła - kilka projektów Każdy nauczyciel może posiadać własne, indywidualne konto Jeden nauczyciel - kilka projektów Rejestracja placówki nie zobowiązuje do nawiązania współpracy

7 Rejestracja w programie
Aby mieć możliwość współpracy z europejskimi szkołami w ramach programu eTwinning należy się zarejestrować na portalu lub skorzystać z odnośnika ze strony

8 Elastyczność eTwinningu
- czas trwania projektu - Nauczyciel sam decyduje o czasie trwania projektu i terminie jego rozpoczęcia tematyka projektu – nauczany przedmiot, poziom szkoły, zainteresowania nauczyciela i uczniów ilość partnerów w projekcie - jedną szkołą partnerską lub więcej - działania podczas projektu mogą ewoluować (poruszać nowe tematy, trwać dłużej bądź krócej niż założono, rozszerzać się na nowych partnerów). - możliwości wykorzystania: gotowych zestawów projektów, modułów edukacyjnych

9 Gotowe zestawy projektów
Zawierają konkretne pomysły, jak zrealizować projekt współpracy europejskiej. Zestawy eTwinning mogą być wykorzystane w wersji, w jakiej są podane lub można je zaadoptować do swojego kontekstu edukacyjnego. Każdy zestaw odnosi się do określonego tematu i zawiera informacje dotyczące: - grupy docelowej, - celów, - pedagogicznej wartości przeprowadzanych zadań, - zawiera dodatkowe opcje i linki do podobnych stron.

10 Moduły edukacyjne Moduły eTwinning to krótkie zadania, które można włączyć w każdy typ projektu eTwinning, niezależnie od tematu. Moduły: - stanowią ciekawy sposób na rozpoczęcie projektu, przynoszą coś nowego w trakcie, mogą stanowić narzędzie ewaluacyjne.

11 Przykładowe formy projektów
Krótki tygodniowy projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania; Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym; Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania;

12 Korzyści z udziału w programie
Dla uczniów: Zwiększenie kompetencji językowych Podniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii Pogłębianie znajomości realiów krajów europejskich Dla nauczycieli: Zwiększenie umiejętności stosowania ICT Poznanie systemów edukacyjnych innych państw Wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych Dla szkoły: Wzbogacenie oferty edukacyjnej Wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania Nowa forma promocji szkoły

13 Regionalni przedstawiciele
Koordynatorzy Ambasadorzy Promotorzy Trenerzy

14 Kurs internetowy eTwinning
„Jak uczestniczyć w programie eTwinning?”

15 O kursie: Kurs jest bezpłatny i trwa 10 tygodni.
Szkolenie przebiega na platformie gdzie umieszczane są wszystkie materiały. Podczas kursu wykorzystywane są różne środki przekazu: tekst, grafika, multimedia, audio i wideo. Uczestnictwo w nim przygotowuje nauczycieli do pracy nad własnym projektem. Zalety szkolenia: możliwość dopasowania miejsca i czasu nauki do indywidualnych potrzeb, wykorzystanie najnowszych technologii oraz różnych środków przekazu, w szczególności platformy edukacyjnej Moodle, bieżące wsparcie doświadczonego trenera, możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Kto się może zgłosić? Nauczyciel dowolnego przedmiotu zainteresowany współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektu w ramach programu eTwinning.

16 Program kursu 1. Budowanie społeczności internetowej.
2. Cele i zasady programu; Moja szkoła w eTwinning. 3. Portal eTwinning. 4. Poszukiwanie partnerów do projektu; eTwinning w mojej szkole. 5. Narzędzia standardowe. 6. Narzędzia komunikacyjne. 7. Zasady przygotowania projektu. 8. TwinSpace – przestrzeń do pracy nad projektem. 9. Ewaluacja. 10. Podsumowanie.

17

18 Zadania Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning (NSS):
Działania informacyjno-promocyjne Organizacja konferencje regionalnych i warsztatów szkoleniowych Portal eTwinning Helpdesk Wspomaganie działań szkół Monitoring jakości zgłaszanych projektów Zbieranie przykładów dobrej praktyki, ich publikacja i dystrybucja Współpraca z istniejącymi już sieciami i inicjatywami oraz instytucjami: MEN, MSWiA, MKiDN, CODN, promotorzy COMENIUS’a, Interklasa, Scholaris etc

19 www.etwinning.pl Rejestracja „krok po kroku” Nasi przedstawiciele
Publikacje Logo Aktualności Konkursy i Odznaki Jakości Ciekawe projekty Doskonalenie nauczycieli: Konferencje promocyjne Warsztaty europejskie Kursy internetowe Seminaria kontaktowe Statystyki

20 5 lat Programu eTwinnning w statystykach

21 Rozwój Zawodowy Nauczyciela w eTwinning
Tematyczne konferencje ogólnopolskie Doroczna ogólnopolska konferencja Programu Seminaria kontaktowe Warsztaty Rozwoju Zawodowego Rocznie ok.100 różnych warsztatów i konferencji w regionach uczestników/2009 Kursy online (60 grup) uczestników/2009

22 Kraje z którymi współpracują polskie szkoły

23 Poziom edukacji i wiek uczniów
Źródło: europejska baza danych eTwinning – NSS Desktop.

24 Języki komunikacji w projektach polskich szkół
Źródło: europejska baza danych eTwinning – NSS Desktop.

25 Przedmioty w ramach projektów eTwinning

26 Technika wykorzystywana w projektach eTwinning
Źródło: europejska baza danych eTwinning – NSS Desktop.

27 Ilość zarejestrowanych szkół i projektów w krajach europejskich
Źródło: europejski portal

28 w województwie łódzkim
eTwinning w województwie łódzkim

29 Laureaci konkursu „Nasz projekt eTwinning” II edycja - 2006
Kategoria wiekowa 13 – 15 lat I miejsce – projekt „Sąsiedzi przyjaciele” Gimnazjum nr 1 im. J. Kochanowskiego w Koluszkach Koordynator: Urszula Chachulska-Tomaszczak

30 Tydzień eTwinning 2007 Kategoria „Szkoły Podstawowe”
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu Koordynator: Magdalena Juchner

31 Laureaci konkursu „Nasz projekt eTwinning” III edycja – 2007
Kategoria wiekowa lat Wyróżnienie za projekt „European citizens in my city, the citizens of my city in Europe” Gimnazjum nr 24 w Łodzi Koordynator: Beata Firkowska

32 Laureaci konkursu „Nasz projekt eTwinning” IV edycja – 2008
Kategoria wiekowa lat II miejsce za projekt „Wspólne niebo nad Europą” Gimnazjum w Rogowie Koordynator: Tamara Strefnel

33 eTwinning po francusku – II edycja 2008
III miejsce za projekt „La France du loin” Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi Koordynator: Beata Pośpiech

34 Finał konkursu europejskiego 2009
Kategoria wiekowa 12 – 15 lat Projekt: „Mind the Gap” Publiczne Gimnazjum nr 7 w Łodzi Koordynator: Magdalena Pakulska

35 Konkurs dla nauczycieli fizyki – III edycja 2009
Wyróżnienie za projekt „Physic is fun” I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku Koordynator: Gabriela Chruścińska

36 Konkurs „eTwinning w szkolnej bibliotece - 2009
Wyróżnienie za projekt „A small list o best-selling books” Gimnazjum nr 3 w Sieradzu Koordynator: Irena Pierzakowska

37 Szkoły i projekty w województwie łódzkim

38 Krajowe Odznaki Jakości

39 Europejskie Odznaki Jakości

40 Więcej informacji na stronach:
Dziękuję za uwagę Monika Regulska Więcej informacji na stronach:


Pobierz ppt "5 lat Programu eTwinning w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google