Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5 lat Programu eTwinning w Polsce. Na czym polega eTwinning? Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5 lat Programu eTwinning w Polsce. Na czym polega eTwinning? Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 5 lat Programu eTwinning w Polsce

2 Na czym polega eTwinning? Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3 Kto może wziąć udział w programie? Szkoły krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat) Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;

4 Szczegółowe aspekty dotyczące uczestnictwa w Programie eTwinning Działania oparte na motywacji i entuzjazmie nauczycieli i uczniów (brak finansowania z KE); Pedagogiczne wykorzystanie istniejącej już bazy technicznej ICT (pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki); Szukanie szkoły partnerskiej do długotrwałej współpracy na początek wystarczy wymiana informacji o sobie i wspólnych zainteresowaniach; Odniesienie do innych programów unijnych; Wkomponowanie w realizowany program nauczania; Tworzenie zespołów nauczycieli: przedmiotowiec, nauczyciel języka obcego, informatyk.

5 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning 1.Wykorzystywanie technologii ICT: komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; 2.Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską – zastosowanie języka obcego w praktyce wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; 3. Temat projektu związany z podstawami programowymi przedmiotów nauczanych w szkole.

6 Zalety projektów eTwinning: eTwinning jest dla wszystkich! Minimum wymagań: komputer, dostęp do Internetu i dobre chęci! Brak zbędnych formalności i skomplikowanych procedur Realizacja projektu nie wymaga nakładów finansowych - bezpłatny dostęp do platformy i narzędzi służących realizacji projektu Bezpieczny Internet Jedna szkoła - kilka projektów Każdy nauczyciel może posiadać własne, indywidualne konto Jeden nauczyciel - kilka projektów Rejestracja placówki nie zobowiązuje do nawiązania współpracy

7 Rejestracja w programie Aby mieć możliwość współpracy z europejskimi szkołami w ramach programu eTwinning należy się zarejestrować na portalu www.etwinning.net lub skorzystać z odnośnika ze strony www.etwinning.pl.www.etwinning.pl

8 Elastyczność eTwinningu -czas trwania projektu - Nauczyciel sam decyduje o czasie trwania projektu i terminie jego rozpoczęcia -tematyka projektu – nauczany przedmiot, poziom szkoły, zainteresowania nauczyciela i uczniów -ilość partnerów w projekcie - jedną szkołą partnerską lub więcej - działania podczas projektu mogą ewoluować (poruszać nowe tematy, trwać dłużej bądź krócej niż założono, rozszerzać się na nowych partnerów). -możliwości wykorzystania: gotowych zestawów projektów, modułów edukacyjnych

9 Gotowe zestawy projektów Zawierają konkretne pomysły, jak zrealizować projekt współpracy europejskiej. Zestawy eTwinning mogą być wykorzystane w wersji, w jakiej są podane lub można je zaadoptować do swojego kontekstu edukacyjnego. Każdy zestaw odnosi się do określonego tematu i zawiera informacje dotyczące: - grupy docelowej, - celów, - pedagogicznej wartości przeprowadzanych zadań, - zawiera dodatkowe opcje i linki do podobnych stron.

10 Moduły edukacyjne Moduły eTwinning to krótkie zadania, które można włączyć w każdy typ projektu eTwinning, niezależnie od tematu. Moduły: -stanowią ciekawy sposób na rozpoczęcie projektu, -przynoszą coś nowego w trakcie, -mogą stanowić narzędzie ewaluacyjne.

11 Przykładowe formy projektów Krótki tygodniowy projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania; Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym; Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania;

12 Korzyści z udziału w programie Dla uczniów: –Zwiększenie kompetencji językowych –Podniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii –Pogłębianie znajomości realiów krajów europejskich Dla nauczycieli: –Zwiększenie umiejętności stosowania ICT –Poznanie systemów edukacyjnych innych państw –Wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych Dla szkoły: –Wzbogacenie oferty edukacyjnej –Wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania –Nowa forma promocji szkoły

13 Regionalni przedstawiciele Koordynatorzy Ambasadorzy Promotorzy Trenerzy

14 Kurs internetowy eTwinning Jak uczestniczyć w programie eTwinning?

15 O kursie: Kurs jest bezpłatny i trwa 10 tygodni. Szkolenie przebiega na platformie http://moodle.etwinning.pl, gdzie umieszczane są wszystkie materiały. Podczas kursu wykorzystywane są różne środki przekazu: tekst, grafika, multimedia, audio i wideo. Uczestnictwo w nim przygotowuje nauczycieli do pracy nad własnym projektem.http://moodle.etwinning.pl Zalety szkolenia: możliwość dopasowania miejsca i czasu nauki do indywidualnych potrzeb, wykorzystanie najnowszych technologii oraz różnych środków przekazu, w szczególności platformy edukacyjnej Moodle, bieżące wsparcie doświadczonego trenera, możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Kto się może zgłosić? Nauczyciel dowolnego przedmiotu zainteresowany współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektu w ramach programu eTwinning.

16 Program kursu 1. Budowanie społeczności internetowej. 2. Cele i zasady programu; Moja szkoła w eTwinning. 3. Portal eTwinning. 4. Poszukiwanie partnerów do projektu; eTwinning w mojej szkole. 5. Narzędzia standardowe. 6. Narzędzia komunikacyjne. 7. Zasady przygotowania projektu. 8. TwinSpace – przestrzeń do pracy nad projektem. 9. Ewaluacja. 10. Podsumowanie.

17 http://moodle.etwinning.pl

18 Zadania Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning (NSS): Działania informacyjno-promocyjne Organizacja konferencje regionalnych i warsztatów szkoleniowych Portal eTwinning www.etwinning.pl Helpdesk etwinning@frse.org.pl Wspomaganie działań szkół Monitoring jakości zgłaszanych projektów Zbieranie przykładów dobrej praktyki, ich publikacja i dystrybucja Współpraca z istniejącymi już sieciami i inicjatywami oraz instytucjami: MEN, MSWiA, MKiDN, CODN, promotorzy COMENIUSa, Interklasa, Scholaris etc

19 www.etwinning.pl Rejestracja krok po kroku Nasi przedstawiciele Publikacje Logo Aktualności Konkursy i Odznaki Jakości Ciekawe projekty Doskonalenie nauczycieli: Konferencje promocyjne Warsztaty europejskie Kursy internetowe Seminaria kontaktowe Statystyki

20 5 lat Programu eTwinnning w statystykach

21 Rozwój Zawodowy Nauczyciela w eTwinning Tematyczne konferencje ogólnopolskie Doroczna ogólnopolska konferencja Programu Seminaria kontaktowe Warsztaty Rozwoju Zawodowego Rocznie ok.100 różnych warsztatów i konferencji w regionach - 3130 uczestników/2009 Kursy online (60 grup) -1200 uczestników/2009

22 Kraje z którymi współpracują polskie szkoły

23 Poziom edukacji i wiek uczniów Źródło: europejska baza danych eTwinning – NSS Desktop.

24 Języki komunikacji w projektach polskich szkół Źródło: europejska baza danych eTwinning – NSS Desktop.

25 Przedmioty w ramach projektów eTwinning

26 Technika wykorzystywana w projektach eTwinning Źródło: europejska baza danych eTwinning – NSS Desktop.

27 Ilość zarejestrowanych szkół i projektów w krajach europejskich Źródło: europejski portal www.etwinning.netwww.etwinning.net

28 eTwinning w województwie łódzkim

29 Laureaci konkursu Nasz projekt eTwinning II edycja - 2006 Kategoria wiekowa 13 – 15 lat I miejsce – projekt Sąsiedzi przyjaciele Gimnazjum nr 1 im. J. Kochanowskiego w Koluszkach Koordynator: Urszula Chachulska-Tomaszczak

30 Tydzień eTwinning 2007 Kategoria Szkoły Podstawowe II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu Koordynator: Magdalena Juchner

31 Laureaci konkursu Nasz projekt eTwinning III edycja – 2007 Kategoria wiekowa 13-15 lat Wyróżnienie za projekt European citizens in my city, the citizens of my city in Europe Gimnazjum nr 24 w Łodzi Koordynator: Beata Firkowska

32 Laureaci konkursu Nasz projekt eTwinning IV edycja – 2008 Kategoria wiekowa 13-15 lat II miejsce za projekt Wspólne niebo nad Europą Gimnazjum w Rogowie Koordynator: Tamara Strefnel

33 eTwinning po francusku – II edycja 2008 III miejsce za projekt La France du loin Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi Koordynator: Beata Pośpiech

34 Finał konkursu europejskiego 2009 Kategoria wiekowa 12 – 15 lat Projekt: Mind the Gap Publiczne Gimnazjum nr 7 w Łodzi Koordynator: Magdalena Pakulska

35 Konkurs dla nauczycieli fizyki – III edycja 2009 Wyróżnienie za projekt Physic is fun I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku Koordynator: Gabriela Chruścińska

36 Konkurs eTwinning w szkolnej bibliotece - 2009 Wyróżnienie za projekt A small list o best-selling books Gimnazjum nr 3 w Sieradzu Koordynator: Irena Pierzakowska

37 Szkoły i projekty w województwie łódzkim

38 Krajowe Odznaki Jakości

39 Europejskie Odznaki Jakości

40 Dziękuję za uwagę Monika Regulska mregulska@frse.org.pl Więcej informacji na stronach: www.etwinning.pl www.etwinning.net


Pobierz ppt "5 lat Programu eTwinning w Polsce. Na czym polega eTwinning? Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google