Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning Jadwisin, 25 – 26 września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning Jadwisin, 25 – 26 września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning Jadwisin, 25 – 26 września 2008 r.

2 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Tygodnie eTwinning od 1 października do 31 października 2008 r.

3 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Kto może brać udział? Każda placówka oświatowa w Polsce: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

4 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Jakie można prowadzić działania? spotkania, prezentacje, sympozja dla uczniów własnej szkoły, szkół z najbliższego regionu, gminy, seminaria dla nauczycieli, bibliotekarzy, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, wystawy, konkursy plastyczne, loterie fantowe, quizy wiedzy o eTwinningu, informacje na szkolnej stronie internetowej.

5 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Konkurs Tydzień eTwinning – Debiuty 2008 W konkursie może wziąć udział każda polska szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, a także każde polskie przedszkole, jeśli nie jest laureatem poprzednich konkursów eTwinning krajowych lub europejskich ani nie otrzymała Krajowej Odznaki Jakości. Celem konkursu jest promowanie programu eTwinning w swojej szkole, w środowisku lokalnym: w swoim mieście, gminie, powiecie, rejestracja nowych placówek oświatowych i rejestracja nowych projektów.

6 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Konkurs Debiuty 2008 będzie prowadzony w dwóch etapach: Etap I – regionalny – koordynatorzy i ambasadorzy eTwinning wybiorą najlepsze, ich zdaniem placówki, oświatowe wykazujące się nowatorskimi formami działania, skutecznością przekazu informacji (liczba spotkań, kto był uczestnikiem przeprowadzonych działań, ilość uczestników). Istnieje możliwość wyróżnienia większej liczby placówek oświatowych w zależności od możliwości każdego województwa. Etap II – ogólnopolski - komisja konkursowa oceni 16 najlepszych projektów wyłonionych w etapie regionalnym. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zmiany ustaleń w zależności od ilości i jakości zgłoszonych działań.

7 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Nagrody na poziomie województw – ilość laureatów i nagród pozostaje do decyzji koordynatorów i ambasadorów eTwinning w danym województwie, ważne, aby wskazać jedną najlepszą placówkę (do II etapu); na poziomie ogólnopolskim - ilość laureatów i nagród pozostaje do decyzji jury i NSS. Planowane nagrody NSS: wyjazd do Pragi na konferencję eTwinning 2009 dla laureatów 3 pierwszych miejsc i gadżety eTwinning.

8 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Nadsyłanie zgłoszeń Po przeprowadzeniu Tygodnia eTwinning szkoła przesyła do dnia 15 listopada 2008 r. dokładną relację wraz z programem, zdjęciami w formacie.jpg dobrej jakości, prezentacjami, artykułami z gazet regionalnych i innymi materiałami na adres: gracjana.wieckowska@frse.org.pl i tematem e-maila: Debiuty 2008 - nazwa wojewodztwa (czyli np. Debiuty 2008 – warminsko-mazurskie jeśli szkoła znajduje się w woj. warmińsko-mazurskim).

9 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING UWAGA!!!!!! Szkoły uczestniczące w konkursie muszą być zarejestrowane w programie eTwinning najpóźniej do dnia 30 października 2008 r. Warto przypominać szkołom o sprawdzeniu czy szkoła jest już w spisie szkół programu eTwinning, (na portalu www.etwinning.net - kliknąć Mapa, wybrać kraj i województwo).

10 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Loteria dla polskich przedszkoli i szkół, które zarejestrują się w programie eTwinning W każdym tygodniu Tygodni eTwinning zostanie wylosowane jedno potwierdzenie rejestracji nowej szkoły w danym tygodniu (potwierdzenia są wysyłane do Biura eTwinning automatycznie po dokonanej rejestracji).

11 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Losowanie nagród Nauczyciel, który zarejestrował wylosowaną szkołę otrzyma nagrodę rzeczową. Informacje o losowaniu - na stronach polskiego portalu www.etwinning.pl. Przewidywane terminy losowań: I – 10 października 2008 r. II – 17 października 2008 r. III – 24 października 2008 r. IV – 31 października 2008 r.

12 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Loteria dla polskich przedszkoli i szkół, które zarejestrują swój projekt eTwinning W każdym tygodniu obchodów Tygodni eTwinning (od 1 października do 31 października 2008 r.) zostanie wylosowany jeden projekt, który został zarejestrowany w danym tygodniu.

13 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Losowanie nagród Nauczyciel, który zarejestrował wylosowany projekt otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową. Informacje o losowaniu - na stronach polskiego portalu www.etwinning.pl. Przewidywane terminy losowań: I – 10 października 2008 r. II – 17 października 2008 r. III – 24 października 2008 r. IV – 31 października 2008 r.

14 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Loteria dla nauczycieli, którzy zarejestrują się w programie eTwinning W każdym tygodniu zostanie wylosowane jedno potwierdzenie rejestracji nowego nauczyciela – kolejnego nauczyciela z już wcześniej zarejestrowanej szkoły.

15 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Losowanie nagród Wylosowany nauczyciel, który się zarejestrował w ostatnim tygodniu otrzyma nagrodę rzeczową. Informacje o losowaniu - na stronach polskiego portalu www.etwinning.pl. Przewidywane terminy losowań: I – 10 października 2008 r. II – 17 października 2008 r. III – 24 października 2008 r. IV – 31 października 2008 r.

16 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2008/2009 Konkurs Tydzień eTwinning – Debiuty 2008 Konkurs Nasz projekt eTwinning – V edycja 2009; Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia) – współpraca z CODN; Konkurs eTwinning w szkolnej bibliotece – współpraca z OEiiZK; Konkurs eTwinning po francusku - współpraca z Ambasadą Francji, Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego i CODN.

17 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Harmonogram konkursów ogólnopolskich Ogłoszenie konkursów 1 października 2008 r. Termin nadsyłania zgłoszeń: - eTwinning w szkolnej bibliotece - 15 kwietnia 2009 r. - konkursy przedmiotowe – 17 kwietnia 2009 r. - Nasz projekt 2009 – 20 kwietnia 2009 r. Prace Komisji Konkursowej trwają do 21 maja 2009 r. Ogłoszenie wyników konkursów 22 maja 2009 r. Zakończenie konkursów około 10 czerwca 2009 r.

18 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Tablica interaktywna SMART BoardTM – nagroda główna

19 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Nagrody w roku 2008: tablica interaktywna SMART BoardTM ufundowana przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. dwutygodniowe stypendium w Paryżu dla 2 os ó b ufundowane przez Ambasadę Francji, wyjazd laureat ó w do Pragi w 2009 r. na konferencję eTwinning ufundowane przez FRSE, udział w tygodniowym szkoleniu dla nauczycieli fizyki w CERN ufundowane przez FRSE, nagrody rzeczowe FRSE: cyfrowy aparat fotograficzny, pamięć USB, odtwarzacz MP4, kamera internetowa, głośniki, słuchawki, nagrody książkowe ufundowane przez CODN.

20 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych 27 października 2008, w Warszawie odbędzie się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Organizatorzy konferencji to Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

21 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Regionalne konferencje dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Prosimy o zorganizowanie w każdym województwie konferencji, warsztatu czy spotkania dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Czyli dobrze byłoby, aby przynajmniej jedna z kilku czy kilkunastu konferencji (lub warsztatów) eTwinningowych zaplanowanych na ten rok szkolny skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Celem jest przekazanie informacji o programie eTwinning, przedstawienie sposobów zarejestrowania się i narzędzi internetowych dostępnych w programie, przykładów dobrej praktyki i przekazanie informacji o konkursie eTwinning w szkolnej bibliotece, a także wykorzystanie biblioteki czyli Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej ICIM do realizacji eTwinnigowych projektów edukacyjnych.

22 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Centralne Biuro eTwinning CSS zaplanowało: Otwarcie nowego portalu www.etwinning.net – 50 pierwszych użytkowników zostanie nagrodzonych za dokonanie aktualizacji i wykonanie wyznaczonych zadań, Wprowadzenie nowego logo eTwinning - od 1 października 2008 r. Przeprowadzenie loterii z nagrodami dla nowo zarejestrowanych projektów – losowanie co tydzień, Rekomendacje eTwinningu przyjaciołom i znajomym – 3 nauczycieli, z największą ilością rekomendacji otrzyma iRivery, Nauczycielski blog eTwinning – najciekawszy post zostanie nagrodzony zaproszeniem na konferencję eTwinning 2009.

23 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING

24 Europejski konkurs eTwinning 2009 Od 15 października do 30 listopada 2008 szkoły mogą zgłaszać do konkursu europejskiego projekty eTwinning realizowane w roku szkolnym 2007/2008. Zgłoszenia wysyła się korzystając z portalu europejskiego najlepiej w języku angielskim. (Jeśli językiem komunikacji był język francuski lub niemiecki prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniach także polskiej wersji językowej.) Zaplanowana nagroda – obóz w Grecji.

25 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Laureat 2006 Projekt Zabawa i nauka (Playing and Learning) realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 5 w Głogowie zdobył pierwsze miejsce w kategorii zasoby cyfrowe dla dzieci w wieku 5 - 12 lat; Koordynator projektu: dyrektor przedszkola Pani Ewa Kurzak; Partner projektu to hiszpańskie przedszkole Escuela Infantil Gloria Fuertes; Gijón, Hiszpania; koordynator Maria Piedad Avello; Nagrodą był czterodniowy obóz na wyspie Lanzarote.

26 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Laureat 2007 Projekt Poszukiwanie tożsamości przez młodych ludzi – od psychologicznej do kulturowej (Young peoples search for personal identity) realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach zdobył I miejsce w kategorii 16 – 19 lat; Koordynator projektu: Pani Ewa Groszek; Partner projektu: włoska szkoła ITIS "A. Monaco" Informatica- Elettronica-Elearning-Meccanica, Cosenza, włoski koordynator: Paola Lico; Nagrodą był 5 dniowy pobyt na obozie na Sycylii.

27 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Laureat 2008 Projekt Fizyka ważna i ciekawa realizowany w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie zdobył I miejsce w kategorii matematyka i nauki ścisłe; Koordynator projektu: Pani Ela Gawron; Partner projektu: Kauno Statybininkų Rengimo Centras z Litwy; Nagrodą był 5 dniowy obóz w Portugalii.

28 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Dziękuję za uwagę gracjana.wieckowska@frse.org.pl

29 NARODOWE BIURO KONTAKTOWE eTWINNING Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel: +48 22 46 31 400 Fax: +48 22 46 31 021 etwinning@frse.org.pl


Pobierz ppt "Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning Jadwisin, 25 – 26 września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google