Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ Programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ Programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ Programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela
Program eTwinning Wpływ Programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela

2 „Rozwój zawodowy składa się ze wszystkich doświadczeń, związanych z naturalnym uczeniem się oraz tych świadomych i planowanych działań, których zamierzeniem było bezpośrednie lub pośrednie przyniesienie korzyści jednostce, grupie lub szkole, a poprzez nie podniesienie jakości nauczania w klasie. Jest to proces, w trakcie którego nauczyciele, sami lub z innymi, dokonują oceny, uaktualnienia i poszerzenia swojego zaangażowania, a który prowadzi do zmiany moralnych celów nauczania.” Christopher Day

3 Dlaczego zawód nauczyciela wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji?
Ponieważ zmieniająca się rzeczywistość wpływa na: oczekiwania uczniów i rodziców, wymagania zwierzchników, wymagania systemu awansu zawodowego.

4 Dlaczego warto uczestniczyć w Programie eTwinnning?
Nauczyciel może motywować ucznia do wszechstronnego rozwoju tylko wtedy, gdy sam doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i staje się kompetentnym przewodnikiem w świecie nowych technologii!

5 Nauczyciel rejestrując się w Programie eTwinning, nie musi realizować projektu, ale ma możliwość uczestniczenia w … warsztatach i szkoleniach promocyjnych kursie internetowym „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?” internetowych międzynarodowych modułach edukacyjnych seminariach kontaktowych organizowanych w Polsce dla nauczycieli wybranych państw zagranicznych seminariach kontaktowych i Międzynarodowych Warsztatach Doskonalenia Zawodowego

6 Warsztaty i szkolenia promocyjne
IV Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego Ogólnopolska Konferencja eTwinning dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych eTwinning i ESPERE - ogólnopolska konferencja dla nauczycieli geografii, biologii i przyrody Regionalne warsztaty, seminaria, szkolenia

7 Kurs „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”
Bezpłatny kurs, który trwa 10 tygodni, przygotowuje nauczycieli do pracy nad własnym projektem. Szkolenie przebiega za pomocą platformy Zalety szkolenia: - możliwość dopasowania miejsca i czasu nauki do indywidualnych potrzeb, - szansa wykorzystania najnowszych technologii oraz różnych środków przekazu, w szczególności platformy edukacyjnej Moodle, - bieżące wsparcie doświadczonego trenera, - możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Kto się może zgłosić? Nauczyciel dowolnego przedmiotu zainteresowany współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektu w ramach programu eTwinning.

8

9 Program kursu 1. Budowanie społeczności internetowej.
2. Cele i zasady programu; Moja szkoła w eTwinning. 3. Portal eTwinning. 4. Poszukiwanie partnerów do projektu; eTwinning w mojej szkole. 5. Narzędzia standardowe. 6. Narzędzia komunikacyjne. 7. Zasady przygotowania projektu. 8. TwinSpace – przestrzeń do pracy nad projektem. 9. Ewaluacja. 10. Podsumowanie.

10 Jak się zgłosić? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w zakładce Doskonalenie nauczycieli / Kurs internetowy. Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco. Najbliższa edycja kursu rozpocznie się w październiku 2010 roku.

11 Internetowe międzynarodowe moduły edukacyjne
Moduły edukacyjne to krótkie intensywne przedsięwzięcia przeprowadzane za pośrednictwem Internetu i poświęcone różnym tematom. Prowadzone są przez eksperta i opierają się na aktywnym działaniu i dyskusjach nauczycieli z całej Europy. Tematyka modułów: Podcasty w twórczej klasie szkolnej Odkrywanie kreatywności Mapa myśli (Mind-mapping) i twórcze myślenie

12 Moduły edukacyjne w 2010roku
Wirtualny Wyścig Grand Prix - dzięki temu eventowi uczestnicy dowiedzieli się, jak obsługiwać ten program i jak przeprowadzić taki projekt w swojej szkole.  Pomysły eTwinningu poświęcone matematyce - był adresowany do nauczycieli matematyki uczących młodzież w wieku lat. Nauczyciele uczestniczyli w sesjach roboczych i korzystali z programu typu open source: Geogebra .

13 Wielorakie inteligencje, wyzwanie w eTwinningu -uczestnicy pogłębiali wiedzę na temat wielorakich inteligencji i uczyli się, w jaki sposób można brać to zjawisko pod uwagę podczas realizacji projektu eTwinning. Tworzenie udanego projektu - event adresowany był do nauczycieli, którzy chcieli krok- po-kroku zobaczyć, jak stworzyć udany projekt eTwinning. Uczestnicy tworzyli propozycje projektów zgodnie z zasadą "KISS”.

14 Jak wziąć udział? W eventach mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani w Programie eTwinning. Należy zgłaszać się tydzień przed rozpoczęciem danego kursu. Linki znajdują się na Pulpicie zarejestrowanego nauczyciela, więc wystarczy po prostu zalogować się i wypełnić formularz online. Wszystkie eventy odbywają się w Edukacyjnym Laboratorium eTwinningu .

15 Seminaria kontaktowe W roku szkolnym 2009/2010 :
w Gdańsku, angielskojęzyczne, dla nauczycieli historii w szkole podstawowej, klasy 4-6, z Polski i Wielkiej Brytanii; w Zakopanem, dla nauczycieli czeskich, polskich, słowackich i węgierskich; w Rydze, na Łotwie, angielskojęzyczne, dla nauczycieli historii z krajów nadbałtyckich Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska. We wrześniu 2010 roku w Gdańsku, dla nauczycieli bibliotekarzy z województw północnych. Nabór na seminaria odbywa się poprzez stronę internetową: Po ogłoszeniu informacji o seminarium nauczyciele wypełniają formularz zgłoszeniowy.

16 Międzynarodowe Warsztaty Doskonalenia Zawodowego
W warsztatach biorą udział nauczyciele z różnych krajów europejskich. Są realizowane przez cały rok szkolny w różnych krajach Europy. Uczestnictwo w Warsztatach Rozwoju Zawodowego odbywa się wyłącznie na podstawie zaproszenia.

17 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej
Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich. Kandydat powinien być zatrudniony, co najmniej w wymiarze ¾ etatu, w jednej z niżej wymienionych instytucji: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum ogólnokształcące, szkoła ponadgimnazjalna o profilu zawodowym lub technicznym, inna instytucja oświatowa.

18 Doświadczenie drogą rozwoju-www.etwinning.net

19

20

21

22 „Całe życie jest szkołą.” Jan Ámos Komenský
W prezentacji wykorzystano informacje i zdjęcia ze stron: Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Programu eTwinning. Opracowała Urszula Chachulska-Tomaszczak Ambasador Programu eTwinning w województwie łódzkim.


Pobierz ppt "Wpływ Programu eTwinning na rozwój zawodowy nauczyciela"

Podobne prezentacje


Reklamy Google