Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UE i USA w gospodarce światowej* Elżbieta Czarny Paweł Folfas *Udział E. Czarny w projekcie został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UE i USA w gospodarce światowej* Elżbieta Czarny Paweł Folfas *Udział E. Czarny w projekcie został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych."— Zapis prezentacji:

1 UE i USA w gospodarce światowej* Elżbieta Czarny Paweł Folfas *Udział E. Czarny w projekcie został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01488 1

2 CEL I PRZEDMIOT BADANIA Cel: odpowiedź na pytanie, jak w latach 1995-2014 zmieniły się udziały stron Umowy o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską (TTIP) w gospodarce światowej i współpracy międzynarodowej Analizujemy: -potencjały gospodarcze stron umowy, -pozycję UE i USA w międzynarodowym handlu dobrami i usługami oraz w przepływach kapitału bezpośredniego (BIZ), -pozycję UE i USA w porównaniu z potencjałem i pozycją grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny; uwaga! dzięki BIZ BRIC eksportuje także produkty filii KTN pochodzących z USA i UE), -relacje handlowe i inwestycyjne między UE i USA 2

3 UNIA EUROPEJSKA I STANY ZJEDNOCZONE W PRODUKCJI I HANDLU ŚWIATOWYM 1995: -UE i USA (według ówczesnego składu państw członkowskich) łącznie 57,6% światowego PKB (realnie – ceny i kursy walut z 2005 r.) [30%+27,6%] -51,3% eksportu globalnego [40%+11,3%] 2014: - 52,1% światowego PKB [26,5%+25,6%] - 40,9% eksportu globalnego [32,4%+8,5%] 3

4 Zmiany wartości realnego PKB (stałe ceny i kursy walutowe z 2005 r.) UE, USA i BRIC oraz ich udziałów w światowym PKB, 1995 i 2014 Wartości realnego PKB w bln USD Udziały w PKB światowym (%) i zmiany (p.p.) 199520142014 jako wielokrotność 1995 2014Zmiana BRIC2,69,0 3,5 7,615,57,9 UE10,215,4 1,5 30,026,5-3,5 USA9,414,9 1,6 27,625,6-2,0 Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 4

5 Zmiany wartości realnego PKB (1995=100) UE, USA i BRIC w latach 1995-2014 Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 5

6 Zmiany wartości eksportu towarów UE, USA i BRIC oraz ich udziałów w światowym eksporcie towarów w latach 1995 i 2014 Wartość eksportu w bln USD Udziały w eksporcie światowym (%) i zmiany (p.p.) 199520142014 jako wielokrotność 1995 2014Zmiana BRIC 0,33,311,0 5,617,812,2 UE 2,16,23,0 40,032,4-7,6 USA 0,61,62,7 11,38,5-2,8 Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 6

7 Zmiany wartości eksportu towarów UE, USA i BRIC w latach 1995-2014 (1995=100) Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 7

8 Zmiany wartości eksportu usług UE, USA i BRIC oraz ich udziałów w światowym eksporcie usług w latach 1995 i 2013 Wartość eksportu w bln USD Udziały w eksporcie światowym (%) i zmiany (p.p.) 199520132013 jako wielokrotność 1995 2013Zmiana BRIC0,040,46 11,5 3,69,86,2 UE0,552,00 3,6 44,842,8-2,0 USA0,220,68 3,1 17,914,5-3,4 Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 8

9 Zmiany wartości eksportu usług BRIC, UE i USA w latach 1995-2013 (1995=100) Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 9

10 „ALE” (HANDEL WARTOŚCIĄ DODANĄ w mld USD na podstawie danych OECD-WTO) Najwięksi eksporterzy w 2011 r. Eksport brutto w 2011 r. Eksport brutto w 1995 r. Chiny1969,2143,4 USA1908,5770,7 Niemcy1431,9543,1 10 Najwięksi eksporterzy w 2011 r. Eksport wartości dodanej w 2011 r. Eksport wartości dodanej w 1995 r. USA1508,9629,3 Chiny1290,794,9 Niemcy1023,5444,3

11 Zmiany wartości importu kapitału bezpośredniego (napływ BIZ) UE, USA i BRIC oraz ich udziałów w światowym imporcie BIZ w latach 1995 i 2014 Wartość w bln USDUdziały w imporcie światowym (%) i zmiany (p.p.) 199520142014 jako wielokrotność 1995 19952014Zmiana BRIC 0,050,244,814,420,15,7 UE 0,120,262,233,621,0-12,6 USA 0,060,091,517,17,5-9,6 Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 11

12 Zmiany wartości strumieni napływających BIZ USA, UE i BRIC w latach 1995-2014 (1995=100) Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 12

13 Zmiany wartości eksportu kapitału bezpośredniego (odpływ BIZ) UE, USA i BRIC oraz ich udziałów w światowym eksporcie BIZ w latach 1995 i 2014 Wartość w bln USDUdziały w eksporcie światowym (%) i zmiany (p.p.) 199520142014 jako wielokrotność 1995 19952014Zmiana BRIC 0,040,24 6,0 1,013,212,2 UE 0,160,28 1,8 43,620,7-22,9 USA 0,090,34 3,8 25,424,9-0,5 Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 13

14 Zmiany wartości strumieni odpływających BIZ USA, UE i BRIC w latach 1995-2014 (1995=100) Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 14

15 GLOBALNE ZNACZENIE TTIP ułatwia wzmocnienie (słabnącej) pozycji gospodarczej UE i USA względnie zmniejsza znaczenie regionu Azja-Pacyfik może ożywić negocjacje w ramach WTO może spowodować rozszerzenie zakresu tematycznego negocjacji w ramach WTO wzmacnia „most atlantycki” przyczynia się do zmniejszenia „luki bezpieczeństwa w Europie” 15

16 Wartość eksportu w bln USDUdziały w eksporcie (%) i zmiany (p.p.) 199520142014 jako wielokrotność 1995 19952014Zmiana UE-USA 0,140,412,96,76,6-0,1 USA-UE 0,130,282,221,717,5-4,2 Wartości i udziały eksportu towarów do USA i UE w eksporcie towarów UE i USA w latach 1995 i 2014 Źródło: UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org, data wejścia: 15.11.2015http://unctadstat.unctad.org 16

17 Strumienie napływających BIZ w latach 2004-2012 (mld USD) Źródło: World Investment Report 2014, s. 79. 17

18 WNIOSKI słabnąca pozycja stron umowy TTIP w gospodarce światowej i współpracy międzynarodowej w latach 1995-2014 rosnące znaczenie państw BRIC (zwłaszcza Chin) TTIP jako potencjalne remedium 18


Pobierz ppt "UE i USA w gospodarce światowej* Elżbieta Czarny Paweł Folfas *Udział E. Czarny w projekcie został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google