Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SORE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SORE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 SORE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

2 SORE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SORE - animator pełni w procesie doskonalenia rolę koordynator działań, moderatora i doradcy.

3 Zadania SORE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. PLANOWANIE DZIAŁAŃ 3.REALIZACJA i MONITOROWANIE 1.DIAGNOZA 4. PODSUMOWANIE

4 Diagnoza Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Spotkanie z dyrektorem. 2.Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/przedszkola. 3.Analiza dokumentów np. raportu z ewaluacji wew. i zew., wyników nauczania, EWD. 4.Spotkanie z radą pedagogiczna – warsztat diagnostyczno-rozwojowy

5 Planowanie działań Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Opracowanie RPW. 2.Tematyka i terminy szkoleń. 3.Harmonogram. 4.Wnioskowanie o pozyskanie zewnętrznych ekspertów.

6 Realizacja i monitorowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW. 2.Organizowanie zaplanowanych form wspomagania. 3.Organizacja systemu wsparcia dla nauczycieli. 4.Monitorowanie przebiegu realizacji RPW 5.Reagowanie na pojawiające się trudności. 6.Dokumentowanie podejmowanych działań.

7 Podsumowanie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW. 2.Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW dyrektorowi szkoły/przedszkola oraz radzie pedagogicznej. 3.Współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziękowania w imieniu zespołu SORE: Ewa Dębska Edyta Drąg Grażyna Witak-Wcisło Katarzyna Wójcik Magdalena Ostrowska Maria Szpakowska Barbara Okleja Paweł Kania


Pobierz ppt "SORE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google