Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna PARTNERSTWO ZIEMI SANDOMIERDKIEJ w Sandomierzu Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Analiza sfinansowana w ramach działania 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego Pilotażowy Program LEADER+ Schemat II. Umowa nr 1/02/025/2006 o dofinansowanie projektu.

2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Cel zadania: Opracowanie diagnozy potrzeb i możliwości alternatywnych w stosunku do tradycyjnego rolnictwa form prowadzenia działalności gospodarczej na terenach gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Charakterystyka powiatu sandomierskiego: powierzchnia – 687 km 2 ludność – 81 491 osób - w tym: miasto – 29 184 osoby wieś – 52 942 osoby liczba gmin – 9 - w tym: miejskie – 1 miejsko-wiejskie – 2 wiejskie – 6

4 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

5 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Struktura wiekowa rolników 12 013 rolników (25,8%) w wieku pow. 30 lat 12 218 rolników (26,3%) w wieku pow. 60 lat Poziom wykształcenia rolników Wykształcenie: wyższe – 4%, średnie i zasadnicze zawodowe – 50,6%, gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe – 45,4%. 57,7% ludności powiatu sandomierskiego utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Szkolnictwo na terenie powiatu sandomierskiego Na terenie powiatu funkcjonują szkoły publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne. szkoły podstawowe – 47, szkoły podstawowe specjalne – 1, gimnazja – 14 szkoły zasadnicze zawodowe – 5 szkoły średnie zawodowe i artystyczne – 30, licea ogólnokształcące – 10 szkoły policealne – 9, szkoły pomaturalne – 3, szkoły wyższe – 3.

7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Podmioty gospodarki narodowej w latach 2003 – 2005. Jednostka terytorialnaPodmioty gospodarki narodowej ogółem 200320042005 Powiat sandomierski5 9506 0066 022 Sandomierz3 2513 3203 386 Dwikozy455468453 Klimontów426409408 Koprzywnica345323297 Łoniów319314312 Obrazów328327317 Samborzec417429451 Wilczyce150153138 Zawichost259263260

8 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

9 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim

10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim c.d. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sandomierz w 2006r.: ogółem – 5 467, w tym: -kobiety – 2 767 (50,6% ogółu), -zamieszkali na wsi – 3 647 (66,7% ogółu), -długotrwale bezrobotni – 3 212 (58,8% ogółu), -bezrobotni z prawem do zasiłku – 301 (5,5% ogółu), -bezrobotni w wieku 18-44 lata – 4 188 (76,8% ogółu), -pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy – 3 212 (58,1% ogółu).

11 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim c.d 4 466 osób bezrobotnych posiadało zawód (81,7% ogółu), 1001 osób bezrobotnych nie posiadało zawodu (18,3% ogółu), wykształcenie: wyższe – 9,2%, policealne i średnie zawodowe – 25,0%, zasadnicze zawodowe – 34,1%, gimnazjalne i poniżej – 24,1% ogółu zarejestrowanych.

12 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim c.d Ranking zawodów bezrobotnych ślusarze i pokrewni- 315; sprzedawcy i demonstratorzy-294; krawcy i pokrewni- 179; pracownicy ds.finansowych – 177; technicy technologii żywności – 155; technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni – 141; mechanicy poj. samochodowych – 128; technicy mechanicy – 125; robotnicy pomocniczy w budownictwie – 118; technicy rolnicy – 116; murarze i pokrewni – 102; operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców i warzyw – 99; specjaliści ds. ekonomicznych – 92; specjaliści administracji publicznej – 89; Piekarze, cukiernicy i pokrewni – 82; kucharze – 79 osób.

13 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Oferty pracy zgłaszane do PUP Sandomierz w 2006 r. Ogólna liczba ofert zgłoszonych – 1091, w tym: - 53,6% - pochodziło z sektora publicznego; - 46,4% - pochodziło z sektora prywatnego. Większość ofert pracy pochodziła od pracodawców prowadzących działalność w obrębie sekcji: -administracja publiczna – 36,7%; -handel i naprawy – 16,1%; -pośrednictwo finansowe – 9%; -działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna – 8,8% ogółu ofert.

14 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Oferty pracy zgłaszane do PUP Sandomierz w 2006 r.c.d. Pracodawcy zgłaszali największe zapotrzebowanie na osoby posiadające zawody w następujących grupach : pracownicy administracyjni i pokrewni; robotnicy gospodarczy; sprzedawcy i demonstratorzy; pracownicy ds. finansowych pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej; specjaliści szkolnictwa; pomoce i sprzątaczki biurowe

15 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Zawody deficytowe w powiecie sandomierskim Zawodami deficytowymi, wynikającymi z prowadzonych analiz lokalnego rynku pracy w latach 2005-2006 są: Przewodnik turystyczny, Pracownik biblioteki, Pracownik domowej opieki osobistej, Operator wózka podnośnikowego, Pracownik pomocy społecznej i pracy socjalnej.

16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Prognoza zawodów alternatywnych Branżami, które w przyszłości będą rozwijały się najprężniej,w których będą powstawały nowe zawody na które będzie rósł popyt na rynku pracy wg. m.in. specjalistów Międzynarodowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego w ramach Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, będą: 1. Informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informacyjne (np. administrator systemów komputerowych, programista, webmaster, mechatronik, programista, grafik komputerowy)

17 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Prognoza zawodów alternatywnych c.d. 2. Biotechnologia i jej zastosowania (np. biotechnolog, bioinżynier genetyczny, biotechnolog środowiska, biotechnolog farmaceutyczny) 3. Ochrona środowiska (np.inspektor ochrony środowiska, edukator ekologiczny, architekt ochrony środowiska, pielęgniarz drzew, doradca ekologiczny) 4. Obsługa procesów integracji regionalnej (np.specjalista ds. administracji międzynarodowej, specjalista prawa europejskiego) 5. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny (np. pracownik interaktywnej obsługi klienta w handlu, projektant pakietów usług finansowych, specjalista od telebankingu, specjalista analiz rynku, handlowiec on-line, specjalista ds.. wywiadu gospodarczego)

18 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Prognoza zawodów alternatywnych c.d. 6. Ochrona zdrowia (np. inżynier kliniczny, inspektor farmacutyczny, edukator zdrowia, zarządca szpitala, finansowy kontroler medyczny, fizjoterapeuta, pielęgniarka, chirurg plastyczny, kosmetyczka, instruktor fitnesu) 7. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy (np. edytor filmu i video, menedżer programów multimedialnych, broker informacji, specjalita ds. marketingu sieciowego, redaktor on-line, animator parków rozrywki) 8. Edukacja (np. teleedukator, specjalista edukacji wspomaganej komputerowo, broker dydaktyczny, trener, mentor multimedialny, negocjator – ochroniarz w szkole)

19 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Prognoza zawodów alternatywnych c.d. 9. Pozyskiwanie energii i logistyka (np. technik instalacji słonecznych, logistyk) Pond to zawodami poszukiwanymi w przyszłości będą: szkoleniowiec, specjalista tworzenia wizerunku, psycholog, psychoterapeuta, konsultant, copywriter, teleptacownik, specjaliści ds.budownictwa i drogownictwa, prawnicy, adwokaci, kierowcy.

20 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Prognoza zawodów alternatywnych c.d. Ważne jest kształcenie praktycznych umiejętności, które będzie można wykorzystać w każdym środowisku pracy. Do najważniejszych umiejętności należy zaliczyć: znajomość języków obcych, umiejętność wykorzystania komputera i Internetu w codziennej pracy, umiejętności interpersonalne, oraz zdolność do szybkiego uczenia się, otwartość na zmiany i umiejętność do odpowiednich informacji.

21 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Prognoza zawodów alternatywnych c.d. Dynamika zmian zawodów istniejących na rynku pracy jest ściśle związana z tendencjami społeczno – gospodarczymi Europy i świata. Ciągle pojawiają się nowe specjalizacje. Każdy z nas będzie musiał w przyszłości zmieniać zawód nawet kilka razy w swoim życiu. Zauważalne stają się zmiany w treści dotychczas wykonywanych, tradycyjnych rolach zawodowych. Wszystko to wiąże się z trendami na rynku pracy XXI wieku, czyli: umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej, wzrostem znaczenia sektora usług, zwracaniem większej uwagi na ochronę środowiska naturalnego i zdrowia,

22 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Prognoza zawodów alternatywnych c.d. częstymi zmianami miejsca pracy, wzrostem samozatrudnienia, koniecznością tworzenia sobie miejsc pracy, potrzebą wypoczynku, zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju informacji, kultury oraz przemysłu rozrywkowego.

23 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych 1.Wsparcie w ramach środków Funduszu Pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w wysokości nie wyższej niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia) Beneficjent: osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w wysokości nie wyższej niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia) Beneficjent: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla skierowanego bezrobotnego

24 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d. 2.Wsparcie w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (w ramach płatności ostatecznej można ubiegać się o nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy) w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych, transportowych, komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa i usług informatycznych.

25 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d. Beneficjent: osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych, transportowych, komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa i usług informatycznych.

26 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d. Beneficjent: mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób i mające obrót nie przekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

27 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google