Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza potrzeb i możliwości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza potrzeb i możliwości"— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza potrzeb i możliwości
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna PARTNERSTWO ZIEMI SANDOMIERDKIEJ w Sandomierzu    Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Analiza sfinansowana w ramach działania 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego Pilotażowy Program LEADER+ Schemat II. Umowa nr 1/02/025/2006 o dofinansowanie projektu. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

2 Cel zadania: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów,
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Cel zadania: Opracowanie diagnozy potrzeb i możliwości alternatywnych w stosunku do tradycyjnego rolnictwa form prowadzenia działalności gospodarczej na terenach gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

3 Charakterystyka powiatu sandomierskiego:
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Charakterystyka powiatu sandomierskiego: powierzchnia – 687 km2 ludność – osób - w tym: miasto – osoby wieś – osoby liczba gmin – 9 - w tym: miejskie – 1 miejsko-wiejskie – 2 wiejskie – 6 Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

4 Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

5 Poziom wykształcenia rolników
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Struktura wiekowa rolników rolników (25,8%) w wieku pow. 30 lat rolników (26,3%) w wieku pow. 60 lat Poziom wykształcenia rolników Wykształcenie: wyższe – 4%, średnie i zasadnicze zawodowe – 50,6%, gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe – 45,4%. 57,7% ludności powiatu sandomierskiego utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

6 Szkolnictwo na terenie powiatu sandomierskiego
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Szkolnictwo na terenie powiatu sandomierskiego Na terenie powiatu funkcjonują szkoły publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne. szkoły podstawowe – 47, szkoły podstawowe specjalne – 1, gimnazja – 14 szkoły zasadnicze zawodowe – 5 szkoły średnie zawodowe i artystyczne – 30, licea ogólnokształcące – 10 szkoły policealne – 9, szkoły pomaturalne – 3, szkoły wyższe – 3. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

7 Podmioty gospodarki narodowej w latach 2003 – 2005.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Podmioty gospodarki narodowej w latach 2003 – 2005. Jednostka terytorialna Podmioty gospodarki narodowej ogółem 2003 2004 2005 Powiat sandomierski 5 950 6 006 6 022 Sandomierz 3 251 3 320 3 386 Dwikozy 455 468 453 Klimontów 426 409 408 Koprzywnica 345 323 297 Łoniów 319 314 312 Obrazów 328 327 317 Samborzec 417 429 451 Wilczyce 150 153 138 Zawichost 259 263 260 Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

8 Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

9 Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

10 Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim c.d. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sandomierz w 2006r.: ogółem – 5 467, w tym: -kobiety – (50,6% ogółu), zamieszkali na wsi – (66,7% ogółu), długotrwale bezrobotni – (58,8% ogółu), bezrobotni z prawem do zasiłku – 301 (5,5% ogółu), bezrobotni w wieku lata – (76,8% ogółu), pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy – (58,1% ogółu). Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

11 Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim c.d
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim c.d 4 466 osób bezrobotnych posiadało zawód (81,7% ogółu), 1001 osób bezrobotnych nie posiadało zawodu (18,3% ogółu), wykształcenie: wyższe – 9,2%, policealne i średnie zawodowe – 25,0%, zasadnicze zawodowe – 34,1%, gimnazjalne i poniżej – 24,1% ogółu zarejestrowanych. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

12 Ranking zawodów bezrobotnych
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Poziom i struktura bezrobocia w powiecie sandomierskim c.d Ranking zawodów bezrobotnych ślusarze i pokrewni- 315; sprzedawcy i demonstratorzy-294; krawcy i pokrewni- 179; pracownicy ds.finansowych – 177; technicy technologii żywności – 155; technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni – 141; mechanicy poj. samochodowych – 128; technicy mechanicy – 125; robotnicy pomocniczy w budownictwie – 118; technicy rolnicy – 116; murarze i pokrewni – 102; operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców i warzyw – 99; specjaliści ds. ekonomicznych – 92; specjaliści administracji publicznej – 89; Piekarze, cukiernicy i pokrewni – 82; kucharze – 79 osób. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

13 Oferty pracy zgłaszane do PUP Sandomierz w 2006 r.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Oferty pracy zgłaszane do PUP Sandomierz w 2006 r. Ogólna liczba ofert zgłoszonych – 1091, w tym: 53,6% - pochodziło z sektora publicznego; 46,4% - pochodziło z sektora prywatnego. Większość ofert pracy pochodziła od pracodawców prowadzących działalność w obrębie sekcji: administracja publiczna – 36,7%; handel i naprawy – 16,1%; pośrednictwo finansowe – 9%; działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna – 8,8% ogółu ofert. Większość zgłoszonych ofert stanowiły subsydiowane miejsca pracy tzn. : staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

14 Oferty pracy zgłaszane do PUP Sandomierz w 2006 r.c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Oferty pracy zgłaszane do PUP Sandomierz w 2006 r.c.d. Pracodawcy zgłaszali największe zapotrzebowanie na osoby posiadające zawody w następujących grupach : pracownicy administracyjni i pokrewni; robotnicy gospodarczy; sprzedawcy i demonstratorzy; pracownicy ds. finansowych pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej; specjaliści szkolnictwa; pomoce i sprzątaczki biurowe Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

15 Zawody deficytowe w powiecie sandomierskim
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Zawody deficytowe w powiecie sandomierskim Zawodami deficytowymi, wynikającymi z prowadzonych analiz lokalnego rynku pracy w latach są: Przewodnik turystyczny, Pracownik biblioteki, Pracownik domowej opieki osobistej, Operator wózka podnośnikowego, Pracownik pomocy społecznej i pracy socjalnej. Zawód deficytowy- to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie, Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

16 Prognoza zawodów alternatywnych
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Prognoza zawodów alternatywnych Branżami, które w przyszłości będą rozwijały się najprężniej,w których będą powstawały nowe zawody na które będzie rósł popyt na rynku pracy wg. m.in. specjalistów Międzynarodowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego w ramach Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, będą: 1. Informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informacyjne (np. administrator systemów komputerowych, programista, webmaster, mechatronik, programista, grafik komputerowy) Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

17 Prognoza zawodów alternatywnych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Prognoza zawodów alternatywnych c.d. 2. Biotechnologia i jej zastosowania (np. biotechnolog, bioinżynier genetyczny, biotechnolog środowiska, biotechnolog farmaceutyczny) 3. Ochrona środowiska (np.inspektor ochrony środowiska, edukator ekologiczny, architekt ochrony środowiska, pielęgniarz drzew, doradca ekologiczny) 4. Obsługa procesów integracji regionalnej (np.specjalista ds. administracji międzynarodowej, specjalista prawa europejskiego) 5. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny (np. pracownik interaktywnej obsługi klienta w handlu, projektant pakietów usług finansowych, specjalista od telebankingu, specjalista analiz rynku, handlowiec on-line, specjalista ds.. wywiadu gospodarczego) Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

18 Prognoza zawodów alternatywnych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Prognoza zawodów alternatywnych c.d. 6. Ochrona zdrowia (np. inżynier kliniczny, inspektor farmacutyczny, edukator zdrowia, zarządca szpitala, finansowy kontroler medyczny, fizjoterapeuta, pielęgniarka, chirurg plastyczny, kosmetyczka, instruktor fitnesu) 7. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy (np. edytor filmu i video, menedżer programów multimedialnych, broker informacji, specjalita ds. marketingu sieciowego, redaktor on-line, animator parków rozrywki) 8. Edukacja (np. teleedukator, specjalista edukacji wspomaganej komputerowo, broker dydaktyczny, trener, mentor multimedialny, negocjator – ochroniarz w szkole) Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

19 Prognoza zawodów alternatywnych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Prognoza zawodów alternatywnych c.d. 9. Pozyskiwanie energii i logistyka (np. technik instalacji słonecznych, logistyk) Pond to zawodami poszukiwanymi w przyszłości będą: szkoleniowiec, specjalista tworzenia wizerunku, psycholog, psychoterapeuta, konsultant, copywriter, teleptacownik, specjaliści ds.budownictwa i drogownictwa, prawnicy, adwokaci, kierowcy. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

20 Prognoza zawodów alternatywnych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Prognoza zawodów alternatywnych c.d. Ważne jest kształcenie praktycznych umiejętności, które będzie można wykorzystać w każdym środowisku pracy. Do najważniejszych umiejętności należy zaliczyć: znajomość języków obcych, umiejętność wykorzystania komputera i Internetu w codziennej pracy, umiejętności interpersonalne, oraz zdolność do szybkiego uczenia się, otwartość na zmiany i umiejętność do odpowiednich informacji. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

21 Prognoza zawodów alternatywnych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Prognoza zawodów alternatywnych c.d. Dynamika zmian zawodów istniejących na rynku pracy jest ściśle związana z tendencjami społeczno – gospodarczymi Europy i świata. Ciągle pojawiają się nowe specjalizacje. Każdy z nas będzie musiał w przyszłości zmieniać zawód nawet kilka razy w swoim życiu. Zauważalne stają się zmiany w treści dotychczas wykonywanych, tradycyjnych rolach zawodowych. Wszystko to wiąże się z trendami na rynku pracy XXI wieku, czyli: umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej, wzrostem znaczenia sektora usług, zwracaniem większej uwagi na ochronę środowiska naturalnego i zdrowia, Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

22 Prognoza zawodów alternatywnych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Prognoza zawodów alternatywnych c.d. częstymi zmianami miejsca pracy, wzrostem samozatrudnienia, koniecznością tworzenia sobie miejsc pracy, potrzebą wypoczynku, zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju informacji, kultury oraz przemysłu rozrywkowego. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

23 Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych Wsparcie w ramach środków Funduszu Pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w wysokości nie wyższej niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia) Beneficjent: osoba bezrobotna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w wysokości nie wyższej niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia) Beneficjent: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla skierowanego bezrobotnego Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

24 Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d. Wsparcie w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (w ramach płatności ostatecznej można ubiegać się o nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy) w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych, transportowych, komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa i usług informatycznych. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

25 Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d. Beneficjent: osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik – w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych, transportowych, komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa i usług informatycznych. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

26 Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d.
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Możliwości wsparcia zatrudnienia w zawodach deficytowych c.d. Beneficjent: mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób i mające obrót nie przekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+

27 Dziękuję za uwagę Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+
Zadanie nr II 2.1. Diagnoza potrzeb i możliwości w zakresie alternatywnych form gospodarowania Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30, Warszawa Dziękuję za uwagę Działanie 2.7 PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+


Pobierz ppt "Diagnoza potrzeb i możliwości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google