Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych."— Zapis prezentacji:

1 2015 Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych

2 CEL NADRZĘDNY Zapewnienie powszechnego dostępu do usług wysokiej jakości w Rejestrze Usług Rozwojowych Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR

3 UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE: uwagi Komisji Europejskiej presja czasu konieczność weryfikacji każdego podmiotu Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR

4 OGÓLNE ZAŁOŻENIA wymagania opracowane w wyniku konsultacji społecznych mają charakter uniwersalny tj. dotyczą wszystkich rodzajów usług rozwojowych opracowane wymagania zastąpią kryteria wpisu do RUR określone w Rozporządzeniu KSU oraz będą określały sposób działania za pośrednictwem RUR część z wymagań będzie „zaszyta” w systemie RUR uznanie istniejących na rynku certyfikatów, które uwzględniają wymagania dot. jakości usług wypracowane w toku konsultacji oraz kryteria dot. samego certyfikatu Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR

5 KRYTERIA DOT. WIARYGODNOŚCI CERTYFIKATU dokument dostępny jest dla każdego Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe po spełnieniu obiektywnych, jednoznacznie określonych i powszechnie dostępnych (w szczególności opublikowanych na stronie internetowej instytucji certyfikującej) kryteriów, odpowiadających kryteriom w RUR proces certyfikacji uwzględnia audyt realizowany przez zewnętrzną/niezależną instytucję certyfikującą procedura przeprowadzania audytu certyfikującego spełnia wymagania określone przez PARP proces recertyfikacji przeprowadzany jest nie rzadziej niż co 3 lata w oparciu o kryteria, o których mowa powyżej dokument istnieje na rynku usług rozwojowych, w kształcie opisanym powyżej, od co najmniej 1 roku, licząc od dnia wystawienia pierwszego dokumentu, lub dokument został przyznany co najmniej 5 podmiotom Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR

6 KRYTERIA DOT. WIARYGODNOŚCI CERTYFIKATU warunki uzyskania dokumentu dotyczą co najmniej następujących wymogów jakościowych: a. podmiot świadczący usługi rozwojowe posiada określoną misję swojej działalności oraz cele strategiczne i operacyjne, które są weryfikowane i aktualizowane, b. podmiot świadczący usługi rozwojowe oferuje usługi w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi i wymogami narzuconymi przez zewnętrzne regulacje, c. cele i zakres tematyczny usług rozwojowych są dostosowane do potrzeb uczestników, d. podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia niezbędne warunki realizacji usługi uwzględniając jej rodzaj i założone cele merytoryczne, Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR

7 KRYTERIA DOT. WIARYGODNOŚCI CERTYFIKATU e. podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia kompetentną kadrę świadczą te usługi, f. podmiot świadczący usługi rozwojowe zapewnia kompetentną kadrę zarządzająca, g. podmiot świadczący usługi rozwojowe prowadzi ewaluację świadczonych usług rozwojowych oraz podejmuje w jej wyniku działania korygujące i zapobiegawcze, h. podmiot świadczący usługi rozwojowe jest przygotowany do reagowania na nieprzewidziane sytuacje oraz posiada politykę reklamacyjną i w odpowiedzi na zastrzeżenia klientów podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze. Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR

8 WERYFIKACJA WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH 1. Na etapie wnioskowania o wpis – certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów jakościowych 2. Na etapie świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru – audyt funkcjonowania podmiotu w Rejestrze Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR

9 Ad. 2 – ELEMENTY SPRAWDZANE PO DOKONANIU WPISU wymagania jakościowe opisane dla certyfikatu publikowanie rzetelnej informacji o oferowanych usługach opisywanie programów usług w języku efektów prowadzenie działań wspierających utrwalanie efektów usługi inne wymagania z rozporządzenia KSU przestrzeganie Regulaminu RUR Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR

10 Pytania? Komentarze? Wątpliwości?


Pobierz ppt "2015 Koncepcja weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google