Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach"— Zapis prezentacji:

1 Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Warszawa, 12 czerwca 2014 r. 1

2 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013

3 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013

4 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013

5 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013

6 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013
Jakie wsparcie z EFS dla przedsiębiorstw? doradztwo i szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw wsparcie typu outplacemnt dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji gospodarczej wsparcie dla współpracy sfery B+R i przedsiębiorstw (transfer wiedzy połączony z wypracowaniem konkretnych efektów wdrożeniowych) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, pożyczki) wsparcie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania strategicznego wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu projekty ukierunkowane na skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej

7 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013
Ocena efektów wsparcia MŚP – źródła informacji: ewaluacja on-going Działań 2.1 i 2.2 PO KL – edycja I-XVI, PARP „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL ”, PAG Uniconsult „Bilans Kapitału Ludzkiego” IV edycja badań z 2013 r. „Rozwój umiejętności i szkolenia w MŚP, Polska”, OECD, 2010 („Leveraging training and skills development activities in SMEs”) „Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców”, 2012, PAG Uniconsult

8 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013
Ocena efektów wsparcia MŚP: Szkolenia, kursy i warsztaty to podstawowa forma wsparcia osób pracujących - skorzystało z nich 86% uczestników projektu Dominującą formą wsparcia były szkolenia i kursy zawodowe, a także szkolenia z zakresu technik sprzedażowych, telemarketingu, szkolenia interpersonalne (negocjacje, efektywna komunikacja) i językowe

9 Deklarowany wpływ udziału w projekcie na sytuację zawodową:
Wsparcie MŚP w perspektywie Deklarowany wpływ udziału w projekcie na sytuację zawodową:

10 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013
Ocena efektów wsparcia: Większość uczestników projektu (ok. 90%) pozytywnie lub bardzo pozytywnie oceniło jakość udzielonego wsparcia Przed przystąpieniem do projektu zaledwie połowie uczestników projektu (54%) sprawdzano umiejętności, w celu dobrania rodzaju lub poziomu udzielanej pomoc Mapa 4. Odsetek uczestników, którym przed przystąpieniem do projektu nie sprawdzano umiejętności, w celu dobrania rodzaju lub poziomu udzielanej pomocy

11 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013
Wnioski na temat efektów wsparcia MŚP : Niewielka różnorodność oferowanych instrumentów wsparcia – dominująca formą wsparcia były szkolenia - usługi doradcze były świadczone głównie w ramach diagnozy potrzeb szkoleniowych; Rola pracodawcy często ograniczała się do zatwierdzenia wyboru szkoleń dokonanego przez pracownika - zbieżność celów przedsiębiorstwa i pracownika korzystnie wpływa na osiągnięcie celów przedsiębiorstwa Niewielka liczba projektów „szytych na miarę” – dominacja projektów „otwartych”, kierujących ofertę do szerokiego grona przedsiębiorstw, nie zaś ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie konkretnego przedsiębiorstwa „Podażowy” system wyboru projektów – dominacja rynku dostawców usług, ograniczone możliwości kształtowania oferty bezpośrednio przez samych odbiorców wsparcia

12 System Zapewniania Jakości Usług Rozwojowych 2014-2020
Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych Przedsiębiorstwo Rejestr Usług Rozwojowych Regionalny Program Operacyjny (IZ RPO) PO Wiedza Edukacja Rozwój (PARP)

13 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – POZIOM KRAJOWY
Rejestr Usług Rozwojowych – baza administrowana przez PARP, zawierająca: informację na temat potencjału podmiotów świadczących usługi rozwojowe informację na temat oferty rozwojowej możliwość dokonywania oceny świadczonych usług bezpośrednio przez odbiorców wsparcia Zalety systemu: pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty szkoleniowej (jednolite kryteria rejestracji dla wszystkich podmiotów, wszystkie dostępne usługi zgromadzone w jednym miejscu) możliwość dokonywania oceny jakości usług (informacja zwrotna dla przyszłych uczestników szkoleń) bieżące monitorowanie jakości udzielanego wsparcia

14 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – POZIOM REGIONALNY
Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych - system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i pracowników (w tym na finansowanie usług doradczych i szkoleniowych) oparty na podejściu popytowym, np. bon szkoleniowy, refundacja kosztów szkolenia Zalety podejścia popytowego: szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP (bezpośrednia reakcja na występujące potrzeby) uproszczenie procedur większa adekwatność udzielanego wsparcia indywidualizacja finansowanych działań ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google