Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 Warszawa, 12 czerwca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

2 Wsparcie MŚP w perspektywie

3

4

5

6 Jakie wsparcie z EFS dla przedsiębiorstw?  doradztwo i szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw  wsparcie typu outplacemnt dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji gospodarczej  wsparcie dla współpracy sfery B+R i przedsiębiorstw (transfer wiedzy połączony z wypracowaniem konkretnych efektów wdrożeniowych)  wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, pożyczki)  wsparcie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania strategicznego  wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu  projekty ukierunkowane na skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej

7 Wsparcie MŚP w perspektywie Ocena efektów wsparcia MŚP – źródła informacji:  ewaluacja on-going Działań 2.1 i 2.2 PO KL – edycja I-XVI, PARP  „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL ”, PAG Uniconsult  „Bilans Kapitału Ludzkiego” IV edycja badań z 2013 r.  „Rozwój umiejętności i szkolenia w MŚP, Polska”, OECD, 2010 („Leveraging training and skills development activities in SMEs”)  „Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców”, 2012, PAG Uniconsult

8 Wsparcie MŚP w perspektywie Ocena efektów wsparcia MŚP:  Szkolenia, kursy i warsztaty to podstawowa forma wsparcia osób pracujących - skorzystało z nich 86% uczestników projektu  Dominującą formą wsparcia były szkolenia i kursy zawodowe, a także szkolenia z zakresu technik sprzedażowych, telemarketingu, szkolenia interpersonalne (negocjacje, efektywna komunikacja) i językowe

9 Wsparcie MŚP w perspektywie Deklarowany wpływ udziału w projekcie na sytuację zawodową:

10 Wsparcie MŚP w perspektywie Ocena efektów wsparcia:  Większość uczestników projektu (ok. 90%) pozytywnie lub bardzo pozytywnie oceniło jakość udzielonego wsparcia Mapa 4. Odsetek uczestników, którym przed przystąpieniem do projektu nie sprawdzano umiejętności, w celu dobrania rodzaju lub poziomu udzielanej pomocy  Przed przystąpieniem do projektu zaledwie połowie uczestników projektu (54%) sprawdzano umiejętności, w celu dobrania rodzaju lub poziomu udzielanej pomoc

11 Wsparcie MŚP w perspektywie Wnioski na temat efektów wsparcia MŚP :  Niewielka różnorodność oferowanych instrumentów wsparcia – dominująca formą wsparcia były szkolenia - usługi doradcze były świadczone głównie w ramach diagnozy potrzeb szkoleniowych;  Rola pracodawcy często ograniczała się do zatwierdzenia wyboru szkoleń dokonanego przez pracownika - zbieżność celów przedsiębiorstwa i pracownika korzystnie wpływa na osiągnięcie celów przedsiębiorstwa  Niewielka liczba projektów „szytych na miarę” – dominacja projektów „otwartych”, kierujących ofertę do szerokiego grona przedsiębiorstw, nie zaś ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie konkretnego przedsiębiorstwa  „Podażowy” system wyboru projektów – dominacja rynku dostawców usług, ograniczone możliwości kształtowania oferty bezpośrednio przez samych odbiorców wsparcia

12 System Zapewniania Jakości Usług Rozwojowych PrzedsiębiorstwoRejestr Usług Rozwojowych Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych PO Wiedza Edukacja Rozwój (PARP) Regionalny Program Operacyjny (IZ RPO)

13 Wsparcie MŚP w perspektywie – POZIOM KRAJOWY Rejestr Usług Rozwojowych – baza administrowana przez PARP, zawierająca:  informację na temat potencjału podmiotów świadczących usługi rozwojowe informację na temat oferty rozwojowej  możliwość dokonywania oceny świadczonych usług bezpośrednio przez odbiorców wsparcia Zalety systemu:  pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty szkoleniowej (jednolite kryteria rejestracji dla wszystkich podmiotów, wszystkie dostępne usługi zgromadzone w jednym miejscu)  możliwość dokonywania oceny jakości usług (informacja zwrotna dla przyszłych uczestników szkoleń)  bieżące monitorowanie jakości udzielanego wsparcia

14 Wsparcie MŚP w perspektywie – POZIOM REGIONALNY  Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych - system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i pracowników (w tym na finansowanie usług doradczych i szkoleniowych) oparty na podejściu popytowym, np. bon szkoleniowy, refundacja kosztów szkolenia Zalety podejścia popytowego:  szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP (bezpośrednia reakcja na występujące potrzeby)  uproszczenie procedur  większa adekwatność udzielanego wsparcia  indywidualizacja finansowanych działań  ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 Warszawa, 12 czerwca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google