Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 Warszawa, 12 czerwca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 Warszawa, 12 czerwca 2014 r.

2 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013

3

4

5

6 Jakie wsparcie z EFS dla przedsiębiorstw?  doradztwo i szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw  wsparcie typu outplacemnt dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji gospodarczej  wsparcie dla współpracy sfery B+R i przedsiębiorstw (transfer wiedzy połączony z wypracowaniem konkretnych efektów wdrożeniowych)  wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje, pożyczki)  wsparcie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania strategicznego  wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu  projekty ukierunkowane na skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej

7 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013 Ocena efektów wsparcia MŚP – źródła informacji:  ewaluacja on-going Działań 2.1 i 2.2 PO KL – edycja I-XVI, PARP  „Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”, PAG Uniconsult  „Bilans Kapitału Ludzkiego” IV edycja badań z 2013 r.  „Rozwój umiejętności i szkolenia w MŚP, Polska”, OECD, 2010 („Leveraging training and skills development activities in SMEs”)  „Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców”, 2012, PAG Uniconsult

8 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013 Ocena efektów wsparcia MŚP:  Szkolenia, kursy i warsztaty to podstawowa forma wsparcia osób pracujących - skorzystało z nich 86% uczestników projektu  Dominującą formą wsparcia były szkolenia i kursy zawodowe, a także szkolenia z zakresu technik sprzedażowych, telemarketingu, szkolenia interpersonalne (negocjacje, efektywna komunikacja) i językowe

9 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013 Deklarowany wpływ udziału w projekcie na sytuację zawodową:

10 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013 Ocena efektów wsparcia:  Większość uczestników projektu (ok. 90%) pozytywnie lub bardzo pozytywnie oceniło jakość udzielonego wsparcia Mapa 4. Odsetek uczestników, którym przed przystąpieniem do projektu nie sprawdzano umiejętności, w celu dobrania rodzaju lub poziomu udzielanej pomocy  Przed przystąpieniem do projektu zaledwie połowie uczestników projektu (54%) sprawdzano umiejętności, w celu dobrania rodzaju lub poziomu udzielanej pomoc

11 Wsparcie MŚP w perspektywie 2007-2013 Wnioski na temat efektów wsparcia MŚP :  Niewielka różnorodność oferowanych instrumentów wsparcia – dominująca formą wsparcia były szkolenia - usługi doradcze były świadczone głównie w ramach diagnozy potrzeb szkoleniowych;  Rola pracodawcy często ograniczała się do zatwierdzenia wyboru szkoleń dokonanego przez pracownika - zbieżność celów przedsiębiorstwa i pracownika korzystnie wpływa na osiągnięcie celów przedsiębiorstwa  Niewielka liczba projektów „szytych na miarę” – dominacja projektów „otwartych”, kierujących ofertę do szerokiego grona przedsiębiorstw, nie zaś ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie konkretnego przedsiębiorstwa  „Podażowy” system wyboru projektów – dominacja rynku dostawców usług, ograniczone możliwości kształtowania oferty bezpośrednio przez samych odbiorców wsparcia

12 System Zapewniania Jakości Usług Rozwojowych 2014-2020 PrzedsiębiorstwoRejestr Usług Rozwojowych Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych PO Wiedza Edukacja Rozwój (PARP) Regionalny Program Operacyjny (IZ RPO)

13 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – POZIOM KRAJOWY Rejestr Usług Rozwojowych – baza administrowana przez PARP, zawierająca:  informację na temat potencjału podmiotów świadczących usługi rozwojowe informację na temat oferty rozwojowej  możliwość dokonywania oceny świadczonych usług bezpośrednio przez odbiorców wsparcia Zalety systemu:  pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty szkoleniowej (jednolite kryteria rejestracji dla wszystkich podmiotów, wszystkie dostępne usługi zgromadzone w jednym miejscu)  możliwość dokonywania oceny jakości usług (informacja zwrotna dla przyszłych uczestników szkoleń)  bieżące monitorowanie jakości udzielanego wsparcia

14 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – POZIOM REGIONALNY  Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych - system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i pracowników (w tym na finansowanie usług doradczych i szkoleniowych) oparty na podejściu popytowym, np. bon szkoleniowy, refundacja kosztów szkolenia Zalety podejścia popytowego:  szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP (bezpośrednia reakcja na występujące potrzeby)  uproszczenie procedur  większa adekwatność udzielanego wsparcia  indywidualizacja finansowanych działań  ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ocena efektów wsparcia MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013 Warszawa, 12 czerwca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google