Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola stresu w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów Anna Jędryka – Góral Instytut Reumatologii Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola stresu w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów Anna Jędryka – Góral Instytut Reumatologii Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Rola stresu w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów Anna Jędryka – Góral Instytut Reumatologii Warszawa

2 STRES

3 choroba ostry eksperyment praca zawodowa psychologia zły zwierzę przewlekły Life stress fizjologia dobry człowiek STRES

4 Stres ostry Stres ostry

5 Stres przewlekły (?)

6 Stres przewlekły

7 Parlament Europejski ws. stresu … Wspólnotowa strategia na rzecz bhp na lata Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Parlament Europejski … 18. zwraca uwagę na udowodniony naukowo związek pomiędzy wzrostem poziomu stresu w miejscu pracy a wynikającymi z niego chorobami, szczególnie w zakresie chorób przewlekłych, chorób serca i układu krążenia oraz chorób układu mięśniowo- szkieletowego

8 O czym bedziemy mówić? Pojęcie stresu – wczoraj i dziś Pojęcie stresu – wczoraj i dziś Stres psychologiczny Stres psychologiczny Stres w chorobach reumatycznych Stres w chorobach reumatycznych Stres chorego na r.z.s. Stres chorego na r.z.s. Coping – radzenie sobie ze stresem Coping – radzenie sobie ze stresem Zarządzanie stresem - przykłady Zarządzanie stresem - przykłady

9 Próby klasyfikacji stresu M. Widerszal-Bazyl (2002 Próby klasyfikacji stresu M. Widerszal-Bazyl (2002) Stres jako bodziec Stres jako bodziec Stres jako reakcja Stres jako reakcja Stres jako relacja między jednostką Stres jako relacja między jednostką a otoczeniem niespecyficzną reakcję organizmu na wszelkie niedomagania niespecyficzną reakcję organizmu na wszelkie niedomagania Hans Selye(1974) Hans Selye(1974)

10 Stres psychologiczny S. Lazarus, S. Folkman (1984) … jest szczególną relacją miedzy osobą a środowiskiem, … jest szczególną relacją miedzy osobą a środowiskiem, którą osoba ocenia jako nadwyrężającą jej zasoby i zagrażającą jej dobrostanowi i zagrażającą jej dobrostanowi

11 Stres psychologiczny – fizjologia Stres psychologiczny (kora mózgowa) Stres psychologiczny (kora mózgowa) Podwzgórze/ układ limbiczny Podwzgórze/ układ limbiczny Odpowiedź na stres = uwolnienie w Odpowiedź na stres = uwolnienie w cun i oun neurotransmiterów (norepinefryna) i hormonów (kortyzol) Immunoregulacja, percepcja bólu Immunoregulacja, percepcja bólu Emocjonalizacja stresu: eustress? distress?

12 Stres psychologiczny w chorobach reumatycznych R.H. Straub, M. Cutolo (2006) Czynniki decydujące o wpływie stresu p. na przebieg ch. r.: Czas Czas Intensywność Intensywność Układ odpowiedzi na stres Układ odpowiedzi na stres Coping Coping Rodzaj stresu Rodzaj stresu

13 Następstwa i koszty r.z.s. Biologiczne skutki choroby: ból ból sztywność sztywność zmęczenie zmęczenie deformacja deformacja niepełnosprawność fizyczna niepełnosprawność fizyczna Koszty: ekonomiczne ekonomiczne Koszty (psycho)społeczne: Koszty (psycho)społeczne: jakość życia jakość życia chorego, jego rodziny i przyjaciół chorego, jego rodziny i przyjaciół

14 Psychospołeczny wymiar r.z.s. ból+niepełnosprawność+ zależność od innych osób = stres psychologiczny

15 Stresory chorego na r.z.s. Związane z chorobą ból ból ograniczenie funkcjonalne ograniczenie funkcjonalne zależność od innych osób zależność od innych osób deformacje deformacje nieprzewidywalnośc choroby nieprzewidywalnośc choroby depresja depresja niepokój niepokój Nie zwiazane z chorobą osobowość osobowość ważne wydarzenia życiowe ważne wydarzenia życiowe codzienne kłopoty codzienne kłopoty utrata zarobków utrata zarobków

16 Stres psychologiczny w chorobach reumatycznych – c.d. Stres psychologiczny (kora mózgowa) Stres psychologiczny (kora mózgowa) Podwzgórze/ układ limbiczny Podwzgórze/ układ limbiczny Odpowiedź na stres = uwolnienie w Odpowiedź na stres = uwolnienie w cun i oun neurotransmiterów (norepinefryna) i hormonów (kortyzol) Immunoregulacja, percepcja bólu Immunoregulacja, percepcja bólu

17 Stres psychologiczny w r.z.s. R.H. Straub, M. Cutolo (2006) Przewlekły distress w r.z.s. powoduje: 1. upośledzenie osi HPA upośledzenie osi HPA zmiana w odpowiedzi na stres i zmiana w odpowiedzi na stres i uwalniania kortyzolu uwalniania kortyzolu

18 Stres psychologiczny w r.z.s. – c.d. 2. liczby receptorów beta andrenergicznych na powierzchni komórek immunologicznych liczby receptorów beta andrenergicznych na powierzchni komórek immunologicznych czynnościowy receptorów alfa andrenergicznych na powierzchni komórek immunologicznych czynnościowy receptorów alfa andrenergicznych na powierzchni komórek immunologicznych produkcji IL - 6 produkcji IL - 6

19 Stres psychologiczny w r.z.s. – c.d. 3. shift adrenergiczny beta alfa shift adrenergiczny beta alfa norepinefryna immunosupresyjny wpływ na makrofagi, neutrofile i komórki NK norepinefryna immunosupresyjny wpływ na makrofagi, neutrofile i komórki NK

20 Stres psychologiczny w r.z.s. – c.d. 4. centralne uczulenie dróg przewodzenia bólu centralne uczulenie dróg przewodzenia bólu percepcji bólu percepcji bólu

21 Stres psychologiczny w r.z.s. a immunoregulacja M.C. Davis et.al. (2008), A.H. Miller (2008) W sytuacji przewlekłego stresu: mnniejsza wrażliwość komórek immunologicznych na sterydy jest następstwem zmian czynnościowych receptora dla glikokortykosterydów (GR)

22 Coping – radzenie sobie ze stresem R. Lazarus, S. Folkman (1984) Coping – to wszelkie, zarówno poznawcze jak i behavioralne akty działania człowieka, Coping – to wszelkie, zarówno poznawcze jak i behavioralne akty działania człowieka, mające na celu redukcję, ujarzmienie lub tolerowanie określonych zewnętrznych lub wewnętrznych wymagań ocenianych przez jednostkę jako obciążające, lub przekraczające jej zasoby

23 Formy i rodzaje copingu skoncentrowany na emocjach skoncentrowany na emocjach skoncentrowany na problemie skoncentrowany na problemie bierny bierny czynny czynny habitualny habitualny aktualny aktualny

24 Style (sposoby) radzenia sobie ze stresem S. Lazarus, S. Folkman (1984) dystansowanie się dystansowanie się konfrontacja konfrontacja planowe rozwiązywanie problemu planowe rozwiązywanie problemu pozytywne przewartościowanie pozytywne przewartościowanie samokontrola samokontrola przyjmowanie odpowiedzialności przyjmowanie odpowiedzialności poszukiwanie wsparcia społecznego poszukiwanie wsparcia społecznego ucieczka – unikanie ucieczka – unikanie

25 Emotional regulation predicts change of perceived health in patients with RA. H. von Middendorp et al.. Ann Rheum Dis 2005;64: Zorientowanie na emocje - wartościowanie emocji i ich stała obecność w życiu codziennym łącznie z wpływem na podejmowane decyzje: dobrego nastróju dobrego nastróju Niejasność emocji – nie zdolność rozpoznawania, nazwania i wyrażania emocji + wieloznaczność emocji: aktywność choroby (subiektywna ocena) aktywność choroby (subiektywna ocena)

26 Activity loss and the onset of depressive symptoms. P.P. Katz and E.H.Yelin. Arthritis Rhuem 2001;44: predyktory depresji: mniejsze możliwości udziału w zajęciach rekreacyjnych, oraz mniejszy udział w życiu społecznym powodują rozwój objawów depresji

27 Health status, cognitive coping and depressive symptoms: testing for a mediator effect. M.P. Martens et al. J Rheumatol 2005;32: Interwencja psychologiczna w chorych na r.z.s. (w tym wypadku kontrola bólu połączona z nauką racjonalnego myślenia) jest najbardziej skuteczna po zastosowaniu leczenia antydepresyjnego i złagodzeniu objawów depresji do średniego poziomu

28 Effects of stress management on pain behavior in RA. D. Multon et al. Arthritis Care Res; 2001;45: Program SM: dwie grupy chorych na r.z.s.: SM (+) i SM (-)dwie grupy chorych na r.z.s.: SM (+) i SM (-) 3 trenerów3 trenerów własny skrypt + program komputerowywłasny skrypt + program komputerowy trening relaksacyjny + nauczanie technik świadomego zachowania w chorobietrening relaksacyjny + nauczanie technik świadomego zachowania w chorobie 10 indywidualnych spotkań / 1 x w tyg10 indywidualnych spotkań / 1 x w tyg identyfikacja stresorówidentyfikacja stresorów rozwój technik copingu celem przezwyciężenia codziennych trudności organizacyjnych i emocjonalnychrozwój technik copingu celem przezwyciężenia codziennych trudności organizacyjnych i emocjonalnych walka z bólemwalka z bólem określenie aktualnego celu w życiuokreślenie aktualnego celu w życiu adaptacja do zmian w stylu życiaadaptacja do zmian w stylu życia wzmacnianie samoocenywzmacnianie samooceny wzmacnianie więzi społecznychwzmacnianie więzi społecznych

29 Czy stres można polubić ?

30 Z cytatów ludzi wielkich... Rzeczy są takie, jakimi czyni je Twoja opinia, a ta opinia mieszka w Tobie. Możesz ją odmienić, … a wówczas … wszystko się uciszy: morze spokojne, niebo bezchmurne Rzeczy są takie, jakimi czyni je Twoja opinia, a ta opinia mieszka w Tobie. Możesz ją odmienić, … a wówczas … wszystko się uciszy: morze spokojne, niebo bezchmurne Marek Aureliusz ( ) Marek Aureliusz ( )

31 Z cytatów ludzi wielkich... Całkowita wolność od stresu to śmierć, gdyż stres obecny jest w każdym ludzkim działaniu Całkowita wolność od stresu to śmierć, gdyż stres obecny jest w każdym ludzkim działaniu Hans Selye (1907–1982) Hans Selye (1907–1982)

32 Z cytatów ludzi wielkich... Ja nie mam nic, Ty nie masz nic, razem nie mamy niczego… to w sam raz tyle by założyć wielką fabrykę Ja nie mam nic, Ty nie masz nic, razem nie mamy niczego… to w sam raz tyle by założyć wielką fabrykę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola stresu w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów Anna Jędryka – Góral Instytut Reumatologii Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google